Organizacja turnusów rehabilitacyjnych w 2020 r.

Informujemy, że obowiązek zlecania testów w kierunku SARS-CoV-2 dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych i ich opiekunów, określony §15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r.…

Wnioskowanie o środki PFRON – również przez internet

logo - system obsługi wsparcia

O dofinansowania ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych można od 1 stycznia wnioskować elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia. Dzięki informatycznej platformie osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski bez wychodzenia z domu. System Obsługi Wsparcia to nowoczesna aplikacja, za…

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.”. Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane są w terminie od 1…

Ruszyła pierwsza w Polsce bezpłatna internetowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego!

logo PCPR

Ruszyła pierwsza w Polsce bezpłatna internetowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego! 500 rowerów trójkołowych, 1000 balkoników, 1000 wózków, 1000 par kul ortopedycznych – i to jeszcze nie wszystko! Czegoś takiego w Polsce nikt jeszcze nie zrobił! Właśnie ruszyła bezpłatna internetowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Urazy po…

Pilotażowy Program „Aktywny samorząd” 2019 – Moduł II

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował ogólnopolską platformę, za pośrednictwem której m.in. można złożyć wniosek o wsparcie w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Konto do przesyłania dokumentów można założyć na portalu (link) >>> https://sow.pfron.org.pl/ Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW trzeba: zarejestrować się…

Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Informuję, że 17 lipca 2019 r. została przyjęta uchwałą Zarządu PFRON nr 49/2019 modyfikacja dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku. W bieżącym roku osoby niepełnosprawne zamieszkujące w powiecie koszalińskim mogą składać wnioski o dofinansowanie…

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie

logo PCPR

Informuję, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w dniu 17 lipca 2019 r. pod poz. 3952 zostało opublikowane Ogłoszenie Nr 1/2019 Starosty Koszalińskiego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie. Pobierz: Karta zgłoszenia

„Program wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie informuje, że w 2019 roku Powiat Koszaliński przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D. 22 lipca 2019 r. została zawarta umowa z  Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych :  Nr WRR/000201/16/D  o zaliczkowe…

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2019 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kolejny rok  jest Realizatorem pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. MODUŁY, OBSZARY I ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2019: MODUŁ I Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową Obszar A Likwidacja bariery transportowej Zadanie…

„Program wyrównywanie różnic między regionami III” – 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie informuje, że w 2018 roku Powiat Koszaliński przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”,  w ramach którego istnieje możliwość pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie…