WAKACJE WAKACJE WAKACJE !!!!

Dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu koszalińskiego – dzięki Kuratorium Oświaty i staraniom rodzin zastępczych i PCPR wyjechały na zasłużony wypoczynek letni na kolonie edukacyjne „Kolonie w górach” do miejscowości Małe Ciche k/Zakopanego. Jest to pierwsza grupa  (23 osoby) dzieci z pieczy zastępczej, która wyjechała w tym roku na kolonie. Druga grupa (12 osób) rozpocznie wakacyjny wypoczynek na początku sierpnia (również na Bukowinie Tatrzańskiej). Pobyt zapowiada się niezwykle atrakcyjnie.

Dzieci mają możliwość uczestnictwa  w pieszych wycieczkach oraz tematycznych prelekcjach: „Tatrzańskie historie” (szlak turystyczny Rusinowa Polana – Wiktorówki), „Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Ludźmierz i Bachledówka”, „Posiada z góralem”– prelekcja o góralskich tradycjach i historii, „Zakopane sto lat temu – Rzeczpospolita Zakopiańska i turystyczna stolica II RP”, „Małe Ciche – w dolinie Filipczańskiego Potoku” ponadto w ramach programu będą uczestniczyły w wyjeździe do aquaparku w Zakopanem. W programie przewidziano też wiele innych atrakcji- w tym gry i zabawy, konkursy, zajęcia plastyczne, artystyczne i sportowe.

Nasze drogie dzieciaki i droga młodzieży, życzymy Wam udanego wypoczynku oraz wiele wrażeń i przygód! Wracajcie szczęśliwi i wypoczęci!

 

Skrzynka e-mail: przemoc@powiat.koszalin.pl

Szanowni Państwo, informuję, że od czerwca 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie realizując zapisy Programu „PrzeMoc ToNieMy – wybierz”, w celu ułatwienia kontaktu ze specjalistami, osobom doświadczającym przemocy lub zagrożonym doświadczaniem przemocy z terenu Powiatu Koszalińskiego, prowadzi skrzynkę e-mail: przemoc@powiat.koszalin.pl.

Skrzynka prowadzona w celu powiadamiania pracowników PCPR-u o incydentach przemocy w rodzinie oraz udzielania informacji w przedmiocie przemocy domowej.

Jeśli ktoś nie chce rozmawiać przez telefon lub osobiście może skorzystać z naszej pomocy poprzez podany adres e-mail.

Promocja Rodzicielstwa Zastępczego.

Dzięki uprzejmości Organizatorów: Gminy Polanów i Polanowskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Polanowie, 30 maja 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie uczestniczyło w Gminnym Dniu Dziecka promując rodzicielstwo zastępcze z okazji przypadającego w tym dniu Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Osoby, które były zainteresowane jak zostać Rodziną Zastępczą uzyskały potrzebne informacje.

Zostań rodziną zastępczą!!!

Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie gdzie jako rodzina zastępcza uzyskasz wszystkie niezbędne informacje oraz wsparcie specjalistyczne jak i finansowe. Rodziną zastępczą może zostać każdy, kto:

– daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

– ma pełną władzę rodzicielską nad własnymi dziećmi i nigdy nie był pozbawiony ani nie była mu ona ograniczona,

-nie był skazany za umyślnie popełnione przestępstwo

– nie był ograniczony w zdolności do czynności prawnych,

– nie ma przeciwskazań zdrowotnych do sprawowania właściwej opieki nad dziećmi,

– ma odpowiednie warunki mieszkaniowe i bytowe, umożliwiające powierzonemu dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, ma stałe źródło dochodów (w małżeństwie dotyczy to przynajmniej jednego z małżonków.

