Więcej o: 27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy

27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy

ZARZĄDZENIE Nr 22 / 2019
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE
z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy

 Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 4. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w  Koszalinie, wprowadzonego  uchwałą  nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 18 marca 2015r. zmienionego uchwałą nr 68/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.,  uchwałą Nr 235/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., uchwałą Nr 422/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. zarządzam, co następuje :

1. Ustala się dzień 27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy.
2.Wyznacza się dzień 14 grudnia 2019 roku dniem pracy.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 DYREKTOR
                                    Mirosława Zielony

Więcej o: Kontynuowano realizację Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”…

Kontynuowano realizację Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”…

W dniu 29 października 2019 roku kontynuowano realizację Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy. W tym dniu gościła nas Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi
w Mielnie
. Uczestnicy projektu mieli możliwość zapoznania się z problematyką przemocy w rodzinie, formom przeciwdziałania temu zjawisku i asertywnością wobec przemocy. Zainteresowanie problematyką przemocy, poruszaną w trakcie spotkań
z uczniami, ich rodzicami i gronem pedagogicznym przejawiało się aktywny udziałem słuchaczy w dyskusji. Po spotkaniu z rodzicami była możliwość uzyskania porad
w zakresie zjawiska przemocy w ramach konsultacji indywidualnych.

Szczegółowe informacje na temat projektu umieszczone są na stronie www.pcprkoszalin.pl – zakładka: Projekty – Młodzi  Przeciw Przemocy.

Więcej o: Kolejny dzień realizacji Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”

Kolejny dzień realizacji Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”

28 października 2019 roku był kolejnym dniem realizacji Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy. Tym razem realizatorów projektu gościła Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Sarbinowie. W trakcie spotkania uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z problematyką przemocy w rodzinie, formom przeciwdziałania temu zjawisku i asertywnością wobec przemocy. Była również możliwość uzyskania porad w tym zakresie w ramach konsultacji indywidualnych. Poruszana tematyka wzbudziła duże zainteresowanie i aktywny udział słuchaczy w dyskusji poświęconej kwestiom przemocy.

Szczegółowe informacje na temat projektu umieszczone są na stronie www.pcprkoszalin.pl – zakładka: Projekty – Młodzi  Przeciw Przemocy.

Więcej o: Pierwsze warsztaty wyjazdowe w ramach Programu „Młodzi Przeciw Przemocy” za nami …

Pierwsze warsztaty wyjazdowe w ramach Programu „Młodzi Przeciw Przemocy” za nami …

Powiat Koszaliński i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie było organizatorem trzydniowego wyjazdu na Warsztaty o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który odbył się w dniach 25 do 27. 10. 2019 roku w Grzybowie/k. Kołobrzegu, w ramach Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”, adresowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Koszalińskiego, a współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W trakcie pobytu wytypowana przez szkoły dwudziestoosobowa grupa uczniów realizowała zaplanowane zajęcia szkoleniowo – rekreacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy pod czujnym okiem wykładowcy i wychowawców. Zajęcia  gabinetowe poprzeplatane były zajęciami rekreacyjnymi i spacerami nad morze. Pierwszy dzień pobytu zakończył się dwugodzinnymi  zmaganiami dzieci w kręgielni, gdzie wszyscy rywalizowali o najlepszy wynik rzutowy. Natomiast drugi dzień zakończyło  wspólne  śpiewanie „KAREOKE” i nadzorowany przez Ratownika i wychowawców pobyt uczestników na basenie hotelowym. Trzeci dzień pobytu to  zajęcia z wychowawcami, zakończone rozdaniem CERTYFIKATÓW potwierdzających udział w warsztatach. Wszyscy uczestnicy warsztatów wyjazdowych pozytywnie  podsumowali swój pobyt w indywidualnie wypełnianej  ankiecie ewaluacyjnej, wskazując zadowolenie z pobytu i podkreślając poznawcze walory wyjazdu. Wszyscy pozytywnie oceniali atmosferę panującą podczas trzech dni spędzonych wspólnie  w Hotelu SPA  „MAGNAT” w Grzybowie k. Kołobrzegu, podkreślając chęć uczestnictwa w takim wyjeździe po raz kolejny.

Więcej o: Ruszyła pierwsza w Polsce bezpłatna internetowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego!

Ruszyła pierwsza w Polsce bezpłatna internetowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego!

Ruszyła pierwsza w Polsce bezpłatna internetowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego!

500 rowerów trójkołowych, 1000 balkoników, 1000 wózków, 1000 par kul ortopedycznych – i to jeszcze nie wszystko! Czegoś takiego w Polsce nikt jeszcze nie zrobił! Właśnie ruszyła bezpłatna internetowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Urazy po wypadkach komunikacyjnych, powrót do zdrowia w domowych warunkach, trwała niepełnosprawność ruchowa – we wszystkich tych sytuacjach niezwykle istotna jest pomoc ułatwiająca codzienne funkcjonowanie osób dotkniętych problemami. Teraz dostępność sprzętu potrzebnego do rekonwalescencji nie będzie trudnością nawet dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na kosztowny zakup lub wypożyczenie.

Wypożyczalnia sprzętu jest formą pomocy osobom z niepełnosprawnością, ale również sposobem na podziękowanie wszystkim ludziom, którzy oddają niepotrzebną odzież do specjalnych pojemników z logo Eco Textil lub Polskiego Czerwonego Krzyża. To dzięki środkom pochodzącym z recyklingu tekstyliów można udostępniać osobom z niepełnosprawnością trójkołowe rowery, wózki, kule i chodziki.

Jaki sprzęt będzie można wypożyczyć?

  • Do dyspozycji wypożyczających będą m.in. stabilne rowery trójkołowe, umożliwiające jazdę osobom o ograniczonej koordynacji ruchowej i sprawności fizycznej. Rowery będą dostępne w trzech rozmiarach – dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
  • Kolejny sprzęt to wózki, które pomagają w przemieszczaniu się osobom niepełnosprawnym motorycznie, które nie są w stanie samodzielnie chodzić.
  • Kule ortopedyczne wykorzystywane są przez osoby po doznanych urazach lub zabiegach operacyjnych, trwale niesprawnych ruchowo. Dają podparcie przy chodzeniu i pomagają w utrzymaniu równowagi, odciążają niesprawną kończynę.
  • Z kolei balkoniki rehabilitacyjne ułatwiają chodzenie, utrzymanie pionowej postawy oraz przewożenie bagażu podręcznego. Są wykonane z lekkich materiałów, ale jednocześnie stanowią solidną konstrukcję.

Asortyment wypożyczalni będzie niebawem powiększony o kolejne sprzęty.

Jak wypożyczyć sprzęt?

Sprzęt będzie dostępny całkowicie bezpłatnie dla osób prywatnych. Aby otrzymać konkretną rzecz, dana osoba powinna zapisać się na listę wypożyczających dostępną na stronie Fundacji Eco Textil. Wniosek rozpatrywany jest w przeciągu 24 godzin. Sprzęt będzie wypożyczany na określony czas – 2 miesiące, 3 miesiące lub pół roku. Wypożyczający ponosi jedynie koszt związany z dostarczeniem i odebraniem sprzętu

Więcej informacji jest dostępnych na stronie Fundacji Eco Textil: https://ecotextil.pl/

Źródło: ecotextil.pl oraz niepelnosprawni.pl

Więcej o: DOBRA WSPÓŁPRACA

DOBRA WSPÓŁPRACA

W czwartek 24 października – w ramach współpracy z gminami naszego powiatu odbyło się robocze spotkanie dyrektora i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie z dyrektorem i pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie oraz miejscowymi policjantami.

Spotkanie odbyło się w nowoczesnych wnętrzach Ośrodka , a dotyczyło współpracy w zakresie nie tylko pomocy społecznej, ale pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

To było owocne, potrzebne spotkanie na którym ustaliliśmy nie tylko procedury postępowań w różnych sytuacjach , ale także wyjaśniliśmy tryb działania i kompetencje do nich. Podobne spotkania planujemy w pozostałych 7 Ośrodkach na terenie powiatu koszalińskiego.

Więcej o: Realizacja projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”

Realizacja projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”

W minionym tygodniu w ramach realizowanego przez Powiat koszaliński i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  odbyły się kolejne zajęcia profilaktyczne dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Tym razem realizatorów projektu gościły Szkoła Podstawowa w Kurowie i Szkoła Podstawowa
w Drzewianach z Gminy Bobolice i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sianowie. Tematami wiodącymi podczas zajęć z uczestnikami projektu, było przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie. W trakcie spotkań słuchacze mieli możliwość wysłuchania informacji dotyczących coraz częściej występującego zjawiska przemocy w rodzinie, form przeciwdziałania zjawisku przemocy oraz uzyskania dodatkowych informacji i porad w tym zakresie w ramach konsultacji indywidualnych. Poruszana na spotkaniach tematyka związana z zagadnieniami przemocy, jej rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu, budziła duże zainteresowanie słuchaczy, co przekładało się na aktywny udział uczestników w dyskusji poświęconej poruszanym tematom oraz na frekwencję podczas spotkań. Do chwili obecnej w spotkaniach, zrealizowanych w ramach projektu, wzięło udział ponad 350 osób, w tym uczniów, ich rodziców i kadry pedagogicznej  –  uczestników projektu. Przypominamy, że w jego realizacji bierze udział 25 Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Koszalińskiego, a szczegółowe informacje na temat projektu umieszczone są na stronie www.pcprkoszalin.pl – zakładka: Projekty – Młodzi  Przeciw Przemocy.

Więcej o: „POKÓJ ZACZYNA SIĘ W RODZINIE”

„POKÓJ ZACZYNA SIĘ W RODZINIE”

FUNDACJA „WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK” SERDECZNIE ZAPRASZA 24.10.2019. NA BEZPŁATNĄ KONFERENCJĘ W SZCZECINIE PT. POKÓJ ZACZYNA SIĘ W RODZINIE współfinansowaną ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Nazwa „Pokój zaczyna się w rodzinie” jest przesłaniem, które ma prowokować do tematu znaczenia odpowiedzialnego rodzicielstwa i wychowania do pokoju w dzisiejszym świecie.

Poznanie przez dorosłych postaw wychowawczych nawiązujących do pokoju i wdrażanie przez nich praktycznych umiejętności, opartych o nieagresywny sposób, jakim jest model Gordona, pomoże skutecznie zmieniać postawy, zachowania, sposób komunikacji czy rozwiązywania konfliktów. Obserwując te zmiany u dorosłych i doświadczając ich na sobie, dziecko będzie uczyło się przez naśladowanie, co wpłynie pozytywnie na proces jego rozwoju, dając pozytywne wzorce dla jego własnych postaw i zachowań w dorosłym życiu. A to z kolei wpłynie na kolejne pokolenia, które przecież wychowują dzieci, kiedy same stają się rodzicami. Ten mechanizm jest podstawą budowy obywatelskiego i zintegrowanego społeczeństwa, dla którego pokój jest celem nadrzędnym.

CEL:
1. Pokazanie i upowszechnianie pokojowych praktyk wychowawczych.
2. Przedstawienie modelu Gordona jako profilaktyki i edukacji społecznej.
3. Rozwijanie umiejętności i postaw wychowawczych opartych o pokojowy model dr. Thomasa Gordona.
4. Wpływanie na kształtowanie społecznych postaw dzieci i młodzieży.

Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny. Bardzo nam zależy na tym, by zarówno konferencja, jak i warsztaty pomogły uczestnikom w zrozumieniu naszego przesłania. Wierzymy, że budowanie świadomości, jaką niezwykle ważną rolę odgrywają rodzice w uczeniu współodczuwania u swoich dzieci, co jest jednym z fundamentów wychowania do pokoju, pomoże otworzyć im się na zdobywanie wiedzy i umiejętności, które w tym pomagają.
Pomagają w dziecku budzić i rozwijać empatię, akceptację i szczerość w domu, szkole, pracy i innych dziedzinach życia, kiedy jest w rodzinie i kiedy w dorosłym życiu stworzy własną.

