Kontakt

Adres:
Racławicka 13
75-620 Koszalin
woj. zachodniopomorskie

Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek  7:30 – 15:30

Dyrektor:
Mirosława Zielony
m.zielony@powiat.koszalin.pl

Sekretariat
tel.: 94 71-40-217 / fax: 94 71-40-252
pcpr.sekretariat@powiat.koszalin.pl

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE
IMIĘ  I NAZWISKO STANOWISKO TELEFON OBSŁUGIIWANY TEREN powiat.koszalin.pl POKÓJ
Mirosława Zielony Dyrektor powiat koszaliński pcpr@ 217
DZIAŁ ADMINISTRACJI I KADR (AK)
Małgorzata Węgrzyn Starszy inspektor 94 71 40 217

fax 71 40 252

powiat koszaliński pcpr.sekretariat@ 217
DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY (FK)
Małgorzata

Mazurkiewicz-Ciupak

Główny księgowy 94 71 40 219 powiat koszaliński pcpr.fin@

malgorzata.mazurkiewicz@

219
Renata Malinowska Księgowy 94 71 40 220 powiat koszaliński renata.malinowska@ 220
Marta Gawryś Starszy księgowy 94 71 40 220 powiat koszaliński marta.gawrys@ 220
Justyna Mickiewicz-Kochańska Księgowy 94 71 40 220 powiat koszaliński justyna.kochanska@ 220
DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (RSON)
Anna Wyszyńska Kierownik 94 71 40 223 powiat koszaliński anna.wyszynska@ 223
Karolina Szaranek Starszy specjalista 94 71 40 222 powiat koszaliński karolina.szaranek@ 222
Jerzy Krystowczyk Główny specjalista 94 71 40 222 powiat koszaliński jerzy.krystowczyk@ 222
DZIAŁ WSPARCIA DZIECKA I RODZINY (WDiR)
Agnieszka Walczak Kierownik 94 71 40 216 powiat koszaliński agnieszka.walczak@ 217
Magdalena Majewska Pomoc administracyjna 94 71 40 226  powiat koszaliński magdalena.mroz@ 226
Lidia Durek  

Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

94 71 40 225 powiat koszaliński lidia.durek@ 225
Jolanta Wiśniewska Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 94 71 40 225 powiat koszaliński jolanta.wisniewska@ 225
Anna Szczerba Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 94 71 40 210 powiat koszaliński anna.szczerba@ 210
Elżbieta Mentel Podinspektor 94 71 40 226 powiat koszaliński elżbieta.mentel@ 226
Pasieka Małgorzata Starszy inspektor 94 71 40 212 powiat koszaliński malgorzata.pasieka@ 212
Monika Vlasin Pracownik socjalny 94 71 40 211 powiat koszaliński monika.vlasin@ 211
DZIAŁ POMOCY INSTYTUCJONALNEJ (PI)
Waldemar Maniak Kierownik 94 71 40 213 powiat koszaliński waldemar.maniak@ 213
Anna Darnielewicz Główny specjalista 94 71 40 224 powiat koszaliński anna.darnielewicz@ 224
Radosław Płoszaj Inspektor 94 71 40 224 powiat koszaliński radoslaw.ploszaj@ 224