Więcej o: Organizacja turnusów rehabilitacyjnych w 2020 r.

Organizacja turnusów rehabilitacyjnych w 2020 r.

Informujemy, że obowiązek zlecania testów w kierunku SARS-CoV-2 dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych i ich opiekunów, określony §15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758 z późn. zm.) został uchylony.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1917) od dnia 24 października 2020 r. do odwołania ustanawia się czasowe zaprzestanie wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowanych ze środków PFRON.

Zakazu, o którym mowa nie stosuje się  do turnusów, które rozpoczęły się przed dniem 24 października 2020 r.

Więcej o: Wnioskowanie o środki PFRON – również przez internet

Wnioskowanie o środki PFRON – również przez internet

logo - system obsługi wsparcia

O dofinansowania ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych można od 1 stycznia wnioskować elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia. Dzięki informatycznej platformie osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski bez wychodzenia z domu.

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna aplikacja, za pomocą której osoby niepełnosprawne mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane ze środków PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego. System ma na celu zwiększenie dostępności środków przekazywanych w ramach zadań i programów Funduszu.

Od marca będą również przyjmowane wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Konto do przesyłania dokumentów można założyć na portalu

https://sow.pfron.org.pl/

Aby złożyć wniosek w systemie SOW należy posiadać:

 • dostęp do Internetu,
 • zarejestrować się na Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON),
 • posiadać adres poczty elektronicznej,
 • posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy) – https://pz.gov.pl/pz/index lub https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap
 • Załączniki do wniosku należy wypełnić i w formie skanu dołączyć do wniosku w systemie SOW.

Pełna informacja dotycząca zakładania konta oraz wypełniania i wysyłania wniosków w tym na temat rejestracji i funkcjonowania systemu znajduje się na stronie PFRON

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

W przypadku wątpliwości oraz pytań PFRON uruchomiona została infolinia dla osób korzystających z systemu: tel. 800 889 777 (połączenie bezpłatne) w godzinach 9 00 -17 00.

Pod ten numer należy kierować wszystkie zapytania związane z funkcjonowaniem systemu.

Więcej o: Program wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.”.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane są w terminie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 roku.

Miejsce składania dokumentów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

Adresaci programu i obszary wsparcia

Adresatami pomocy mogą być dla:

 1. obszaru A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) – zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 2. obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 3. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 4. obszaru D (likwidacja barier transportowych):
  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  3. gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 5. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 6. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,
 7. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są tu:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2020-roku/

Więcej o: Ruszyła pierwsza w Polsce bezpłatna internetowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego!

Ruszyła pierwsza w Polsce bezpłatna internetowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego!

Ruszyła pierwsza w Polsce bezpłatna internetowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego!

500 rowerów trójkołowych, 1000 balkoników, 1000 wózków, 1000 par kul ortopedycznych – i to jeszcze nie wszystko! Czegoś takiego w Polsce nikt jeszcze nie zrobił! Właśnie ruszyła bezpłatna internetowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Urazy po wypadkach komunikacyjnych, powrót do zdrowia w domowych warunkach, trwała niepełnosprawność ruchowa – we wszystkich tych sytuacjach niezwykle istotna jest pomoc ułatwiająca codzienne funkcjonowanie osób dotkniętych problemami. Teraz dostępność sprzętu potrzebnego do rekonwalescencji nie będzie trudnością nawet dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na kosztowny zakup lub wypożyczenie.

Wypożyczalnia sprzętu jest formą pomocy osobom z niepełnosprawnością, ale również sposobem na podziękowanie wszystkim ludziom, którzy oddają niepotrzebną odzież do specjalnych pojemników z logo Eco Textil lub Polskiego Czerwonego Krzyża. To dzięki środkom pochodzącym z recyklingu tekstyliów można udostępniać osobom z niepełnosprawnością trójkołowe rowery, wózki, kule i chodziki.

Jaki sprzęt będzie można wypożyczyć?

 • Do dyspozycji wypożyczających będą m.in. stabilne rowery trójkołowe, umożliwiające jazdę osobom o ograniczonej koordynacji ruchowej i sprawności fizycznej. Rowery będą dostępne w trzech rozmiarach – dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Kolejny sprzęt to wózki, które pomagają w przemieszczaniu się osobom niepełnosprawnym motorycznie, które nie są w stanie samodzielnie chodzić.
 • Kule ortopedyczne wykorzystywane są przez osoby po doznanych urazach lub zabiegach operacyjnych, trwale niesprawnych ruchowo. Dają podparcie przy chodzeniu i pomagają w utrzymaniu równowagi, odciążają niesprawną kończynę.
 • Z kolei balkoniki rehabilitacyjne ułatwiają chodzenie, utrzymanie pionowej postawy oraz przewożenie bagażu podręcznego. Są wykonane z lekkich materiałów, ale jednocześnie stanowią solidną konstrukcję.

Asortyment wypożyczalni będzie niebawem powiększony o kolejne sprzęty.

Jak wypożyczyć sprzęt?

Sprzęt będzie dostępny całkowicie bezpłatnie dla osób prywatnych. Aby otrzymać konkretną rzecz, dana osoba powinna zapisać się na listę wypożyczających dostępną na stronie Fundacji Eco Textil. Wniosek rozpatrywany jest w przeciągu 24 godzin. Sprzęt będzie wypożyczany na określony czas – 2 miesiące, 3 miesiące lub pół roku. Wypożyczający ponosi jedynie koszt związany z dostarczeniem i odebraniem sprzętu

Więcej informacji jest dostępnych na stronie Fundacji Eco Textil: https://ecotextil.pl/

Źródło: ecotextil.pl oraz niepelnosprawni.pl

Więcej o: Pilotażowy Program „Aktywny samorząd” 2019 – Moduł II

Pilotażowy Program „Aktywny samorząd” 2019 – Moduł II

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował ogólnopolską platformę, za pośrednictwem której m.in. można złożyć wniosek o wsparcie w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Konto do przesyłania dokumentów można założyć na portalu
(link) >>>
https://sow.pfron.org.pl/

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW trzeba:

Wnioski można składać do 10 października 2019 r.

