Pliki do pobrania

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

Wnioski

Pilotażowy program Aktywny samorząd

Pilotazowy-program-Aktywny-samorzad-w-2022-roku

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Oprzyrządowanie do posiadanego samochodu

Prawo jazdy

Sprzęt elektroniczny i jego elementy oraz oprogramowanie

Szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Naprawa posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

Naprawa wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Nowoczesna proteza

Naprawa nowoczesnej protezy

Napęd elektryczny do wózka ręcznego, skuter inwalidzki

Dziecko w żłobku i przedszkolu

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Nauka na poziomie wyższym