Szczegółowe informacje otrzymasz również telefonicznie:

tel: 94 71 40 215, 94 71 40 217, pcpr@powiat.koszalin.pl

Dzień rodzicielstwa zastępczego

Z okazji przypadającego w dniu 30 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, wszystkim rodzinom zastępczym z powiatu koszalińskiego składamy podziękowania za trud, poświęcenie i zaangażowanie w codzienną opiekę nad dziećmi. Życzymy Państwu samych radosnych chwil i pomyślności w życiu osobistym oraz cierpliwości i wytrwałości w pełnieniu tej jakże potrzebnej społecznie funkcji Rodziny Zastępczej.

Wszystkim dzieciom z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka tym małym, średnim i dużym życzymy wszystkiego dobrego, samych radosnych chwil, kolorowych dni pełnych słońca. Niech każdy dzień będzie dla Was fascynującą przygodą pełną inspirujących wydarzeń.

dyrektor i pracownicy

Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej
– Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Koszalinie

 

Informacja o zajęciach korekcyjno-edukacyjnych

Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości
ks. Jerzy Popiełuszko

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest realizowany przez Powiat Koszaliński dla mieszkańców powiatu na podstawie art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jest formą działań psychologicznych i edukacyjnych oraz socjalizacyjnych ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc
i prezentujących zachowania agresywne oraz zwiększenie zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach osoby zobowiązane przez Sąd, Prokuraturę, Zespoły Interdyscyplinarne i kuratorów oraz osoby zgłaszające się z własnej woli w poszukiwaniu szansy na wewnętrzną zmianę oraz szansę na odbudowanie związku w oparciu o wartości partnerstwa, szacunku, odpowiedzialności za własne zachowanie.

Dzięki uczestnictwu w Programie już 80 osób, zmieniło swoje zachowanie i nauczyło się jak być „wolnym” od przemocy, porozumiewać się ze swoim partnerem, radzić sobie z wychowywaniem dzieci i z trudami życia !

Zajęcia są bezpłatne.

Pamiętaj !!! Niezależnie od tego:

  • czy w sądzie toczy się postępowanie przeciwko Tobie,
  • czy była interwencja Policji,
  • czy straciłeś rodzinę,
  • czy ktoś postawił warunki,
  • czy atmosfera w domu jest ciężka poprzez ciągłe kłótnie i awantury,

zawsze jest szansa na życie, na które zasługuje każdy człowiek – bez przemocy, z szacunkiem, miłością i w zgodzie z innymi.

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PRAGRAMU JEST OTWARTY I TRWA CAŁY ROK.

POTRZEBUJESZ WSPARCIA ? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS !

UWAGA

OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINNIE ORAZ PROGRAM PSYCHOLOGICZNO – TERAPEUTYCZNY,
NIE SĄ POZOSTAWIONE BEZ POMOCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie realizuje oddziaływania edukacyjne i wspierające dla osób, które ukończyły Program.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie – (94) 71-40-224.

WIELKI OGÓLNOŚWIATOWY SUKCES Oliwii

Z ogromną radością i dumą informujemy, że długoletnia   wychowanka  rodzinnej pieczy zastępczej Oliwia Filipczak (zam. POWIAT KOSZALIŃSKI – Chłopska Kępa gm. Świeszyno) studentka III roku Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (specjalność wokalno – aktorska) została laureatką I miejsca w kategorii akademicki wokal.

Konkurs : International Online Contest „Future Stars” III edition Youth Music jest konkursem ogólnoświatowym kreującym i promującym talenty na miarę światową.

Jesteśmy dumni z Oliwii i Jej rodziców zastępczych -spokrewnionej rodzinie zastępczej Marii Filipczak-Krajcer i Władysława Krajcer którzy od 21 lat wychowują swoją 22 letnią wnuczkę.

Poniżej link do zwycięskiego wykonania przez Oliwię Filipczak  utworu J.S. Bacha- Aria „Seufzer, Tranen, Kummer, Not”  from a cantata ” Ich hatte viel Bekummernis”

Oliwio! wszystkim wychowankom pieczy zastępczej, ich zastępczym rodzinom i wszystkim nam udowodniłaś, że każdy z nas może zdobywać szczyty !

GRATULUJEMY TOBIE Z CAŁEGO SERCA życząc dalszych sukcesów!!!!!

 

Dyrektor i Pracownicy

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

informując o wyrażeniu zgody przez Oliwię Filipczak na udostepnienie niniejszych informacji

Konkurs „Po pierwsze Rodzina”

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej otwiera drugą edycję
konkursu „Po pierwsze Rodzina!” – projekt, w ramach którego organizacje trzeciego
sektora mogą uzyskać dofinansowanie na realizację projektów tworzących przyjazne
otoczenie dla rodziny. Wszystkie niezbędne informacje na temat udziału w drugiej edycji
konkursu można znaleźć w Regulaminie (publikacja na stronie www.gov.pl/web/rodzina).
Na pytania zainteresowanych odpowiada Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Polityki
Demograficznej pod adresem mailowym konkurs.ppr.21mrips.gov.pl.
Nabór wniosków do 30 kwietnia br.

Konferencja „Internet – źródło wiedzy czy zagrożenie. Jak bezpiecznie korzystać z globalnej sieci”

Miło nam poinformować, że przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie będzie jednym z prelegentów konferencji organizowanej przez Komendę Miejską Policji w Koszalinie pn. „Internet – źródło wiedzy czy zagrożenie. Jak bezpiecznie korzystać z globalnej sieci”.

Głównym celem przedsięwzięcia będzie dyskusja nad możliwościami poprawy bezpieczeństwa seniorów korzystających z Internetu. Odbiorcami konferencji będą mieszkańcy Powiatu Koszalińskiego i Koszalina. Oprócz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, specjalistów do wykładu zapewnią między innymi: Komenda Miejska Policji w Koszalinie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie, Politechniki Koszalińskiej.
Debata odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2021 r. od godziny 17.00 na profilu portalu społecznościowego Facebook KMP w Koszalinie.

W imieniu własnym i organizatorów zapraszamy do udziału w Konferencji !!!

Plakat debata społeczna "Internet – źródło wiedzy czy zagrożenie. Jak bezpiecznie korzystać z globalnej sieci" - informacje zawarte w artykule

Wsparcie – Powiat Koszaliński

logo PCPR

Jeżeli potrzebujesz wsparcia,
informacji o Twoich uprawnieniach,
informacji o instytucjach które mogą Ci pomóc

ZADZWOŃ LUB ZGŁOŚ SIĘ DO NAS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13

Pracujemy w godz. 7.30 – 15.30

Radosław Płoszaj, pokój 224, tel. 94 – 71-40-224,
e-mail: radoslaw.ploszaj@powiat.koszalin.pl

lub

Anna Darnielewicz, pokój 224, tel. 94 – 71-40-224,
e-mail: anna.darnielewicz@powiat.koszalin.pl

Więcej o: Program Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży

Program Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie informuje, iż rozpoczęło realizację Projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” nr RPZP.07.06.00-32-K029/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez Województwo Zachodniopomorskie (Lider Partnerstwa) wspólnie z partnerami projektu: Powiatem Stargardzkim, Powiatem Goleniowskim, Powiatem Kołobrzeskim, Powiatem Sławieńskim, Powiatem Szczecineckim, Powiatem Wałeckim, Powiatem Koszalińskim oraz Gminą Miasto Koszalin.

Projekt przyczyni się do podniesienia kompetencji, w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych, poprawi relacje rodzic-dziecko oraz funkcjonowanie społeczne dzieci  i młodzieży, w tym podniesienie ich umiejętności adaptacyjnych.

W ramach projektu min. 200 osób z terenu powiatu koszalińskiego zwiększy swoją dostępność do usług społecznych. Projekt „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” nastawiony jest na wsparcie „szyte na miarę” dla całych rodzin, priorytetowo traktując dzieci i młodzież, uruchamiając m.in. asystentów dorastania.

Więcej „Program Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”