PROGRAM:
Część pierwsza – referaty
15:15 – 15:30 Powitanie uczestników
15:30 – 15:45 Wystąpienie Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Jarosława Rzepy
15:45 – 15:50 Prezentacja sylwetki dr. Thomasa Gordona
15:50 – 16:15 Referat Pani Joanny Ratajczak
16:15 – 16:35 Referat Pani Katarzyny Antoniak
16:35 – 17:00 Referat Pani Violetty Kruczkowskiej
17:00 – 17:10 Podsumowanie
17:10 – 17:30 Przerwa
17:30 – 18:35 Warsztaty w grupach

Część druga – warsztaty
17:30 – 18:35 Grupa I – prowadzący Pan Piotr Kruczkowski
17:30 – 18:35 Grupa II – prowadzący Pani Katarzyna Antoniak
17:30 – 18:35 Grupa III – prowadzący Pani Violetta Kruczkowska
17:30 – 18:35 Grupa IV – prowadzący Pan Piotr Chwalisz

TEMATYKA REFERATÓW:
„Pokój zaczyna się rodzinie. Co nam grozi jeśli zabraknie determinacji do działania.” – Joanna Ratajczak
„Korzyści stosowania modelu Gordona z małymi dziećmi.” – Katarzyna Antoniak
„Bez zwycięzców i bez pokonanych.” – Violetta Kruczkowska

TEMATYKA WARSZTATÓW:
„Pechowa dwunastka w komunikacji i dlaczego jej unikać, kiedy chcemy pomóc lub postawić granice dziecku.” – Violetta Kruczkowska
„Model Gordona w służbie rodzica i nauczyciela.” – Piotr Kruczkowski
„Jak nastolatki reagują na etykietowanie i czym je zastąpić.” – Piotr Chwalisz
„Dlaczego małe dzieci mówią często nie.” – Katarzyna Antoniak

Zapisy przez formularz na stronie www http://konferencja.gordon.edu.pl

W razie pytań Prosimy o kontakt pod numerem tel. +48 602 336 109.

Z wyrazami szacunku,

Fundacja „Wychowanie bez porażek”
http://wychowanie.org.pl

Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000261181 | NIP 851 29 82 884
mBank 37 1140 2004 0000 3002 7550 7924

Więcej o: Zajęcia Klubowe WTZ – nabór wniosków

Zajęcia Klubowe WTZ – nabór wniosków

W związku z realizacją programu „Zajęcia Klubowe w WTZ”, informujemy o naborze wystąpień samorządów powiatowych o przyznaniu środków finansowych na realizację programu w kolejnym roku realizacyjnym w terminie od 01 listopada 2019 roku do 30 listopada 2019 roku. Termin dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny ( 12 miesięcy) tzn. od 01 lutego 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku.

Celem programu „Zajęcia Klubowe w WTZ”  jest przede wszystkim wsparcie osób z niepełnosprawnością w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez  Warsztaty Terapii Zajęciowej ( WTZ) zajęć klubowych  jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu  składane są corocznie przez podmioty prowadzące WTZ w wyznaczonej przez starostę jednostce organizacyjnej samorządu powiatowego właściwego terytorialnie dla siedziby WTZ, w terminie wskazanym przez samorząd powiatowy.

Szczegółowe informacje odnośnie programu znajdują się na stronie:

https://www.pfron.org.pl/

Więcej o: Program wyrównywania różnic miedzy regionami III  – Obszar A

Program wyrównywania różnic miedzy regionami III – Obszar A

Decyzją Rady Nadzorczej PFRON został wprowadzony w programie nowy Obszar A, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie  do przystosowania wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

Termin nabory wniosków upływa 30 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne tu: https://www.pfron.org.pl