Adres: Cetuń, 76-010 Polanów

Dyrektor: p.o. Elżbieta Majcher

Typ: dla osób przewlekle somatycznie chorych

Liczba miejsc: 80

Tel.: 94 31 88 200, 94 31 88 972

e-mail: sekretariat@dpscetun.pl

Strony internetowe:

www.dpscetun.ibip.pl

www.dpscetun.pl