Cele i misja

Misją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest:

dążenie do zapewnienia mieszkańcom powiatu warunków do godnego życia  i rozwoju  poprzez  wspieranie wszelkiej aktywności, informowanie o możliwościach wykorzystania własnych i zewnętrznych zasobów oraz zintegrowany, sprawnie funkcjonujący system pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych i  przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Celem  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest:

skuteczne działanie uwzględniające optymalne wykorzystanie zasobów majątkowych i ludzkich w celu realizacji zadań powiatu w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie