8. Kongres Rodzicielstwa Zastępczego

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej zaprasza na 8. Kongres Rodzicielstwa Zastępczego. Kongres jest organizowany corocznie, już od 2013, jego  celem jest wymiana dobrych praktyk, doświadczeń oraz omówienie wyzwań związanych z rozwojem rodzicielstwa zastępczego w Polsce i przedstawienie propozycji rozwiązań.

Jest skierowany do przedstawiciele samorządów, organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, rodziców zastępczych, powiatowych centrów pomocy rodzinie, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli rządu odpowiedzialnych za kreowanie polityki mającej na celu wsparcie rodziny i pieczę zastępczą.
W tym roku Kongres odbędzie się on-line, w piątek, 10 września 2021 r. w godz. 10.00 – 15.00. Obrady będzie można śledzić poprzez profil FB Koalicji lub poprzez link dedykowany wydarzeniu na ZOOM-ie.
W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt poprzez e-mail: biuro@koalicja.org.

Plan Kongresu: Więcej „8. Kongres Rodzicielstwa Zastępczego”

logo Unii Europejskiej i Polski

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2021 r.

BON-II.7423.45.2021.AKU

Szanowni Państwo Wojewodowie,

W nawiązaniu do pisma znak BON-II.7423.31.2021.AKU z dnia 20 maja 2021 r.
w sprawie przekazania czterech raportów, które powstały w ramach realizacji Zadania 1 projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że ww. raporty opublikowano na stronie internetowej Biura również w wersjach alternatywnych, tj. wszystkie dokumenty w formie tekstu łatwego do czytania i rozumienia. Natomiast ważne informacje na  temat trzech raportów z analizy stanu zastanego przetłumaczono na Polski Język Migowy.

Ww. raporty dostępne są pod następującym adresem:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1116,projekt-aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w kwietniu br. rozpoczęła się realizacja Zadania 2 ww. projektu pn. Przygotowanie modyfikacji istniejących i propozycji nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Jednym z działań projektowych jest organizacja konsultacji środowiskowych wybranych instrumentów, na które rozpoczęła się rekrutacja. Informacje na ten temat oraz linki do formularzy zgłoszeniowych znajdują się na stronie internetowej projektu pod adresem: http://wlaczeniespoleczne.pl/wez-udzial-w-konsultacjach oraz na Facebooku Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi:

https://www.facebook.com/FundacjaJadwigi/photos/a.151601464940839/3765718466862436

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://niepelnosprawni.gov.pl/p,167,projekty-po-wer oraz projektu: http://wlaczeniespoleczne.pl

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o opublikowanie ww. informacji na Państwa stronach internetowych oraz przesłanie ich do podległych jednostek.

Z poważaniem
Agnieszka Ginel
Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Informacja Ministra Zdrowia nt szczepionek przeciwko grypie dla osób które ukończyły 75 rok życia oraz określonych grup zawodowych

Szanowni Państwo Wojewodowie!
Uprzejmie informuję, że w ramach wdrażania metody zwalczania grypy sezonowej na sezon 2021/2022 planowane jest zapewnienie przez Ministra  Zdrowia szczepionek przeciwko grypie dla określonych zawodowych (m.in. pracownicy podmiotów prowadzących działalność leczniczą, funkcjonariusze i żołnierze, nauczyciele, pracownicy i podopieczni DPS) w tym dla osób, które ukończyły 75 rok życia.
Zalecane aktualnie szczepienia będą dobrowolne, jednak wzorem roku ubiegłego -bezpłatne. Ich realizacja będzie przebiegać od października br. do stycznia 2022 r. lub do wyczerpania zapasów szczepionki.
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Ministra Zdrowia dotyczącymi planowanej realizacji bezpłatnych szczepień przeciwko grypie oraz mając na względzie planowane zakupy szczepionki przez realizatorów programów, proszę o przekazanie niniejszej informacji jednostkom samorządu terytorialnego zaangażowanym w realizację programów zdrowotnych.
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szczepień zostaną przekazane w dalszej
korespondencji.
Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU – POWIAT KOSZALIŃSKI W 2021 ROKU (wg. stanu na dzień 10.08.2021 r.)

logo Unii Europejskiej i Polski

L.p. Forma udzielonego wsparcia Data Godzina Miejsce prowadzonego wsparcia Dodatkowe informacje (np. wcześniejsze umawianie telefoniczne)
1. Usługa społeczna świadczona w interesie ogólnym / indywidualne Poradnictwo udzielane przez Powiatych doradców ds. RADiM 01.01.2021 r. 30.06.2023 r. 7.30 – 15.30 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin Umawianie telefonicznie

(nr tel. 94-71-40-224, 94-71-40-216) i osobiście w siedzibie PCPR.

 

2. Poradnictwo psychologiczne 1.08.2021 r. 2021 r. – 31.12.2021 r. Godzina do ustalenia z beneficjentem projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin / doradztwo mobilne / doradztwo
on-line
Umawianie telefonicznie

(nr tel. 94-71-40-224, 94-71-40-216) i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

3. Poradnictwo prawne 1.07.2021 r. – 31.12.2021 r. Godzina do ustalenia z beneficjentem projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin / doradztwo mobilne / doradztwo

on-line

Umawianie telefonicznie

(nr tel. 94-71-40-224, 94-71-40-216) i osobiście w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

4. Poradnictwo terapeutyczne – rodzinne III kwartał 2021 r. – 31.12.2021 r. Godzina do ustalenia z beneficjentem projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin / doradztwo mobilne / doradztwo

on-line

Umawianie telefonicznie

(nr tel. 94-71-40-224, 94-71-40-216) i osobiście w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników

5. Warsztaty „Treningi radzenia sobie z emocjami” III kwartał 2021 r. – 31.12.2021 r. Godzina do ustalenia z beneficjentem projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin / Szkoły Podstawowe / warsztaty

on-line

Umawianie telefonicznie

(nr tel. 94-71-40-224, 94-71-40-216) i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników

Domy pomocy zawsze będą potrzebne

Grewiński: Przez ostatnie 30 lat budowaliśmy instytucje, standaryzowaliśmy je. I gdy już się o w większości udało, głównie wysiłkiem samorządów, pada hasło ich likwidacji. To budzi niepokój

Co Rada Pomocy Społecznej radzi resortowi rodziny w kontekście deinstytucjonalizacji i przyszłości DPS-ów?

Rada liczy 20 osób, jest to ciało eksperckie, które wypracowuje stanowisko poprzez konsensus. Zasiada tu kilku dyrektorów DPS i placówek całodobowej opieki. Deinstytucjonalizacja jest konieczna – nie musimy się do tego przekonywać – wymagają tego czasy. Również badania naukowe pokazują, że wsparcie środowiskowe ma wiele zalet. Ponadto zachęca do tego nowa agenda unijna i okres programowania funduszy europejskich na lata 2021–2027. W radzie przeważa opinia, by deinstytucjonalizację przeprowadzić bez nagłych zwrotów, które mogłyby spowodować demontaż obecnego systemu pomocy społecznej.

Więcej „Domy pomocy zawsze będą potrzebne”

WAKACJE WAKACJE WAKACJE !!!!

Dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu koszalińskiego – dzięki Kuratorium Oświaty i staraniom rodzin zastępczych i PCPR wyjechały na zasłużony wypoczynek letni na kolonie edukacyjne „Kolonie w górach” do miejscowości Małe Ciche k/Zakopanego. Jest to pierwsza grupa  (23 osoby) dzieci z pieczy zastępczej, która wyjechała w tym roku na kolonie. Druga grupa (12 osób) rozpocznie wakacyjny wypoczynek na początku sierpnia (również na Bukowinie Tatrzańskiej). Pobyt zapowiada się niezwykle atrakcyjnie.

Dzieci mają możliwość uczestnictwa  w pieszych wycieczkach oraz tematycznych prelekcjach: „Tatrzańskie historie” (szlak turystyczny Rusinowa Polana – Wiktorówki), „Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Ludźmierz i Bachledówka”, „Posiada z góralem”– prelekcja o góralskich tradycjach i historii, „Zakopane sto lat temu – Rzeczpospolita Zakopiańska i turystyczna stolica II RP”, „Małe Ciche – w dolinie Filipczańskiego Potoku” ponadto w ramach programu będą uczestniczyły w wyjeździe do aquaparku w Zakopanem. W programie przewidziano też wiele innych atrakcji- w tym gry i zabawy, konkursy, zajęcia plastyczne, artystyczne i sportowe.

Nasze drogie dzieciaki i droga młodzieży, życzymy Wam udanego wypoczynku oraz wiele wrażeń i przygód! Wracajcie szczęśliwi i wypoczęci!

 

Więcej o: Rozpoczęło realizację Projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”

Rozpoczęło realizację Projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”

logo Unii Europejskiej i Polski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie informuje, iż rozpoczęło realizację Projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” nr RPZP.07.06.00-32-K029/20 współfinansowanego z Budżetu Państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania VII Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez Województwo Zachodniopomorskie (Lider Partnerstwa) wspólnie z partnerami projektu: Powiatem Stargardzkim, Powiatem Goleniowskim, Powiatem Kołobrzeskim, Powiatem Sławieńskim, Powiatem Szczecineckim, Powiatem Wałeckim, Powiatem Koszalińskim oraz Gminą Miasto Koszalin.

Termin realizacji projektu – 1 stycznia 2021 – 30 czerwca 2023 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie usług społecznych, środowiskowych i opiekuńczych przez wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych, podniesienie kompetencji rodzicielskich oraz społecznych dzieci i młodzieży zmierzające do wzmocnienia umiejętności adaptacyjnych, wykorzystywania zasobów własnych i środowiska celem radzenia sobie z kryzysem. Projekt wspiera rodzinę, wzmacnia jej kompetencje jako całość w oparciu o pracę z rodzicami i dziećmi.

W ramach projektu realizowane będą 3 zadania:

  • Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży – obejmuje warsztaty, treningi, poradnictwo rodzinne i specjalistyczne „szyte na miarę” czyli dopasowane do indywidualnych potrzeb beneficjentów, przygotowanie kadry asystentów dorastania pracującej w ramach projektu będącej pierwszym wsparciem w kryzysie.
  • Intensywne treningi wyjazdowe Regionalnej Akademii Dzieci i Młodzieży – są forma intensywnego wsparcia ukierunkowaną na rozwoju konkretnych umiejętności poza miejscem zamieszkania.
  • Platformy usług specjalistycznych Regionalnej Akademii Dzieci i Młodzieży – pogotowie „emocjonalne” dla dzieci i młodzieży prowadzone online wraz z treściami dotyczącymi aktualnych problemów.

Wartość projektu: 8 489 279,15 zł, w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa 424 463,95 zł oraz Unii Europejskiej 7 215 887,27 zł.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu odnośnie udziału w projekcie, telefon 94 7140 224.

Prosimy o rozpowszechnienie niniejszych informacji wśród potencjalnych beneficjentów (odbiorców projektu/rodzin). Pozwoli to na dotarcie do szerokiego grona osób, dla których powyższy projekt jest realizowany.

Skrzynka e-mail: przemoc@powiat.koszalin.pl

Szanowni Państwo, informuję, że od czerwca 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie realizując zapisy Programu „PrzeMoc ToNieMy – wybierz”, w celu ułatwienia kontaktu ze specjalistami, osobom doświadczającym przemocy lub zagrożonym doświadczaniem przemocy z terenu Powiatu Koszalińskiego, prowadzi skrzynkę e-mail: przemoc@powiat.koszalin.pl.

Skrzynka prowadzona w celu powiadamiania pracowników PCPR-u o incydentach przemocy w rodzinie oraz udzielania informacji w przedmiocie przemocy domowej.

Jeśli ktoś nie chce rozmawiać przez telefon lub osobiście może skorzystać z naszej pomocy poprzez podany adres e-mail.

Promocja Rodzicielstwa Zastępczego.

Dzięki uprzejmości Organizatorów: Gminy Polanów i Polanowskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Polanowie, 30 maja 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie uczestniczyło w Gminnym Dniu Dziecka promując rodzicielstwo zastępcze z okazji przypadającego w tym dniu Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Osoby, które były zainteresowane jak zostać Rodziną Zastępczą uzyskały potrzebne informacje.

Zostań rodziną zastępczą!!!

Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie gdzie jako rodzina zastępcza uzyskasz wszystkie niezbędne informacje oraz wsparcie specjalistyczne jak i finansowe. Rodziną zastępczą może zostać każdy, kto:

– daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

– ma pełną władzę rodzicielską nad własnymi dziećmi i nigdy nie był pozbawiony ani nie była mu ona ograniczona,

-nie był skazany za umyślnie popełnione przestępstwo

– nie był ograniczony w zdolności do czynności prawnych,

– nie ma przeciwskazań zdrowotnych do sprawowania właściwej opieki nad dziećmi,

– ma odpowiednie warunki mieszkaniowe i bytowe, umożliwiające powierzonemu dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, ma stałe źródło dochodów (w małżeństwie dotyczy to przynajmniej jednego z małżonków.

Szczegółowe informacje otrzymasz również telefonicznie:

tel: 94 71 40 215, 94 71 40 217, pcpr@powiat.koszalin.pl

Dzień rodzicielstwa zastępczego

Z okazji przypadającego w dniu 30 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, wszystkim rodzinom zastępczym z powiatu koszalińskiego składamy podziękowania za trud, poświęcenie i zaangażowanie w codzienną opiekę nad dziećmi. Życzymy Państwu samych radosnych chwil i pomyślności w życiu osobistym oraz cierpliwości i wytrwałości w pełnieniu tej jakże potrzebnej społecznie funkcji Rodziny Zastępczej.

Wszystkim dzieciom z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka tym małym, średnim i dużym życzymy wszystkiego dobrego, samych radosnych chwil, kolorowych dni pełnych słońca. Niech każdy dzień będzie dla Was fascynującą przygodą pełną inspirujących wydarzeń.

dyrektor i pracownicy

Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej
– Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Koszalinie