Pilotażowy Program „Aktywny samorząd” 2019 – Moduł II

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował ogólnopolską platformę, za pośrednictwem której m.in. można złożyć wniosek o wsparcie w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Konto do przesyłania dokumentów można założyć na portalu (link) >>> https://sow.pfron.org.pl/ Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW trzeba: zarejestrować się…

Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Informuję, że 17 lipca 2019 r. została przyjęta uchwałą Zarządu PFRON nr 49/2019 modyfikacja dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku. W bieżącym roku osoby niepełnosprawne zamieszkujące w powiecie koszalińskim mogą składać wnioski o dofinansowanie…

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie

Informuję, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w dniu 17 lipca 2019 r. pod poz. 3952 zostało opublikowane Ogłoszenie Nr 1/2019 Starosty Koszalińskiego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie. Pobierz: Karta zgłoszenia

„Program wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie informuje, że w 2019 roku Powiat Koszaliński przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D. 22 lipca 2019 r. została zawarta umowa z  Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych :  Nr WRR/000201/16/D  o zaliczkowe…

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2019 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kolejny rok  jest Realizatorem pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. MODUŁY, OBSZARY I ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2019: MODUŁ I Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową Obszar A Likwidacja bariery transportowej Zadanie…

„Program wyrównywanie różnic między regionami III” – 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie informuje, że w 2018 roku Powiat Koszaliński przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”,  w ramach którego istnieje możliwość pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie…

Ważne dla osób niepełnosprawnych z powiatu koszalińskiego!

Powiat Koszaliński – POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Koszalinie jest kolejny rok realizatorem  pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” program jest finansowany ze środków PFRON i kierowany do  niepełnosprawnych mieszkańców powiatu koszalińskiego.   W 2018 roku, realizowane będzie 9 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny…

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 r.

Termin Opis 05.03.2018 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie                w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (1-y cykl 2018) w ramach Modułu II 30.03.2018 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie                      w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (1-y cykl 2018) w ramach Modułu II 03.04.2018…

Zasady przyznawania dofinansowania/refundacji ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

 Zarządzenie Nr 6/2018  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie  z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania/refundacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

„Program wyrównywania różnic między regionami” 2018

Uprzejmie informujemy, iż ruszyła kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego w 2018 roku. W 2018 r.będą realizowane następujące obszary: obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i…