Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Informuję, że 17 lipca 2019 r. została przyjęta uchwałą Zarządu PFRON nr 49/2019 modyfikacja dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku. W bieżącym roku osoby niepełnosprawne zamieszkujące w powiecie koszalińskim mogą składać wnioski o dofinansowanie…

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie

Informuję, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w dniu 17 lipca 2019 r. pod poz. 3952 zostało opublikowane Ogłoszenie Nr 1/2019 Starosty Koszalińskiego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie. Pobierz: Karta zgłoszenia

„Program wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie informuje, że w 2019 roku Powiat Koszaliński przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D. 22 lipca 2019 r. została zawarta umowa z  Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych :  Nr WRR/000201/16/D  o zaliczkowe…

Wspólnie tworzymy politykę społeczną – dyrektor PCPR w Koszalinie we władzach oddziału regionalnego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, który właśnie powstał w Szczecinie.

Wspólnie tworzymy politykę społeczną – dyrektor PCPR w Koszalinie we władzach oddziału regionalnego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, który właśnie powstał w Szczecinie.

I Kongres poradnictwa w Warszawie

W Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbył się Kongres Poradnictwa z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. W wydarzeniu wzięło udział ponad 500 przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego i organów centralnych. Główną ideą Kongresu było zainicjowanie procesu integracji różnych nurtów poradnictwa: prawnego, obywatelskiego, psychologicznego, rodzinnego, konsumenckiego,…

III Ogólnopolski Zjazd Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych

W dniu 24 i 25 czerwca 2019 r. dyrektor i pracownicy PCPR uczestniczyli w III Ogólnopolskim Zjeździe Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych.  W ramach współpracy zostały przeprowadzone warsztaty i wykład „Komunikacja między PCPR a rodziną zastępczą” oraz gry, zabawy i konkursy dla dzieci  w…

Wyjazd edukacyjno-poznawczy w ramach Projektu „Szansa – jestem ZA!’’

W dniach 15 – 20 czerwca 2019 r. czterdzieścioro wychowanków z rodzin zastępczych z terenu powiatu koszalińskiego uczestniczyło w wycieczce w ramach Projektu „Szansa – jestem ZA’’ organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Wychowawcami wycieczki byli: Janusz Ałtyn, Katarzyna Gawienowska, Marlena…

Rodzinalia – 2019

Ostatni piątek 7 czerwca 2019 roku w Powiecie Koszalińskim miał bardzo familijny charakter. Stało się tak za sprawą XIII edycji corocznego spotkania  Rodzin Zastępczych z terenu Powiatu Koszalińskiego  „Rodzinalia – 2019”. Tym razem rodziny zastępcze zostały ugoszczone w obiektach Gminnego Ośrodka Kultury w…

21 czerwca 2019 r. dniem wolnym od pracy

Zarządzenie Nr   8 / 2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 21 czerwca 2019 r. dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Na podstawie § 11 ust. 2 pkt.…