Aktualności

INFORMACJA

Nowa siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie mieści się pod adresem :

75-626 Koszalin, ul. Władysława Andersa 32

ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY BOBOLICE

ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY BOBOLICE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach zapraszają na indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.)

Rysunek serca z napisem przemoc boliJeżeli potrzebujesz
wsparcia lub informacji o Twoich uprawnieniach

i instytucjach które mogą Ci pomóc

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE

17 marca 2022 r.

w godz. 12.00 – 14.00 czekają na Ciebie specjaliści

Miejsce: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jedności Narodowej 11, Bobolice

 

Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach, specjaliści
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, przedstawiciele Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, funkcjonariusze Policji, specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie.

Z A P R A S Z A M Y !

Więcej o: Spoczywaj w pokoju…

Spoczywaj w pokoju…

Nigdy nie ma dobrego momentu na pożegnanie zmarłych, ale zawsze jest dobry czas, żeby otulić ich myślami. Dlatego „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.”

W piątkowy poranek, dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Mirosławy Zielony, emerytowanej Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z którą tydzień temu żegnaliśmy się z powodu jej odejścia na emeryturę.

Miała tylko 62 lata. Była człowiekiem czynu, a słowa przekuwała w działanie. Zawsze uczynna, uśmiechnięta, gotowa, by służyć innym. Pełna planów na przyszłość. Trudno znaleźć słowa oddające jej osobowość. Była niesamowitym człowiekiem człowiekiem ogromnej dobroci, o wielkim sercu dla ludzi. Nigdy nie szczędziła czasu na to, aby Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, było czołowym animatorem pracy socjalnej w Powiecie Koszalińskim. Nigdy nikomu nie odmówiła pomocy i nigdy nie zabrakło jej czasu dla drugiej osoby. Była też aktywnym lokalnym samorządowcem, zaangażowanym w sprawy społeczności Powiatu Koszalińskiego.

Z całą pewnością wspominać ją będą wszyscy pracownicy. Wszak praca zawsze była jej pasją a Centrum, było jej drugim domem. Była dobrym szefem, pełna empatii, miłości i spokoju. Teraz pozostała pustka i żal. Żal niemożliwy do zaakceptowania

Trudno jest pisać o Mirce w czasie przeszłym…i Trudno jest powiedzieć – „Żegnaj Koleżanko”… Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma.

   Koleżanki Koledzy
 (pracownicy PCPR w Koszalinie)

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2022 roku

Uprzejmie informujemy, że uchwałą nr 92/2021 z dna 29 listopada 2021 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 r.”.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane są w terminie do 28 stycznia 2022 roku.

Miejsce składania dokumentów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin.

Ze względu na stan epidemii SARS-CoV2 w Polsce wnioski należy przesłać na ww. adres za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożyć do pojemnika przed siedzibą Centrum.

Adresaci programu i obszary wsparcia

Adresatami pomocy mogą być dla:

 1. obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 2. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 3. obszaru D (likwidacja barier transportowych):
  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  3. gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 4. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,
 5. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są tu:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2022-roku/

Wniosek do pobrania:

Pobierz “Wniosek-Program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-III-2022.docx” Wniosek-Program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-III-2022.docx – Pobrano 63 razy – 95 KB

Zaproszenie dla mieszkańców gminy Będzino

ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BĘDZINO

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Będzinie zapraszają na indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.)

Rysunek serca z napisem przemoc boliJeżeli potrzebujesz
wsparcia lub informacji o Twoich uprawnieniach

i instytucjach które mogą Ci pomóc

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE

8 lutego 2022 r.

w godz. 12.00 – 14.00 czekają na Ciebie specjaliści

Miejsce: Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, Będzino 21

 

Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, specjaliści z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, przedstawiciele Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, funkcjonariusze Policji, specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie.

Z A P R A S Z A M Y !

Przemoc niejedno ma imię

Zapraszam do zapoznania się z komiksami pn „Przemoc niejedno ma imię” (do pobrania w załączeniu) wydanych w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powieicie Koszalińskim na lata 2018 – 2025 oraz Lokalnej Kampanii Społecznej pn. „Przemoc boli”.

Wydanie ww. komiksów ma służyć zwiększeniu wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców powiatu koszalińskiego, w obszarze działań: profilaktyka i edukacja społeczna. Tym samym promuje metody wychowawcze bez użycia przemocy, informuje o zakazie stosowania kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę, promuje działania służące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym ochronę i pomoc dla osób doznających przemocy oraz interwencję wobec osób stosujących przemoc.

Pobierz “Przemoc fizyczna” PCPR_komiks1_przemoc_fizyczna_2021-12-14Q-1.pdf – Pobrano 74 razy – 4 MB

Pobierz “Przemoc finansowa” PCPR_komiks2_przemoc_finansowa_2021-12-14Q-1.pdf – Pobrano 67 razy – 4 MB

Pobierz “Przemoc psychiczna” PCPR_komiks3_przemoc_psychiczna_2021-12-14Q.pdf – Pobrano 61 razy – 5 MB

Zaproszenie dla mieszkańców gminy Manowo

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Manowie zapraszają na indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.)

Rysunek serca z napisem przemoc boli

 Jeżeli potrzebujesz
wsparcia lub informacji o Twoich uprawnieniach
i instytucjach które mogą Ci pomóc

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE
18 stycznia 2022 r.
w godz. 16.15 – 16.50 czekają na Ciebie specjaliści
Miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Manowie, ul. Kolejowa 11

Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Manowie, specjaliści z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, przedstawiciele Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, funkcjonariusze Policji, specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie.

Z A P R A S Z A M Y !

Spotkanie Klubu Rodzica Zastępczego

W dniu 29 grudnia 2021 r. w Niekłonicach  odbyło się kolejne spotkanie Klubu Rodzica Zastępczego, który prowadzony jest przez lokalnych Liderów (będących Rodzinami Zastępczymi z powiatu koszalińskiego) przy wsparciu merytorycznym i organizacyjnym instytucji – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Jest to działanie skierowane do wszystkich Rodziców Zastępczych z powiatu koszalińskiego. Klub jest lokalną, samopomocową grupą edukacyjno-wspierająca dla Rodziców Zastępczych w powiecie koszalińskim. Spotkania Klubu Rodzica Zastępczego odbywają się raz w miesiącu, które na celu wymianę doświadczeń, informacji i porad, lokalną integrację środowiska rodziców zastępczych oraz edukację i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów jak i wzmocnienie istniejących rodzinnych form opieki zastępczej, zapewnienie rodzinom zastępczym możliwości integracji, uzyskania wsparcia i edukacji, a także zapobieganie ich kryzysom. Na spotkanie wieńczące koniec roku 2021 r. byli także zaproszeni pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Wszystkim Rodzinom Zastępczym i wychowankom zespół pracowników PCPR w Koszalinie życzy wszystkiego dobrego i zdrowego w Nowym 2022 Roku.

Więcej o: Informacja

Informacja

Nowa siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie mieści się pod adresem :
75-626 Koszalin, ul. Władysława Andersa 32

do chwili zakończenia prac remontowych funkcjonujemy pod dotychczasowym adresem tj.:
75-620 Koszalin, ul. Racławicka 13.

Po wprowadzeniu się do nowej siedziby – poinformujemy Państwa niezwłocznie.

DYREKTOR
MIROSŁAWA ZIELONY