Więcej o: Program Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży

Program Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie informuje, iż rozpoczęło realizację Projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” nr RPZP.07.06.00-32-K029/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez Województwo Zachodniopomorskie (Lider Partnerstwa) wspólnie z partnerami projektu: Powiatem Stargardzkim, Powiatem Goleniowskim, Powiatem Kołobrzeskim, Powiatem Sławieńskim, Powiatem Szczecineckim, Powiatem Wałeckim, Powiatem Koszalińskim oraz Gminą Miasto Koszalin.

Projekt przyczyni się do podniesienia kompetencji, w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych, poprawi relacje rodzic-dziecko oraz funkcjonowanie społeczne dzieci  i młodzieży, w tym podniesienie ich umiejętności adaptacyjnych.

W ramach projektu min. 200 osób z terenu powiatu koszalińskiego zwiększy swoją dostępność do usług społecznych. Projekt „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” nastawiony jest na wsparcie „szyte na miarę” dla całych rodzin, priorytetowo traktując dzieci i młodzież, uruchamiając m.in. asystentów dorastania.

Więcej „Program Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”

Książki dla wychowanków projektu „Szansa jestem- Za!”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie zakupiło i przekazało wychowankom rodzin zastępczych uczestniczącym w projekcie ,,Szansa jestem- Za!’’ książki i publikacje związane z rozwijaniem umiejętności i kompetencji, prawidłowymi postawami społecznymi oraz rozwojem emocji. Tematyka książek jest dostosowana do indywidualnych potrzeb wychowanków.

Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Czas realizacji projektu to październik 2020 r. – czerwiec 2023 r.

Partnerami projektu są : Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz Polskie towarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Celem projektu jest modyfikacja istniejących i wypracowanie nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, które w przyszłości staną się podstawą rozwiązań prawnych w pełni odpowiadających szczególnym potrzebom tej grupy osób oraz ich rodzin. Efektem projektu będzie m. in. podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie i wdrożenie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Projekt kierowany jest do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających – organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Pobierz “Zalacznik-Informacja_o_projekcie_dla_ON.docx” Zalacznik-Informacja_o_projekcie_dla_ON.docx – Pobrano 16 razy – 208 KB

Szansa – jestem ZA!

Zajęcia kształtujące prozdrowotny styl życia i promujące rodzicielstwo zastępcze.

W ramach projektu „Szansa – jestem ZA!” w dniach 19 marca 2021 r. grupa rodzin zastępczych z powiatu koszalińskiego otrzymała artykuły spożywcze, które były pomocne podczas  zdalnego spotkania profilaktycznego w dniu 20 marca 2021 r. promującego prozdrowotny styl życia (gotowanie na ekranie) z dietetykiem.

Konferencja „Internet – źródło wiedzy czy zagrożenie. Jak bezpiecznie korzystać z globalnej sieci”

Miło nam poinformować, że przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie będzie jednym z prelegentów konferencji organizowanej przez Komendę Miejską Policji w Koszalinie pn. „Internet – źródło wiedzy czy zagrożenie. Jak bezpiecznie korzystać z globalnej sieci”.

Głównym celem przedsięwzięcia będzie dyskusja nad możliwościami poprawy bezpieczeństwa seniorów korzystających z internetu. Odbiorcami konferencji będą mieszkańcy Powiatu Koszalińskiego i Koszalina. Oprócz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, specjalistów do wykładu zapewnią między innymi: Komenda Miejska Policji w Koszalinie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie, Politechniki Koszalińskiej.
Debata odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2021 r. od godziny 17.00 na profilu portalu społecznościowego Facebook KMP w Koszalinie.

W imieniu własnym i organizatorów zapraszamy do udziału w Konferencji !!!

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w 2021 roku

Wzorem lat ubiegłych, w roku 2021 zorganizowano „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbywa się w dniach od 22 do 28 lutego. Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju. Więcej „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w 2021 roku”

Gry i zabawy

kolorowe kwadratyZabawy słuchowo-muzyczne

Zabawy słuchowo-muzyczne polegające na rozpoznawaniu, jaki instrument gra, który ze sprzętów domowego użytku wydaje konkretny dźwięk, lub naśladowanie rytmu wygrywanego przez inną osobę, świetnie rozwijają zmysł słuchu.

Samodzielne przygotowanie mas sensorycznych

Samodzielne przygotowanie mas sensorycznych (np. masy solnej, domowej ciastoliny czy ciągliwego gluta) zajmuje chwilę, a stwarza dzieciom możliwość zapoznania się z nowymi fakturami, konsystencjami, smakiem, zapachem czy kolorem. Można z nich lepić, poszukiwać ukrytych w nich przedmiotów, gnieść, wałkować, rzucać nimi lub wkładać je do foremek. W tym przypadku nie ma znaczenia sposób zabawy, każdy jest rozwijający i wyjątkowo stymulujący.

Konstrukcje z kloców

Konstrukcje z kloców, samodzielne wymyślanie budowli oraz odtwarzanie ich ze wzoru rozwija umiejętności przestrzenne, a także doskonali zdolność do dostrzegania symetrii i wzorów, co ma znaczenie w kształtowaniu umiejętności matematycznych, a nawet artystycznych.

Robienie zakupów i zabawa w sklep

Robienie zakupów oraz wszelkie zabawy w sklep umożliwiające płacenie i dokonywanie wyborów z bogatego asortymentu sprzyja umiejętności klasyfikacji przedmiotów, a także rozwija zdolności społeczne.

Udanej zabawy

Źródło: https://www.kapitannauka.pl/blog/porady-eksperta/zabawy-dla-dzieci-w-domu-15-propozycji-zabaw-bez-telewizora