Zapraszamy do Domów Pomocy Społecznej w powiecie koszalińskim !!!

Budynek DPS w Cetuniu

ZAPRASZAMY do funkcjonujących na terenie powiatu koszalińskiego domów pomocy społecznej. W chwili obecnej nie ma okresu oczekiwania na umieszczenie w domach pomocy społecznej. Wszystkie osoby skierowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej po wykonaniu testów COVID 19, bez zbędnej zwłoki są umieszczane w wybranym Domu.…

Klub Rodzica Zastępczego

23 czerwca 2020 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie odbyło się spotkanie informacyjno – rekrutacyjne z potencjalnymi kandydatami na Liderów Klubów Rodzica Zastępczego w ramach projektu Akademia Przyszłości – Zadanie Kluby Rodzica Zastępczego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki…

Gry i zabawy na czas kwarantanny – jak bawić się z dzieckiem w domu?

Puzzle – daj się porwać wciągającym układankom Puzzle to znakomita rozrywka dla całej rodziny. Na co dzień z reguły nie mamy na nie czasu. Całe to rozkładanie i układanie wymaga zaangażowania i zajmuje sporą przestrzeń. W czasie przymusowej izolacji, stanowią one jednak idealny…

Rada Pomocy Społecznej

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Pani Mirosława Zielony – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie została powołana na członka Rady Pomocy Społecznej IX kadencji przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego. Do zakresu działania Rady Pomocy Społecznej należy: opiniowanie projektów aktów…

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

W tym wyjątkowym dniu  pragniemy podziękować wszystkim Rodzinom Zastępczym i prowadzącym Rodzinne Domy Dziecka za zaangażowanie w opiekę nad powierzonymi im dziećmi i zapewnienie im spokojnego i szczęśliwego dzieciństwa. Dziękujemy za trud i poświęcenie, za troskę i opiekę, którą Państwo ofiarujecie każdego dnia…

Laboratoryjne badania przesiewowe na obecność wiriusa SARS-CoV-2 dla pracowników domów pomocy społecznej

logo PCPR

Powiat Koszaliński zlecił firmie posiadające certyfikat badania pracowników 5 domów pomocy społecznej w: Cetuniu, Mielnie, Nowych Bielicach, Parsowie, Żydowie przesiewowych badań laboratoryjnych w zakresie wykrywania swoistych przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Badania te zostały przeprowadzone w dniach 11.05.2020 r. do 26.05.2020 r. i objęły…

logo PCPR

Zarządzenie Nr   4 /2020 dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie w Koszalinie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustalenia dnia 12 czerwca 2020 r. dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 4.…

Międzynarodowy Dzień Rodziny

Międzynarodowy Dzień Rodziny to wyjątkowy dzień i święto dla wszystkich rodzin na całym świecie. Rodzina jest najważniejsza w życiu każdego z nas. ,, Nie ma idealnych rodziców i nie ma idealnych dzieci. Jest za to mnóstwo idealnych momentów na bycie RAZEM’’. Niech słowa…

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa

Garść informacji dla osób doznających przemocy w rodzinie. Zachęcamy do zapoznania