Dzień wolny od pracy

Zarządzenie Nr 10/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia 2 stycznia 2018 r. dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 4. Regulaminu…

„Program wyrównywania różnic między regionami” 2018

Uprzejmie informujemy, iż ruszyła kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego w 2018 roku. W 2018 r.będą realizowane następujące obszary: obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i…

Szkolenie o niekrzywdzeniu

Chcemy wychować dzieci szczęśliwe, kochające i kochane, dobre, mądre, wykształcone, odważne i rozważne. Niezależnie, czy są to nasze dzieci, czy tylko czasowo przebywające pod naszą opieką. W wychowaniu stosujemy prośby, groźby, szantaż, manipulację, nadmierną kontrolę, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy.…

Informacja o stanie przygotowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej do realizacji zadań w okresie zimowym 2017/2018 na terenie Powiatu Koszalińskiego

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w ramach działania z zakresu realizacji zadań w trudnych warunkach zimowych informuje że:

Prezentacja materaców i mat ewakuacyjnych

W dniu 22 listopada 2017r. w Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu odbył się pokaz wykorzystania materaców i mat ewakuacyjnych przygotowany przez dystrybutora wyrobów w Polsce, przy współudziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. W spotkaniu wzięli udział Dyrektorzy i pracownicy Domów Pomocy Społecznej…

XII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie

W dniach od 5 do 8 października 2017r. w Sarbinowie odbyło się XII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie pod hasłem „Zawsze z rodziną”. W konferencji udział wzięło blisko 150 uczestników: przedstawicieli PCPR i MOPR, Regionalnych Ośrodków Pomocy…

Kodeks bezpiecznej opieki w rodzicielstwie zastępczym

Kodeks bezpiecznej opieki w rodzicielstwie zastępczym

Protokół konsultacji Projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Koszalińskim na lata 2018 – 2025

Pobierz: Protokół konsultacji Projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Koszalińskim na lata 2018 – 2025

Zmiany w standardach DPS

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zakończyło konsultacje społeczne projektu rozporządzenia zmieniającego standardy w domach pomocy społecznej. 20 listopada br. projekt trafi pod obrady Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wprowadzone rozwiązania mają na celu przede…

Dofinansowanie ze środków PFRON do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Uprzejmie informuję, że 30 listopada 2017 r. mija termin składania wniosków  o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz zwrotu kosztów poniesionych na realizację zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Realizacja wniosków nastąpi…