Więcej o: Zaproszenie dla mieszkańców gminy Świeszyno

Zaproszenie dla mieszkańców gminy Świeszyno

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie zapraszają na  indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących  w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.)

Jeżeli potrzebujesz
wsparcia lub informacji o Twoich uprawnieniach

i instytucjach które mogą Ci pomóc

 

           PRZYJDŹ NA SPOTKANIE

           6 czerwca 2024 r.

w godz. 13.00 – 15.00 czekają na Ciebie specjaliści

 Miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Niedalino 29A,
76-024 Świeszyno

 Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie, specjaliści z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, przedstawiciele Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, funkcjonariusze Policji, specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie oraz kuratorzy Zespołu Kuratorów Sądowych ds. wykonywania orzeczeń w sprawach karnych Sądu Rejonowego w Koszalinie.

Z A P R A S Z A M Y !

Więcej o: ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY POLANÓW

ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY POLANÓW

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie zapraszają na indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących  w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.)

Jeżeli potrzebujesz
wsparcia lub informacji o Twoich uprawnieniach

i instytucjach które mogą Ci pomóc

 

           PRZYJDŹ NA SPOTKANIE

           22 maja 2024 r.

w godz. 13.00 – 15.00 czekają na Ciebie specjaliści

Miejsce: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wolności 7, Polanów

Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie, specjaliści z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, przedstawiciele Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, funkcjonariusze Policji, specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie oraz kuratorzy Zespołu Kuratorów Sądowych ds. wykonywania orzeczeń w sprawach karnych Sądu Rejonowego w Koszalinie.

Z A P R A S Z A M Y !

Zaproszenie dla mieszkańców gminy Będzino

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Będzinie zapraszają na indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.)

logo "przemoc boli"Jeżeli potrzebujesz
wsparcia lub informacji o Twoich uprawnieniach

i instytucjach które mogą Ci pomóc

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE

11 kwietnia 2024 r.

w godz. 13.00 – 15.00 czekają na Ciebie specjaliści

Miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie, Będzino 56

Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, specjaliści z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, funkcjonariusze Policji, specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie oraz kuratorzy Zespołu Kuratorów Sądowych ds. wykonywania orzeczeń w sprawach karnych Sądu Rejonowego w Koszalinie.

Z A P R A S Z A M Y !

ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BIESIEKIERZ

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu zapraszają na indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.)

logo "przemoc boli"Jeżeli potrzebujesz
wsparcia lub informacji o Twoich uprawnieniach

i instytucjach które mogą Ci pomóc

 

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE

20 marca 2024r.

w godz. 13.00 – 15.00 czekają na Ciebie specjaliści

Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej, 76-039 Biesiekierz 13

 

Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu, specjaliści
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, przedstawiciele Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej
w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, funkcjonariusze Policji, specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie oraz kuratorzy Zespołu Kuratorów Sądowych ds. wykonywania orzeczeń
w sprawach karnych Sądu Rejonowego w Koszalinie.

Z A P R A S Z A M Y !

Podsumowanie realizacji projektu „Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy”

Baner - Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Pomorze Zachodnie, Unia Europejska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż 31 października 2023 roku zakończyło realizację projektu „Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W projekcie wzięło udział 84 obywateli Ukrainy zamieszkujących  Powiat Koszaliński.

Beneficjenci od 01 stycznia 2021 roku do 31 października 2023 roku skorzystali z następujących form wsparcia:

 • Poradnictwo Psychologiczne – 100 godzin,
 • Poradnictwo Prawne – 51 godzin,
 • Asystent Integracji – 150 godzin,
 • Osoba posługująca się językiem ukraińskim – 150 godzin,
 • Kurs języka polskiego – 500 godzin,
 • Tłumacz Przysięgły języka ukraińskiego – 220 stron,
 • Wyjście na wydarzenie kulturalne.

Dziękujemy wszystkim osobom, które skorzystały z możliwości uczestniczenia w projekcie, zdobyły nowe doświadczenia oraz rozwinęły swoje kompetencje.

Podsumowanie realizacji projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”

Baner - Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Pomorze Zachodnie, Unia Europejska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż 31 października 2023 roku zakończyło realizację partnerskiego projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W projekcie wzięło udział 724 mieszkańców Powiatu Koszalińskiego.

Beneficjenci od 01 stycznia 2021 roku do 31 października 2023 roku skorzystali z następujących form wsparcia:

 • Powiatowy Doradca do spraw RADIM,
 • Poradnictwo Psychologiczne – 850 godzin,
 • Poradnictwo Prawne – 500 godzin,
 • Doradztwo Logopedyczne – 700 godzin,
 • Poradnictwo Rodzinne – 650 godzin,
 • Poradnictwo Dietetyczne – 500 godzin,
 • Intensywne Treningi Wyjazdowe,
 • Treningi Biofeedback – 800 godzin,
 • Warsztaty Kulinarne – 310 godzin,
 • Warsztaty Bożonarodzeniowe – 80 godzin,
 • Warsztaty Jesienne „Skarby Natury” – 80 godzin,
 • Warsztaty Wielkanocne – 80 godzin,
 • Trzy jednodniowe wyjazdy edukacyjno – wspierające rodzinę
 • Sesja u fotografa z dziećmi w plenerze – fotografia terapeutyczna – zdjęcie formą wyrażania emocji – 20 rodzin,
 • Szkolenie Asystenta Dorastania
 • Zajęcia z Alpakoterapii – 40 osób.

Dziękujemy wszystkim osobom, które skorzystały z możliwości uczestniczenia w projekcie, zdobyły nowe doświadczenia oraz rozwinęły swoje kompetencje.

Posiedzenie Powiatowego Konwentu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

26 stycznia 2024r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie odbyło się posiedzenie Powiatowego Konwentu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Jednym z głównych zadań Zespołu jest opracowywanie wspólnych rozwiązań w ramach współpracy ze wszystkimi partnerami realizującymi zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej.  W skład Konwentu wchodzi 16 osób, są to przedstawiciele Jednostek Organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego, Miejsko Gminnych i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Policji, Sądu Rejonowego w Koszalinie oraz organizacji pozarządowych takich jak Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, pełniąca również funkcję przewodniczącej Konwentu uroczyście powitała gości, wręczyła w imieniu Starosty Koszalińskiego akty powołania dla nowych członków oraz przedstawiła porządek i cel posiedzenia.

Spotkanie przebiegło zgodnie z harmonogramem, wszystkie punkty zostały zrealizowane, omówiono sprawy bieżące, wypracowano wnioski ze spotkania.

Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych w 2024 r

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Koszalińskiego w 2024 roku

 Szanowni Państwo,

Informujemy, że do 30 listopada 2023r.  przyjmowane są wnioski o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na rok 2024.

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 • prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres, co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku,
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
 • nie mają zaległości wobec PFRON,
 • nie były w ciągu trzech lat stronami umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie.

Celem zadania dofinansowania z środków PFRON z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych jest wspieranie integracji społecznej, rozwoju twórczości i zainteresowań oraz pobudzanie aktywności umysłowej i fizycznej osób z niepełnosprawnościami.

Wsparcie ww. zadania realizowane jest poprzez dofinansowanie wszelkiej formy rekreacji ruchowej i kulturalnej, organizowanie zawodów, imprez sportowych, imprez integracyjnych.

Wysokość dofinansowania tego zadania wynosi do 60 % kosztów realizacji przedsięwzięcia.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Więcej „Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych w 2024 r”