Więcej o: Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej

Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej

W Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej”

W Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja pt. „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej”. To kolejna debata ekspercka w ramach kampanii informacyjnej, poprzedzającej referendum konsultacyjne. W debacie wzięła udział Mirosława Zielony- dyrektor PCPR w Koszalinie, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM

Prezydent Andrzej Duda oraz Minister Pracy Rodziny i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zachęcali do dyskusji nad bardziej precyzyjnymi zapisami konstytucji ws. wieku emerytalnego. Podczas spotkania prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę, że w większości państw konstytucje zawierają zapisy o obowiązkach państwa związanych z  zabezpieczeniem społecznym.

Art. 67 polskiej ustawy zasadniczej mówi o prawie obywateli do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy, po osiągnięciu wieku emerytalnego oraz dla bezrobotnych.

Problemem jest jednak – zdaniem prezydenta – fakt, że np. w systemie emerytalnym dokonano w minionych latach poważnych zmian, m.in. wprowadzając do niego „ubezpieczenie drugiego filaru, które wyłamuje się z systemu solidarnościowego”.

Dlatego dziś rodzi się wiele pytań w tym obszarze – podsumował prezydent Andrzej Duda.

– Czy polska konstytucja powinna być w tym zakresie inna, czy powinna w znacznie bardziej precyzyjny sposób mówić o wieku emerytalnym? (…) A może powinna przewidywać mechanizm zabezpieczający, który odwołując się ogólnie do kwestii wieku emerytalnego, nie podając jaka ma być jego wysokość, tylko przepis, który przewiduje na przykład, że zmiana wieku emerytalnego może nastąpić wyłącznie określoną, kwalifikowaną większością głosów w Sejmie i Senacie. To jest moje pytanie, które chciałbym, żebyśmy przedyskutowali, czy w tym zakresie lepsza regulacja – niż dzisiejsza – jest nam potrzebna – pytał prezydent Andrzej Dud

Inicjatywę przeprowadzenia referendum dotyczącego zmian w konstytucji prezydent Andrzej Duda ogłosił w ubiegłym roku podczas uroczystości z okazji Święta 3 Maja.

Referendum miałoby się odbyć w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – 11 listopada bieżącego roku, albo trwać dwa dni – 10 i 11 listopada.


Informacja o stanie przygotowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej do realizacji zadań w okresie zimowym 2017/2018 na terenie Powiatu Koszalińskiego

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w ramach działania z zakresu realizacji zadań w trudnych warunkach zimowych informuje że:

Więcej „Informacja o stanie przygotowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej do realizacji zadań w okresie zimowym 2017/2018 na terenie Powiatu Koszalińskiego”

Więcej o: O rodzinie z Minister Elżbietą Rafalską – Spotkanie z przedstawicielami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie

O rodzinie z Minister Elżbietą Rafalską – Spotkanie z przedstawicielami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie

Elżbieta Rafalska, minister rodziny pracy i polityki społecznej spotkała się w piątek  14 października 2016r  w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie z przedstawicielami powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Minister podkreślała, że chce wiedzieć dokładnie, z jakimi problemami borykają się pracownicy socjalni w terenie, konsultować propozycje zmian z tymi, którzy będą je wcielać w życie. Na spotkaniu omówione zostały realizowane i planowane kierunki działań w polityce rodzinnej oraz w pieczy zastępczej, zagadnienia dotyczące funkcjonowania domów pomocy społecznej oraz środowiskowych domów samopomocy. Poruszono także temat superwizji pracy socjalnej oraz działania realizowane w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych.

Podczas konferencji prasowej w przewie obrad, minister rodziny nawiązała także do programu Rodzina 500 plus, w ramach którego z budżetu państwa od początku funkcjonowania programu wypłacono rodzinom już ponad 11 mld 300 mln zł.

– Te pieniądze zdecydowanie poprawiły sytuację polskich rodzin, ale wciąż pracujemy nad tym, żeby system udoskonalać – mówiła minister Rafalska.

Wojewoda Krzysztof Kozłowski podkreślił, że wojewodowie dostali zadanie powołania zespołów analitycznych, które będą sprawdzać, czy pieniądze w ramach programu są właściwie dysponowane. Dodał, że na 117 tys. wypłacanych w naszym województwie świadczeń, tylko w 343 przypadkach zostały one zamienione na pomoc rzeczową. – Pracownicy socjalni w razie wątpliwości szczegółowo weryfikują temat. Skala zamieniania świadczeń z finansowego na rzeczowy jest stosunkowo niewielka – ocenił wojewoda Kozłowski.

W spotkaniu uczestniczyła dyrektor PCPR w Koszalinie Mirosława Zielony, aktywnie zabierając głos w dyskusji dotyczącej merytoryki prac i kompetencji, bolączek  i wniosków do dalszej pracy Centrów. To pierwsze w historii  spotkanie Ministra    Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  z przedstawicielami wszystkich pcpr w kraju. Zorganizowana w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie konferencja jest drugą z cyklu ośmiu zaplanowanych do końca tego roku wizyt w województwach przedstawicieli ministerstwa (pierwsza odbyła się w województwie świętokrzyskim (z przedstawicielami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa świętokrzyskiego spotkała się podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska), a kolejne po szczecinie to województwa wielkopolskie i śląskie. Spotkania mają służyć wzmocnieniu dialogu i przeprowadzeniu konsultacji z pracownikami centrów pomocy głównie w zakresie pieczy zastępczej, zmian w ustawie o pomocy społecznej w obszarze finansowania, nowelizacji rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej czy bezpieczeństwa pracowników socjalnych i aktywizacji osób niepełnosprawnych.

*źródło: www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,8313,spotkanie-z-przedstawicielami-powiatowych-centrow-pomocy-rodzinie.html

Więcej o: XI Forum  PCPR w Zawierciu już za nami

XI Forum PCPR w Zawierciu już za nami

W dniach 18-20 września ponad stuosobowa grupa dyrektorów oraz księgowych Miejskich i Powiatowych Ośrodków Pomocy Rodzinie obradowała w Zawierciu na kolejnym XI Forum Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM.

Podczas obrad poruszane były tematy związane z codzienna pracą Ośrodków oraz dalszą perspektywa realizacji zadań ustawowych. Dzięki wystąpieniom dyrektora Departamentu Pomocy Społecznej MRPiPS Krystyny Wyrwickiej oraz omawiającej pieczę zastępczą Anny Kuszczuk  oraz przedstawiciela  RIO jesteśmy bogatsi o wiedzę i aktualne informacje.

 Znamy już miejsce następnego  XII Ogólnopolskiego Forum, które  odbędzie się- UWAGA ! –  w Powiecie Koszalińskim. To duże wyzwanie, ale już planujemy jednodniowy wyjazd studyjny do Berlina, aby tam poznać system pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z uchodźcami,  planujemy wykłady  autorytetów (pracownicy  uczelni) dotyczące spraw związanych z zakresem kompetencji Ośrodków i Centrów pomocy rodzinie, a także obecność przedstawicieli Resortu. Naszą ambicją jest, aby XII FORUM było „merytoryczną ale też  i organizacyjną” bombą. Czy się uda, zobaczycie sami za rok!

Wszelkie uwagi, pomysły wnioski dotyczące przyszłorocznego Forum proszę kierować na adres e-mail: m.zielony@powiat.koszalin.pl

mz

Więcej o: Jest takie miejsce…

Jest takie miejsce…

Praca w Centrum – to kontakt z bardzo trudnymi, obciążającymi  psychicznie sprawami, to podejmowanie decyzji pod presją czasu i ogromnej odpowiedzialności. Trudne rozmowy z klientami Centrum, ale także możliwość   krótkiego odpoczynku podczas przerwy śniadaniowej w TAKIM miejscu – to naprawdę dobry pomysł!

Wystrojem pomieszczenia zajmuje się nasza koleżanka Gosia, dzięki której nawet jesień może być ciepła i sprawiać radość. Dziękujemy Małgorzato!

Więcej o: Szkolenie obronne

Szkolenie obronne

W dniach 22-23 września kierownictwo Starostwa, Burmistrzowie, Wójtowie, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz dyrektorzy wydziałów Starostwa doskonalili swoją wiedzę i umiejętności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i prawidłowym reagowaniem na zdarzenia kryzysowe.

mz

Więcej o: PROGRAM XI Ogólnopolskiego Forum Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PROGRAM XI Ogólnopolskiego Forum Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PROGRAM

XI Ogólnopolskiego Forum
Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie
pn. „Zawsze z Rodziną”

Zawiercie, 18-20 września 2016 r.

Miejsce obrad i pobytu: Hotel „Zawiercie”
Business & Leisure ****
ul. Wierzbowa 6
42-400 Zawiercie

18 września 2016 r. (Niedziela)

do godz. 14:00 Przyjazd uczestników, rejestracja i zakwaterowanie.
godz. 14:00 Obiad (restauracja Hotelu Zawiercie).
godz. 16:00- 18:00 Zebranie sprawozdawcze Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
„Centrum” za 2015 r. (Sala Złota – parter)
Prowadzący Adam Witas
 / Członkowie Stowarzyszenia – dla pozostałych uczestników czas  wolny/.
godz.18:00 Kolacja / restauracja Hotelu „Zawiercie”.

19 września 2016 r. (Poniedziałek)

od 7:00-8:00 Śniadanie (restauracja Hotelu).
godz. 9:00 Otwarcie XI Ogólnopolskiego Forum PCPR i MOPR.

 Powitanie gości i uczestników XI Forum;

  Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia „Centrum” – Andrzeja Smulczyńskiego.

 Wystąpienia zaproszonych gości.

godz. 10:00 -11:30 Rachunkowość w JST – część wspólna (Sala Złota – parter)
prowadzący: Pan Damian Grzelka
1.      Zmiany dotyczące wspólnej obsługi jednostek sektora finansów publicznych od 1 stycznia 2016 r. Wspólna księgowość jednostek organizacyjnych w 2016 r.
2.       Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.       Zmiany w odpowiedzialności za gospodarkę finansową, odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych./(Wszyscy uczestnicy)
godz. 11:30 – 11:45 Przerwa kawowa.
godz. 11.45 – 17.00 Część dla księgowych (Sala Beżowa – I piętro)
1.      Klasyfikacja budżetowa ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku.
2.      Rachunkowość w JST po ostatnich zmianach. Nowelizacja przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej. Praktyczne aspekty księgowania środków z programu „Rodzina 500 +”.
3.      Obsługa księgowa i sprawozdawczość z dodatków wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty na dziecko umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.
4.      Zasady ewidencji wypłaty świadczeń oraz kosztów obsługi w zakresie programu
5.      „Rodzina 500+”.
6.      Zasady ewidencji księgowej świadczeń nienależnie pobranych oraz zasady ich potrąceń ze świadczeń bieżących. Zasady naliczania odsetek ustawowych od świadczeń nienależnie pobranych.
7.      Nieprawidłowości w ewidencji księgowej w jednostkach sektora finansów publicznych – wnioski organów kontroli.
8.      Postępowanie egzekucyjne wg ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – egzekucji należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej.
9.      Nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji.
godz.11:45 – 13:00 Część dla Dyrektorów, Kierowników (Sala Złota – parter)

 Prowadzący Mirosława Zielony i Mirosław Sobkowiak w-ce
przewodniczący Stowarzyszenia „CENTRUM”

godz.11:45 – 13:00 Rola samorządów powiatowych (Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie) w realizacji zadań pomocy społecznej na rzecz pomyślności rodziny-  Pani Krystyna Wyrwicka Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS Warszawa
godz.13:00 – 14.00 Obiad.
godz.14:00 -15:45 Informacja Związku Powiatów Polskich na temat realizacji
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz
bieżących problemów zgłoszonych przez PCPR- Pani Benadeta Skóbel
godz. 15:45 – 16:00 Przerwa kawowa.
godz.16:00 – 18:00 Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej – dotychczasowe doświadczenia.
 Przedstawiciel MRPiPS Departament Polityki Rodzinnej.
Wykł. Anna Kuszczuk -Główny Specjalista Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Polityki Rodzinnej Wydział Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Adopcji.
  Prezentacja Firmy „Revoapp” z Koszalina Wojciech Sokołowski nt. Platforma teleinformatyczna przeznaczona dla firm opiekuńczych umożliwiająca świadczenie usług teleopieki w nowatorski sposób.  Ciąg dalszy tematyki realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Wymiana doświadczeń,  dyskusja, propozycje wnioski.
godz.18:00-19:00 Kolacja (restauracja Hotelu)
20 września 2016 r. (Wtorek)
godz. 7:00-8:00 Śniadanie.
godz. 9:00 – 12:00 (Sala Złota – parter)
Prezentacja: Kontynuacja tematyki realizacji ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Wymiana
doświadczeń dyskusja, propozycje wnioski.
 (Dla zainteresowanych wycieczka do Ogrodzieńca – zwiedzanie zamku).
godz.13:00 Obiad.
godz. 14:00 Zakończenie XI Forum- Wręczenie zaświadczeń
– Odbiór faktur na recepcji Hotelu.

Uwagi:
Program może ulec zmianie.

dsc_0531

Więcej o: Debata o emeryturach

Debata o emeryturach

Jak informuje Karol Jagielski – regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa zachodniopomorskiego oddział w Szczecinie – Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiada za przegląd polskiego systemu emerytalnego. W ramach tegorocznego przeglądu w całym kraju odbywają się debaty i konsultacje społeczne pod hasłem „Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności”.

Przegląd emerytalny musi być przeprowadzany nie rzadziej niż co 3 lata. Ostatni miał miejsce w 2013 roku. W tym roku odbędzie się on z udziałem społeczeństwa. Dlatego 8 września, Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie wraz z Politechniką Koszalińską i Fundacją Oświatową Europejskie Centrum Edukacyjne zorganizował debatę ekspercką. Przedstawiciele różnych grup społecznych – pracodawców i pracowników, naukowców i specjalistów podzielą się swoimi wnioskami, spostrzeżeniami oraz wynikami badań.

Celem debaty była ocena obowiązujących rozwiązań w systemie emerytalnym i reform wprowadzonych w  2011 i 2013 roku. Wyniki prac zespołu (tzw. zielona księga) zostaną przedstawione ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej. Na tej podstawie Rada Ministrów opracuje „Białą Księgę” z rekomendacjami i planem wprowadzania niezbędnych zmian do systemu emerytalnego.

W debacie uczestniczyła również  dyrektor PCPR w Koszalinie  Mirosława Zielony.

Referaty wprowadzające wygłoszone przez dr Marka Pogonowskiego (ZUS Oddział  w Koszalinie) oraz Danutę Borsuk – Zawadzką (ZUS Oddział w Koszalinie) syntetycznie  i w sposób bardzo interesujący i dostępny wprowadziły licznie zebranych gości w trudny temat dotyczący naszych emerytur. Podobne debaty są organizowane w 23 wybranych miastach Polski. Emerytury- ewolucja systemu emerytalnego, bezpieczeństwo ekonomiczne emerytów, emerytura obywatelska, gwarancja świadczenia minimalnego, analiza wysokości świadczeń w stosunku do osiąganego wynagrodzenia – to tylko niektóre z poruszanych w dyskusji wątków.

Kwestie zabezpieczenia społecznego dotyczą każdego z nas, tak więc przegląd systemu emerytalnego ma charakter otwarty. Wszyscy mają prawo wyrazić swoją opinię, przedstawić propozycje rozwiązań. Jest to możliwe dzięki uruchomieniu przez ZUS specjalnej skrzynki e-mailowej: przeglademerytalny@zus.pl.

MZ.