Uwaga Studenci !
Zgodnie z dokumentem „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku- pkt 13 ppkt 8 w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem SOW można wnioskować  o zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do 800 zł
https://sow.pfron.org.pl


Pełną informację dotyczące zakładania konta oraz wypełniania i wysyłania wniosków w tym na temat rejestracji i funkcjonowania systemu można znaleźć na stronie PFRON (link)

>>> https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

W przypadku wątpliwości oraz pytań PFRON uruchomiona została infolinia dla osób korzystających z systemu: tel. 800 889 777 (połączenie bezpłatne) w godzinach 9-17.

Pod ten numer należy kierować wszystkie zapytania związane z funkcjonowaniem systemu.

Więcej o: Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Informuję, że 17 lipca 2019 r. została przyjęta uchwałą Zarządu PFRON nr 49/2019 modyfikacja dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku.

W bieżącym roku osoby niepełnosprawne zamieszkujące w powiecie koszalińskim mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 „Aktywny samorząd” .

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:

 • znaczny stopnień niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia;
 • zatrudnieniu lub nauka lub potwierdzone opinia eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do pojęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie;
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności  zawodowej lub zatrudnienie;
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego napędzie ręcznym.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł, a minimalny udział własny w zakupie to 10% ceny wózka brutto.

W załączeniu: wzór  dodatku do formularza wniosku o dofinansowanie wraz  ze wzorem zaświadczenia lekarskiego, dotyczący zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Wnioski można składać u Realizatora Programu „Aktywny Samorząd”:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 75-620 Koszalin, ul. Racławicka 13.

Informację telefoniczne : 94 34 71 222 lub 223

Więcej o: „Program wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D

„Program wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie informuje, że w 2019 roku Powiat Koszaliński przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D.

22 lipca 2019 r. została zawarta umowa z  Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych :

 Nr WRR/000201/16/D  o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach  „ Programu wyrównywania różnic między regionami  III”   w obszarze D (likwidacja bariery transportowej)  na zakupu pięciu 9-cio osobowych pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla :

 • Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach – 80 tys. zł
 • Domu Pomocy Społecznej w Parsowie – 80 tys. zł
 • Domu Pomocy Społecznej w Mielnie – 80 tys. zł
 • Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu – 80 tys. zł
 • Domu Pomocy Społecznej w Żydowie – 80 tys. zł

oraz umowa nr :

Nr WRR/000202/16/D    o realizację przez samorząd powiatowy „ Programu wyrównywania różnic między regionami  III”   w obszarze D (likwidacja bariery transportowej)  na zakupu  dwóch 9-cio osobowych pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla :

 • Gminy Sianów – Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa”   w Sianowie      –   80 tys. zł.
 • Gminy Bobolice – Środowiskowego Domu Samopomocy „ODNOWA”   w   Bobolicach –   80 tys. zł.

Łącznie dla Powiatu Koszalińskiego w roku 2019 w ramach ww. programu zostały pozyskane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 562 400,00 zł w tym: 2 400,00 zł koszty obsługi.

Więcej o: Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2019 r.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2019 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kolejny rok  jest Realizatorem pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

MODUŁY, OBSZARY I ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2019:

MODUŁ I Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar A Likwidacja bariery transportowej
Zadanie 1 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu)
Zadanie 2 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu)
Zadanie 3 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu)
Zadanie 4 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu)

Obszar B Likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym
Zadanie 1 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym – dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku)
Zadanie 2 Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
Zadanie 3 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym – dysfunkcja wzroku)
Zadanie 4 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu)
Zadanie 5 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

Obszar C Likwidacja barier w poruszaniu się
Zadanie 2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Zadanie 3 Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
Zadanie 4 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)
Zadanie 5 Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Obszar D Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowania do kosztów pobytu dziecka w przedszkolu, żłobku dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywnych zawodowo, pełniących rolę opiekuna prawnego dziecka)

MODUŁ II
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowania do nauki w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium lub przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności)

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:
– Moduł II semestr letni – od 7 marca do 30 marca 2019 r.
– Moduł II semestr zimowy – od 2 września do 10 października 2019 r.
– Moduł I – od 20 maja do 31 sierpnia 2019 r.

Wnioski dostępne w zakładce: Osoby niepełnosprawne/Pliki do pobrania/Pilotażowy Program Aktywny samorząd”.

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 r.

Termin Opis
07.03.2019 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 w ramach Modułu II
30.03.2019 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 w ramach Modułu II
26.04.2019 r. Termin zawarcia/aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
20.05.2019 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I
31.08.2019 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach w ramach Modułu I
02.09.2019r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 w ramach Modułu II
10.10.2019 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020  w ramach Modułu II
04.12.2019 r. Ostateczny termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu.
15.04.2020r. Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2019 r. (zakończenia wypłat dofinansowania w odniesieniu        do wniosków złożonych w 2019 r.)
30.08.2020 r. Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2019 roku – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.

Dokumenty programu: 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2019 roku.

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II

Zarządzenie nr 5-2019 Dyrektora PCPR w Koszalinie w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu -Aktywny samorząd- w 2019 roku

Aktywny samorząd – treść programu