HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU – POWIAT KOSZALIŃSKI W 2021 ROKU (wg. stanu na dzień 10.08.2021 r.)

logo Unii Europejskiej i Polski

L.p. Forma udzielonego wsparcia Data Godzina Miejsce prowadzonego wsparcia Dodatkowe informacje (np. wcześniejsze umawianie telefoniczne)
1. Usługa społeczna świadczona w interesie ogólnym / indywidualne Poradnictwo udzielane przez Powiatych doradców ds. RADiM 01.01.2021 r. 30.06.2023 r. 7.30 – 15.30 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin Umawianie telefonicznie

(nr tel. 94-71-40-224, 94-71-40-216) i osobiście w siedzibie PCPR.

 

2. Poradnictwo psychologiczne 1.08.2021 r. 2021 r. – 31.12.2021 r. Godzina do ustalenia z beneficjentem projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin / doradztwo mobilne / doradztwo
on-line
Umawianie telefonicznie

(nr tel. 94-71-40-224, 94-71-40-216) i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

3. Poradnictwo prawne 1.07.2021 r. – 31.12.2021 r. Godzina do ustalenia z beneficjentem projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin / doradztwo mobilne / doradztwo

on-line

Umawianie telefonicznie

(nr tel. 94-71-40-224, 94-71-40-216) i osobiście w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

4. Poradnictwo terapeutyczne – rodzinne III kwartał 2021 r. – 31.12.2021 r. Godzina do ustalenia z beneficjentem projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin / doradztwo mobilne / doradztwo

on-line

Umawianie telefonicznie

(nr tel. 94-71-40-224, 94-71-40-216) i osobiście w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników

5. Warsztaty „Treningi radzenia sobie z emocjami” III kwartał 2021 r. – 31.12.2021 r. Godzina do ustalenia z beneficjentem projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin / Szkoły Podstawowe / warsztaty

on-line

Umawianie telefonicznie

(nr tel. 94-71-40-224, 94-71-40-216) i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników

Więcej o: Rozpoczęło realizację Projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”

Rozpoczęło realizację Projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”

logo Unii Europejskiej i Polski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie informuje, iż rozpoczęło realizację Projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” nr RPZP.07.06.00-32-K029/20 współfinansowanego z Budżetu Państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania VII Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez Województwo Zachodniopomorskie (Lider Partnerstwa) wspólnie z partnerami projektu: Powiatem Stargardzkim, Powiatem Goleniowskim, Powiatem Kołobrzeskim, Powiatem Sławieńskim, Powiatem Szczecineckim, Powiatem Wałeckim, Powiatem Koszalińskim oraz Gminą Miasto Koszalin.

Termin realizacji projektu – 1 stycznia 2021 – 30 czerwca 2023 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie usług społecznych, środowiskowych i opiekuńczych przez wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych, podniesienie kompetencji rodzicielskich oraz społecznych dzieci i młodzieży zmierzające do wzmocnienia umiejętności adaptacyjnych, wykorzystywania zasobów własnych i środowiska celem radzenia sobie z kryzysem. Projekt wspiera rodzinę, wzmacnia jej kompetencje jako całość w oparciu o pracę z rodzicami i dziećmi.

W ramach projektu realizowane będą 3 zadania:

  • Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży – obejmuje warsztaty, treningi, poradnictwo rodzinne i specjalistyczne „szyte na miarę” czyli dopasowane do indywidualnych potrzeb beneficjentów, przygotowanie kadry asystentów dorastania pracującej w ramach projektu będącej pierwszym wsparciem w kryzysie.
  • Intensywne treningi wyjazdowe Regionalnej Akademii Dzieci i Młodzieży – są forma intensywnego wsparcia ukierunkowaną na rozwoju konkretnych umiejętności poza miejscem zamieszkania.
  • Platformy usług specjalistycznych Regionalnej Akademii Dzieci i Młodzieży – pogotowie „emocjonalne” dla dzieci i młodzieży prowadzone online wraz z treściami dotyczącymi aktualnych problemów.

Wartość projektu: 8 489 279,15 zł, w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa 424 463,95 zł oraz Unii Europejskiej 7 215 887,27 zł.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu odnośnie udziału w projekcie, telefon 94 7140 224.

Prosimy o rozpowszechnienie niniejszych informacji wśród potencjalnych beneficjentów (odbiorców projektu/rodzin). Pozwoli to na dotarcie do szerokiego grona osób, dla których powyższy projekt jest realizowany.