Projekt „Żłobek Bajkowy Las – szczęśliwe dziecko, spokojni rodzice”

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Oświatowa – Europejskie Centrum Edukacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 realizuje projekt „Żłobek Bajkowy Las – szczęśliwe dziecko, spokojni rodzice”. Projekt zakłada tworzenie nowych miejsc opieki do lat 3. Jego głównym celem jest umożliwienie…

Ostatni akcent „Młodzi Przeciw przemocy”

Przez trzy miesiące Powiat Koszaliński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie był realizatorem projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”, adresowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Koszalińskiego, który był współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W dniu 19 grudnia 2019 roku…

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.”. Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane są w terminie od 1…

Mikołajki w pieczy zastępczej

14 grudnia 2019 roku dzieci z rodzin zastępczych odwiedził Mikołaj. Spotkanie Mikołajkowe przebiegało w bardzo radosnej atmosferze, dzieci bawiły się w rytmie świątecznej muzyki. Rodziny zastępcze przygotowały świąteczne potrawy, które Wszystkim bardzo smakowały.Mikołajki stały się tradycją wśród rodzin i pozwalają im na wspólne…

Informacja o turnieju

W dniu 9 grudnia 2019 roku odbył  się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej  im. Marii Skłodowskiej – CURIE w Starych Bielicach, Powiatowy Turniej „Nasza mocna strona – WOLNI OD PRZEMOCY”, realizowany w ramach Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”. W szranki  stanęli reprezentanci 17 szkół…

Życzenia świąteczne

rysunek dekoracyjny gwiazdki świątecznej

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najpiękniejsze życzenia pięknych i niezapomnianych chwil w gronie rodziny. Niech przyniosą one radość i wzruszenie oraz wzajemną życzliwość i optymizm w nadchodzącym Nowym Roku. Dyrektor i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

24 grudnia pracujemy do 12.00

24 grudnia 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie pracuje do godziny 12.00.

27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy

logo PCPR

ZARZĄDZENIE Nr 22 / 2019 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE z dnia 16 października 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy  Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 4. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie…