Koszt miesięcznego pobytu w DPS Powiatu Koszalińskiego

Zarządzenie Starosty Koszalińskiego w sprawie ustalenia na 2020 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym

Wnioskowanie o środki PFRON – również przez internet

logo - system obsługi wsparcia

O dofinansowania ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych można od 1 stycznia wnioskować elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia. Dzięki informatycznej platformie osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski bez wychodzenia z domu. System Obsługi Wsparcia to nowoczesna aplikacja, za…

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym – rekrutacja

Logo stowarzyszenia SPES

Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji…

Zobacz Lepszą Przyszłość

Kilkanaście par okularów otwartych etui

Na przełomie 2019/2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie wzięło udział w ogólnopolskim programie profilaktyki wad wzroku wśród dzieci i młodzieży „ Zobacz lepszą Przyszłość” organizatorem byli: Grupa Essilor Polska, fundacja Vision for Life oraz fundacja Polki Mogą Wszystko. Celem programu było…

Projekt „Żłobek Bajkowy Las – szczęśliwe dziecko, spokojni rodzice”

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Oświatowa – Europejskie Centrum Edukacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 realizuje projekt „Żłobek Bajkowy Las – szczęśliwe dziecko, spokojni rodzice”. Projekt zakłada tworzenie nowych miejsc opieki do lat 3. Jego głównym celem jest umożliwienie…

Ostatni akcent „Młodzi Przeciw przemocy”

Przez trzy miesiące Powiat Koszaliński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie był realizatorem projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”, adresowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Koszalińskiego, który był współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W dniu 19 grudnia 2019 roku…

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.”. Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane są w terminie od 1…

Mikołajki w pieczy zastępczej

14 grudnia 2019 roku dzieci z rodzin zastępczych odwiedził Mikołaj. Spotkanie Mikołajkowe przebiegało w bardzo radosnej atmosferze, dzieci bawiły się w rytmie świątecznej muzyki. Rodziny zastępcze przygotowały świąteczne potrawy, które Wszystkim bardzo smakowały.Mikołajki stały się tradycją wśród rodzin i pozwalają im na wspólne…