Poradnictwo specjalistyczne

W siedzibie PCPR w ramach specjalistycznego poradnictwa dla osób doznających przemoc
i osób stosujących przemoc w rodzinie codziennie pełniony jest dyżur przez pracownika PCPR, który udziela porad osobiście i telefonicznie.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia (prawnego, psychologicznego, rodzinnego, socjalnego), informacji o Twoich uprawnieniach, informacji o instytucjach które mogą Ci pomóc

ZADZWOŃ LUB ZGŁOŚ SIĘ DO NAS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Andersa 32

Pracujemy w godz. 7.30 – 15.30

Radosław Płoszaj, pokój 3.11, tel. 94 – 71-40-253,
e-mail: radoslaw.ploszaj@powiat.koszalin.pl, lub przemoc@powiat.koszalin.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ma do dyspozycji w sytuacjach konieczności natychmiastowego wsparcia ofiary przemocy całodobowe miejsca hostelowe w Punkcie Interwencji Kryzysowej (po spełnieniu regulaminowych warunków). Oprócz bezpiecznego schronienia uzyska się tam także bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną oraz socjalną.

Fakt zgłoszenia się na konsultacje objęty jest tajemnicą.

Zawsze Ci pomożemy !!!