Dom Pomocy Społecznej w Mielnie

Adres: ul. Spokojna 1, 76-032 Mielno

Dyrektor: Jolanta Wyszyńska

Typ: dla osób przewlekle somatycznie chorych

Liczba miejsc: 80

Tel.: 94 31 89 279

e-mail: dps.mielno@powiat.koszalin.pl

Strona internetowa:

www.dpsmielno.ibip.pl