18 pomysłów – jak spędzić czas podczas kwarantanny

Kwarantanna w domu to moment, aby spędzić więcej czasu z naszymi dziećmi. Kwarantanna jakie pomysły? Co konkretnie można robić w domu, skoro już musimy w nim zostać? Jest bardzo wiele możliwości. Przedstawiamy niektóre z nich. Pomysł 1: Kwarantanna i lektura Czytaj zaległe lektury…

Komputer dla dzieciaka

komputer przenośmny

„KOMPUTER DLA DZIECIAKA” Prośba do mieszkańców Powiatu Koszalińskiego i nie tylko… Jeżeli jesteście Państwo w posiadaniu komputerów przenośnych bądź stacjonarnych, z których już nie korzystacie, a chcielibyście pomóc i je przekazać dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w celu ułatwienia zdalnej nauki,…

Przygotowaliśmy kilka pomysłów na uatrakcyjnienie czasu dzieciom (i rodzicom!)

Zacznijcie dzień od ruchu 15 minut wspólnej porannej gimnastyki przy otwartym oknie pomoże dobrze rozpocząć dzień. I dzieciom, i rodzicom. a i śmiechu przy tym będzie mnóstwo! Planszówki to oczywistość Musiały znaleźć się na tej liście. Rozrywka dla całej rodziny i gimnastyka umysłu.…

,,Rodzina razem’’

Zapraszamy wszystkie Rodziny do wspólnego spędzania wolnego czasu, którego  z związku z pandemią mamy w nadmiarze. Wykorzystajmy wolny od innych obowiązków czas, zbliżmy się do siebie i bądźmy razem. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w każdy wtorek i piątek na stronie www.pcprkoszalin.pl…

Informacja dla osób niedosłyszących

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i Polski Związek Głuchych, przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, uruchomili wideoinfolinię dla osób niesłyszących, które potrzebują informacji w związku z epidemią COVID-19. Narzędzie działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Dzięki czemu osoby niesłyszące, które…

Ważne! Wsparcie psychologiczne

logo PCPR

Jako ludzkość po raz pierwszy od ponad 100 lat mierzymy się  z pandemią. W tej trudnej sytuacji społeczność psychologów i psychoterapeutów oferuje bezpłatną pomoc osobom szczególnie narażonym na negatywne skutki psychologiczne epidemii koronawirusa w Polsce. wsparcie psychologiczne kierowane do: mieszkańców powiatu koszalińskiego kontakt…

dla seniorów i rodzin – platforma ABCsenior.com

Logo Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej uruchomił platformę ABCSENIOR.COM, jako podstawowe Centrum Informacji dla Seniorów. Znajdziecie tam Państwo możliwie kompletne i sprawdzone informacje potrzebne seniorom w tym wyjątkowo trudnym okresie. Portal dedykowany jest seniorom, ale też młodszym pokoleniom, aby czerpały wiedzę, jak pomagać osobom starszym.…

Ogłoszenie dotyczące wyłączenia obsługi interesantów

Koszalin, 25.03.2020 OGŁOSZENIE Na podstawie § 10 Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzone zostają następujące ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie : WYŁĄCZA SIĘ BEZPOŚREDNIĄ…

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Koszalin, dnia 23 marca 2020 roku AK.1101.3.2020.MW Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego   I. Wymagania niezbędne: Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada: poziom wykształcenia zgodny z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku…

Trwa nabór wniosków w ramach modułu II „Aktywny Samorząd” – informacja dla studentów

Uwaga! trwa nabór wniosków o dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia wyższego w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd”. Przeczytaj, jeśli masz trudności z uzyskaniem zaświadczenia z uczelni. Przypominamy, że do 31 marca 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim…