„POKÓJ ZACZYNA SIĘ W RODZINIE”

FUNDACJA „WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK” SERDECZNIE ZAPRASZA 24.10.2019. NA BEZPŁATNĄ KONFERENCJĘ W SZCZECINIE PT. POKÓJ ZACZYNA SIĘ W RODZINIE współfinansowaną ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Nazwa „Pokój zaczyna się w rodzinie” jest przesłaniem, które ma prowokować do tematu znaczenia odpowiedzialnego rodzicielstwa i wychowania…

Zajęcia Klubowe WTZ – nabór wniosków

W związku z realizacją programu „Zajęcia Klubowe w WTZ”, informujemy o naborze wystąpień samorządów powiatowych o przyznaniu środków finansowych na realizację programu w kolejnym roku realizacyjnym w terminie od 01 listopada 2019 roku do 30 listopada 2019 roku. Termin dotyczy zajęć klubowych, które…

27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy

ZARZĄDZENIE Nr 22 / 2019 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE z dnia 16 października 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy  Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 4. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie…

Program wyrównywania różnic miedzy regionami III – Obszar A

Decyzją Rady Nadzorczej PFRON został wprowadzony w programie nowy Obszar A, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie  do przystosowania wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Termin nabory wniosków upływa 30 listopada 2019 r. Szczegółowe informacje…

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Pani Bożena Borys-Szopa w dniu 19 września 2019 r. podpisała program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia…

Młodzi Przeciw Przemocy cd. działań

W dniu 09 października 2019 r. odbyły się kolejne zajęcia profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach oraz kadry pedagogicznej w ramach projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”. Tematem przewodnim było przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W trakcie spotkania była możliwość uzyskania porady w ramach…

Impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych – Grzybobranie

W dniu 19 września 2019 r. na parkingu leśnym w Przytoku odbyła się impreza dla osób niepełnosprawnych pn. „Grzybobranie”. Organizatorem imprezy był Środowiskowy Dom Samopomocy „SZANSA” w Sianowie. Celem imprezy była integracja, aktywizacja i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, edukacja ekologiczna, a także…

Impreza dla osób niepełnosprawnych „Integracja Ty i Ja”

12 września 2019 r. na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu odbyło się spotkanie pn. „Integracja Ty i Ja”. W spotkaniu uczestniczyło 100 osób niepełnosprawnych, mieszkańców Powiatu Koszalińskiego oraz Sławna. Impreza została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem imprezy integracyjnej…

Pilotażowy Program „Aktywny samorząd” 2019 – Moduł II

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował ogólnopolską platformę, za pośrednictwem której m.in. można złożyć wniosek o wsparcie w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Konto do przesyłania dokumentów można założyć na portalu (link) >>> https://sow.pfron.org.pl/ Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW trzeba: zarejestrować się…

Młodzi Przeciw Przemocy

W dniu 27 września 2019 r. odbyły się pierwsze zajęcia profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Świeminie w ramach projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”, który jest współfinansowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w…