Aktualności

Program „Aktywny samorząd” w 2023 roku

Logo PFRON logo aktywny samorząd logo PCPR

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE:
Moduł I:
– od 01 marca do 31 sierpnia 2023 r.
Moduł II:
– od 1 marca do 31 marca 2023 r. (rok akademicki 2022/2023),
– do 10 października 2023 r. (rok akademicki 2023/2024).

Wnioski należy składać w formie elektronicznej w systemie SOW: https://sow.pfron.org.pl/logowanie
lub tradycyjnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Władysława Andersa 32, 75-626 Koszalin.

Więcej informacji o tym, jak założyć konto w systemie SOW oraz  Profil Zaufany znajduje się na stronie:

System Obsługi Wsparcia (SOW) SOW – portal informacyjny SOW (pfron.org.pl) (odnośniki)

Profil Zaufany Strona główna – Profil zaufany (pz.gov.pl) (odnośniki)

CEL GŁÓWNY PROGRAMU: Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

 1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
 2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
 4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
 5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu  terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Więcej „Program „Aktywny samorząd” w 2023 roku”

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?  Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie  pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

Co to znaczy, że pomoc jest nieodpłatna?

Wszystkie z podejmowanych działań w ramach:

 • nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • nieodpłatnej mediacji,

są darmowe i to niezależnie od tego czy sprawa będzie miała finał w sądzie.

Gdzie uzyskam pomoc?

Darmową pomoc uzyskasz w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w całym kraju.

Punkty znajdują się w każdym powiecie. O tym gdzie jest najbliższy punkt zapytaj:

 1. w starostwie powiatowym,
 2. w urzędzie gminy,
 3. w urzędzie miasta,

lub poszukaj:

 1. na stronach internetowych powiatów i gmin (które znajdziesz wpisując w wyszukiwarkę hasło: urząd gminy, powiatu lub miasta i miejscowość, w której punkcie chcesz się zapisać),
 2. na stronie internetowej ms.gov.pl.

Więcej „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja”

Uczymy języka polskiego

logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Pomorze Zachodnie, Unia Europejska

Powiat Koszaliński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w ramach realizacji projektu „POWIAT KOSZALIŃSKI OBYWATELOM UKRAINY” nr RPZP.07.06.00-32-P003/22 zorganizowało 2 grupy szkoleniowe – kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy.

Zajęcia odbywają się w Polanowie w każdy weekend dla 25 uchodźców z Ukrainy.

Każda z grup podczas 100 godzin pracy nabędzie umiejętności podstawowej komunikacji w języku polskim, pisania krótkich tekstów oficjalnych i nieoficjalnych, rozumienia najważniejszych treści, pozna podstawowe wyrażenia i zasób słów oraz uzyska wiedzę o kulturze i obyczajach polskich.  Przewidujemy utworzenie kolejnej grupy warstwowej od lutego 2023 r., dla której zajęcia będą odbywały się w Koszalinie.

W ramach projektu realizowane są także inne zadania: pomoc prawnika, psychologa, tłumacza,  asystenta integracyjnego opracowującego indywidualną ścieżkę integracji społecznej wspierającego w kontaktach z instytucjami i sytuacjami życia codziennego.

Rekrutacja do projektu jest otwarta i powszechna (nabór ciągły) obejmie swym działaniem teren Powiatu Koszalińskiego. Serdecznie zapraszamy do kontaktu odnośnie udziału w projekcie: Radosław Płoszaj, telefon 94 7140 253, 75-626 Koszalin, ul. Andersa 32, pok. 3.11.

GRUPA WSPARCIA WARSZATY „Przemoc ToNieMy – wybierz”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło realizację programu terapeutycznego i pomocy psychologicznej oraz działań edukacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w tym na rzecz reintegracji rodzin w ramach Programu „PrzeMoc ToNieMy – wybierz.

Termin realizacji projektu – grudzień 2022 r.

Celem działań jest prowadzenie otwartej grupy wsparcia z elementami terapii oraz przeprowadzenie warsztatów oraz działań edukacyjnych zawierających tematykę związaną z przeciwdziałaniem przemocy.

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ DOTKNIĘTĄ PRZEMOCĄ ALBO ZAGROŻONĄ JEJ STOSOWANIEM

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami :

Radosław Płoszaj, telefon 94 7140 253, email: przemoc@powiat.koszalin.pl

lub osobiście

Andersa 32, 75-626 Koszalin, , pok. 3.11.

Treści programowe:

 • wyeliminowanie postaw uległych i współzależnych,
 • motywacji do podejmowania działań mających na celu przerwanie występowania przemocy w rodzinie,
 • nabycia umiejętności odróżniania i wyznaczania różnych rodzajów celów, określania priorytetów,
 • poszerzenie (nauczenie) repertuaru zachowań alternatywnych do uległości wobec reakcji osób agresywnych,
 • zwiększenie świadomości dotyczących szkodliwości czynów jakim ulegają przed sprawcą (brak obrony, koło przemocy),
 • elementy asertywności,
 • zwiększenie wiedzy o funkcjonowaniu dzieci w rodzinie doświadczającej przemocy,
 • poszerzenie swojej wiedzy/świadomości na temat własnych zasobów, wpływu minionych doświadczeń na dalsze życie,
 • informacje o instytucjach świadczących pomoc.

PRZYJDŹ

MY NAPRAWDĘ POMAGAMY !!!

praca własna uczestników projektu przemoc to nie my

Godzin obsługi klientów w dniu 23 grudnia 2022r

ZARZĄDZENIE NR  25 /2022
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Koszalinie
z dnia 1 grudnia 2022 roku

w sprawie godzin obsługi klientów w dniu 23 grudnia 2022r.

 Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 4. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w  Koszalinie, wprowadzonego  uchwałą  nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 18 marca 2015r. ze zmianami zarządzam, co następuje :

§ 1. W dniu 23 grudnia 2022r. obsługa klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie będzie realizowania w godzinach 7:30 – 10:00.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Ew Paprocka – Palkowska

Konsultacje społeczne i z właściwymi terytorialnie gminami dotyczące projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koszalińskim na lata 2023 – 2028

Pobierz “SRPS W Powiecie Koszalińskim na lata 2023-2028”

SRPS-W-POWIECIE-KOSZALINSKIM-NA-LATA-2023-2028.pdf – Pobrano 1697 razy – 1,42 MB

Pobierz “Informacja o konsultacjach Strategii”

Informacja-o-konsultacjach-Strategii.pdf – Pobrano 984 razy – 225,26 KB

Pobierz “Załącznik - Formularz Uwag Konsultacje 2022.11.08”

Zalacznik-FORMULARZ-UWAG-Konsultacje-2022.11.08.docx – Pobrano 924 razy – 21,83 KB

Pobierz “Protokół z konsultacji społecznych i z właściwymi terytorialnie gminami dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koszalińskim na lata 2023 – 2028”

Protokol-z-konsulatcji-spolecznych-i-z-wlasciwymi-gminami-Strategia-Rozwiazywania-Problemow-Spolecznyc-2023-2028.docx – Pobrano 1501 razy – 138,33 KB

Święto Niepodległości w PCPR Koszalin.

Flaga Polski

Już niebawem 11 listopada będziemy obchodzić w Polsce Święto Niepodległości. Dzień ten upamiętnia wydarzenia z 1918 roku, kiedy to nasz kraj odzyskał wolność i powrócił na mapę po ponad 123 latach zaborów. Co roku tego dnia odbywają się oficjalne, państwowe obchody. W szkołach i przedszkolach z kolei dla upamiętnienia rocznicy często są organizowane uroczyste apele, którym towarzyszą patriotyczne pieśni i piękne wiersze na 11 listopada .Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Koszalinie również obchodziło Święto Niepodległości.

 

 

Pracownicy PCPR w Koszalinie

Rodzinalia 2022

14 października 2022r. w Niekłonicach odbył się XIV już festyn integracyjny pn. „Zostań rodziną zastępczą  … każdy zasługuje na rodzinę”.

Honorowymi gośćmi były Rodziny Zastępcze,  Rodzinne Domy Dziecka oraz Ich pociechy.

W imprezie  wzięło udział około 200 osób.

Po oficjalnym otwarciu imprezy i powitaniu uczestników cała Powiatowa Rodzina puściła do nieba balony z marzeniami.

Kolejną atrakcją był tort upieczony przez Panią Beatę Jaroszewicz, który pokroił   Pan Tomasz Tesmer Wicestarosta Koszaliński z Panią Ewą Paprocką-Palkowską dyrektorem PCPR.

Podczas imprezy rozstrzygnięty został konkurs kulinarny. Potrawy były tak smaczne, że jury miało ogromny problemy. Po burzliwych naradach ustalono, że  wszystkie potrawy zajęły egzekwo 1 miejsce.

Pogoda nam dopisała jakkolwiek nie zapowiadało się słonecznie,  ale kto inny jak nie Nasze rodziny zasługują na to co najlepsze? Było pięknie, było super, było wesoło.

Całą imprezę uświetniały klauny „Kulki”.

 

Dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy za rok.

Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

Przypominamy, że 30 listopada 2022 r. mija termin składania wniosków  o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz zwrotu kosztów poniesionych na realizację zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Realizacja wniosków nastąpi w przyszłym roku.

Zasady oraz warunki realizacji w/w zadań określa ustawa z dnia 27 sierpnia  1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 tj.)  i rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 2002 (Dz. U. z 2015 r. poz. 926).

Celem wsparcia jest dofinansowanie i zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w obszarze sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

Wnioski mogą składać podmioty, które:

 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Ze środków Funduszu nie mogą być pokrywane koszty poniesione przez Wnioskodawców  przed podpisaniem umowy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 94 71-40-223 (222) lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Władysława Andersa 32, II piętro, pokój 320 lub 313. Wnioski należy składać w siedzibie PCPR lub za pośrednictwem poczty.

Dokumenty do pobrania:

Pobierz “Wniosek - imprezy integracyjne 2022”

WNIOSEK-IMPREZY-INTEGRACYJE-2022.docx – Pobrano 1169 razy – 49,39 KB