Aktualności

Konkurs „Po pierwsze Rodzina”

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej otwiera drugą edycję
konkursu „Po pierwsze Rodzina!” – projekt, w ramach którego organizacje trzeciego
sektora mogą uzyskać dofinansowanie na realizację projektów tworzących przyjazne
otoczenie dla rodziny. Wszystkie niezbędne informacje na temat udziału w drugiej edycji
konkursu można znaleźć w Regulaminie (publikacja na stronie www.gov.pl/web/rodzina).
Na pytania zainteresowanych odpowiada Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Polityki
Demograficznej pod adresem mailowym konkurs.ppr.21mrips.gov.pl.
Nabór wniosków do 30 kwietnia br.

Konferencja „Internet – źródło wiedzy czy zagrożenie. Jak bezpiecznie korzystać z globalnej sieci”

Miło nam poinformować, że przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie będzie jednym z prelegentów konferencji organizowanej przez Komendę Miejską Policji w Koszalinie pn. „Internet – źródło wiedzy czy zagrożenie. Jak bezpiecznie korzystać z globalnej sieci”.

Głównym celem przedsięwzięcia będzie dyskusja nad możliwościami poprawy bezpieczeństwa seniorów korzystających z Internetu. Odbiorcami konferencji będą mieszkańcy Powiatu Koszalińskiego i Koszalina. Oprócz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, specjalistów do wykładu zapewnią między innymi: Komenda Miejska Policji w Koszalinie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie, Politechniki Koszalińskiej.
Debata odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2021 r. od godziny 17.00 na profilu portalu społecznościowego Facebook KMP w Koszalinie.

W imieniu własnym i organizatorów zapraszamy do udziału w Konferencji !!!

Plakat debata społeczna "Internet – źródło wiedzy czy zagrożenie. Jak bezpiecznie korzystać z globalnej sieci" - informacje zawarte w artykule

Wsparcie – Powiat Koszaliński

logo PCPR

Jeżeli potrzebujesz wsparcia,
informacji o Twoich uprawnieniach,
informacji o instytucjach które mogą Ci pomóc

ZADZWOŃ LUB ZGŁOŚ SIĘ DO NAS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13

Pracujemy w godz. 7.30 – 15.30

Radosław Płoszaj, pokój 224, tel. 94 – 71-40-224,
e-mail: radoslaw.ploszaj@powiat.koszalin.pl

lub

Anna Darnielewicz, pokój 224, tel. 94 – 71-40-224,
e-mail: anna.darnielewicz@powiat.koszalin.pl

Więcej o: Program Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży

Program Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie informuje, iż rozpoczęło realizację Projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” nr RPZP.07.06.00-32-K029/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez Województwo Zachodniopomorskie (Lider Partnerstwa) wspólnie z partnerami projektu: Powiatem Stargardzkim, Powiatem Goleniowskim, Powiatem Kołobrzeskim, Powiatem Sławieńskim, Powiatem Szczecineckim, Powiatem Wałeckim, Powiatem Koszalińskim oraz Gminą Miasto Koszalin.

Projekt przyczyni się do podniesienia kompetencji, w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych, poprawi relacje rodzic-dziecko oraz funkcjonowanie społeczne dzieci  i młodzieży, w tym podniesienie ich umiejętności adaptacyjnych.

W ramach projektu min. 200 osób z terenu powiatu koszalińskiego zwiększy swoją dostępność do usług społecznych. Projekt „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” nastawiony jest na wsparcie „szyte na miarę” dla całych rodzin, priorytetowo traktując dzieci i młodzież, uruchamiając m.in. asystentów dorastania.

Więcej „Program Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”

Książki dla wychowanków projektu „Szansa jestem- Za!”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie zakupiło i przekazało wychowankom rodzin zastępczych uczestniczącym w projekcie ,,Szansa jestem- Za!’’ książki i publikacje związane z rozwijaniem umiejętności i kompetencji, prawidłowymi postawami społecznymi oraz rozwojem emocji. Tematyka książek jest dostosowana do indywidualnych potrzeb wychowanków.

Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Czas realizacji projektu to październik 2020 r. – czerwiec 2023 r.

Partnerami projektu są : Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz Polskie towarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Celem projektu jest modyfikacja istniejących i wypracowanie nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, które w przyszłości staną się podstawą rozwiązań prawnych w pełni odpowiadających szczególnym potrzebom tej grupy osób oraz ich rodzin. Efektem projektu będzie m. in. podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie i wdrożenie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Projekt kierowany jest do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających – organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Pobierz “Zalacznik-Informacja_o_projekcie_dla_ON.docx” Zalacznik-Informacja_o_projekcie_dla_ON.docx – Pobrano 63 razy – 208 KB

Szansa – jestem ZA!

Zajęcia kształtujące prozdrowotny styl życia i promujące rodzicielstwo zastępcze.

W ramach projektu „Szansa – jestem ZA!” w dniach 19 marca 2021 r. grupa rodzin zastępczych z powiatu koszalińskiego otrzymała artykuły spożywcze, które były pomocne podczas  zdalnego spotkania profilaktycznego w dniu 20 marca 2021 r. promującego prozdrowotny styl życia (gotowanie na ekranie) z dietetykiem.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w 2021 roku

Wzorem lat ubiegłych, w roku 2021 zorganizowano „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbywa się w dniach od 22 do 28 lutego. Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju. Więcej „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w 2021 roku”