Laboratoryjne badania przesiewowe na obecność wiriusa SARS-CoV-2 dla pracowników domów pomocy społecznej

logo PCPR

Powiat Koszaliński zlecił firmie posiadające certyfikat badania pracowników 5 domów pomocy społecznej w: Cetuniu, Mielnie, Nowych Bielicach, Parsowie, Żydowie przesiewowych badań laboratoryjnych w zakresie wykrywania swoistych przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Badania te zostały przeprowadzone w dniach 11.05.2020 r. do 26.05.2020 r. i objęły…

logo PCPR

Zarządzenie Nr   4 /2020 dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie w Koszalinie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustalenia dnia 12 czerwca 2020 r. dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 4.…

Międzynarodowy Dzień Rodziny

Międzynarodowy Dzień Rodziny to wyjątkowy dzień i święto dla wszystkich rodzin na całym świecie. Rodzina jest najważniejsza w życiu każdego z nas. ,, Nie ma idealnych rodziców i nie ma idealnych dzieci. Jest za to mnóstwo idealnych momentów na bycie RAZEM’’. Niech słowa…

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa

Garść informacji dla osób doznających przemocy w rodzinie. Zachęcamy do zapoznania

W tych trudnych czasach – bądźmy dla siebie!!!!

Pracownicy PCPR przy stole, na którym leżą przyłbice

Serdeczne podziękowania dla Centrum Druku 3D i Wzornictwa Wydziału Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej oraz Politechniki Koszalińskiej za wydrukowanie oraz przekazanie przyłbic. Sprzęt do ochrony osobistej przed panującym wirusem zostanie przekazany dla pracowników i współpracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz dla Miejsko Gminnego…

Łyk kultury

Muzea, teatry czy filmy dokumentalne nie muszą być nudne! Jeśli wszystko podane jest ze smakiem i umiejętnie przyprawione, to może okazać się, że to danie wcale nie jest tak ciężkostrawne, jak mogłoby się na początku wydawać. Nie jesteś przekonany? Spróbuj! Nic Cię to…

Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Rodzina Razem”

Rodzina zastępcza z powiatu koszalińskiego bierze udział w konkursie, który ogłosił   Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Zapraszamy do udziału w konkursie, który jest skierowany do rodzin i do wszystkich mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, bez ograniczeń wiekowych. Celem konkursu jest propagowanie wartości rodziny, zwrócenie uwagi…

Wsparcie szpitali, Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo Leczniczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie uprzejmie informuje, że do ogólnopolskiego, niekomercyjnego systemu, który wspiera szpitale, Domy Pomocy Społecznej i Zakłady Opiekuńczo Lecznicze w pozyskiwaniu pomocy od osób prywatnych i firm w czasie walki z COVID-19  (https://www.wsparciedlaszpitala.pl/)  przystąpiły: Dom Pomocy Społecznej w Mielnie…

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w ramach programu Modułu III

logo pefron

W ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych, utraciły możliwość korzystania w okresie od 9 marca 2020 roku do 4 września 2020 roku z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie…