Więcej o: Zaproszenie dla mieszkańców gminy Świeszyno

Zaproszenie dla mieszkańców gminy Świeszyno

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie zapraszają na  indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących  w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.)

Jeżeli potrzebujesz
wsparcia lub informacji o Twoich uprawnieniach

i instytucjach które mogą Ci pomóc

 

           PRZYJDŹ NA SPOTKANIE

           6 czerwca 2024 r.

w godz. 13.00 – 15.00 czekają na Ciebie specjaliści

 Miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Niedalino 29A,
76-024 Świeszyno

 Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie, specjaliści z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, przedstawiciele Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, funkcjonariusze Policji, specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie oraz kuratorzy Zespołu Kuratorów Sądowych ds. wykonywania orzeczeń w sprawach karnych Sądu Rejonowego w Koszalinie.

Z A P R A S Z A M Y !

Więcej o: ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY POLANÓW

ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY POLANÓW

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie zapraszają na indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących  w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.)

Jeżeli potrzebujesz
wsparcia lub informacji o Twoich uprawnieniach

i instytucjach które mogą Ci pomóc

 

           PRZYJDŹ NA SPOTKANIE

           22 maja 2024 r.

w godz. 13.00 – 15.00 czekają na Ciebie specjaliści

Miejsce: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wolności 7, Polanów

Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie, specjaliści z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, przedstawiciele Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, funkcjonariusze Policji, specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie oraz kuratorzy Zespołu Kuratorów Sądowych ds. wykonywania orzeczeń w sprawach karnych Sądu Rejonowego w Koszalinie.

Z A P R A S Z A M Y !

Konsultacje społeczne Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Koszalińskim na lata 2024 – 2030

Pobierz “Projekt-Powiatowego-Programu-Przeciwdzialania-Przemocy-Domowej-2024-2030.pdf”

Projekt-Powiatowego-Programu-Przeciwdzialania-Przemocy-Domowej-2024-2030.pdf – Pobrano 310 razy – 766,28 KB

Pobierz “ogloszenie-konsulatcji-Programu-Przeciwdzialania-Przemocy-Domowej-1.pdf”

ogloszenie-konsulatcji-Programu-Przeciwdzialania-Przemocy-Domowej-1.pdf – Pobrano 314 razy – 697,36 KB

Pobierz “Formularz-PPPPwR-1.docx”

Formularz-PPPPwR-1.docx – Pobrano 354 razy – 20,46 KB

Zaproszenie dla mieszkańców gminy Będzino

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Będzinie zapraszają na indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.)

logo "przemoc boli"Jeżeli potrzebujesz
wsparcia lub informacji o Twoich uprawnieniach

i instytucjach które mogą Ci pomóc

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE

11 kwietnia 2024 r.

w godz. 13.00 – 15.00 czekają na Ciebie specjaliści

Miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie, Będzino 56

Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, specjaliści z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, funkcjonariusze Policji, specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie oraz kuratorzy Zespołu Kuratorów Sądowych ds. wykonywania orzeczeń w sprawach karnych Sądu Rejonowego w Koszalinie.

Z A P R A S Z A M Y !

ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BIESIEKIERZ

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu zapraszają na indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.)

logo "przemoc boli"Jeżeli potrzebujesz
wsparcia lub informacji o Twoich uprawnieniach

i instytucjach które mogą Ci pomóc

 

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE

20 marca 2024r.

w godz. 13.00 – 15.00 czekają na Ciebie specjaliści

Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej, 76-039 Biesiekierz 13

 

Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu, specjaliści
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, przedstawiciele Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej
w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, funkcjonariusze Policji, specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie oraz kuratorzy Zespołu Kuratorów Sądowych ds. wykonywania orzeczeń
w sprawach karnych Sądu Rejonowego w Koszalinie.

Z A P R A S Z A M Y !

Podsumowanie realizacji projektu „Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy”

Baner - Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Pomorze Zachodnie, Unia Europejska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż 31 października 2023 roku zakończyło realizację projektu „Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W projekcie wzięło udział 84 obywateli Ukrainy zamieszkujących  Powiat Koszaliński.

Beneficjenci od 01 stycznia 2021 roku do 31 października 2023 roku skorzystali z następujących form wsparcia:

 • Poradnictwo Psychologiczne – 100 godzin,
 • Poradnictwo Prawne – 51 godzin,
 • Asystent Integracji – 150 godzin,
 • Osoba posługująca się językiem ukraińskim – 150 godzin,
 • Kurs języka polskiego – 500 godzin,
 • Tłumacz Przysięgły języka ukraińskiego – 220 stron,
 • Wyjście na wydarzenie kulturalne.

Dziękujemy wszystkim osobom, które skorzystały z możliwości uczestniczenia w projekcie, zdobyły nowe doświadczenia oraz rozwinęły swoje kompetencje.

Podsumowanie realizacji projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”

Baner - Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Pomorze Zachodnie, Unia Europejska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż 31 października 2023 roku zakończyło realizację partnerskiego projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W projekcie wzięło udział 724 mieszkańców Powiatu Koszalińskiego.

Beneficjenci od 01 stycznia 2021 roku do 31 października 2023 roku skorzystali z następujących form wsparcia:

 • Powiatowy Doradca do spraw RADIM,
 • Poradnictwo Psychologiczne – 850 godzin,
 • Poradnictwo Prawne – 500 godzin,
 • Doradztwo Logopedyczne – 700 godzin,
 • Poradnictwo Rodzinne – 650 godzin,
 • Poradnictwo Dietetyczne – 500 godzin,
 • Intensywne Treningi Wyjazdowe,
 • Treningi Biofeedback – 800 godzin,
 • Warsztaty Kulinarne – 310 godzin,
 • Warsztaty Bożonarodzeniowe – 80 godzin,
 • Warsztaty Jesienne „Skarby Natury” – 80 godzin,
 • Warsztaty Wielkanocne – 80 godzin,
 • Trzy jednodniowe wyjazdy edukacyjno – wspierające rodzinę
 • Sesja u fotografa z dziećmi w plenerze – fotografia terapeutyczna – zdjęcie formą wyrażania emocji – 20 rodzin,
 • Szkolenie Asystenta Dorastania
 • Zajęcia z Alpakoterapii – 40 osób.

Dziękujemy wszystkim osobom, które skorzystały z możliwości uczestniczenia w projekcie, zdobyły nowe doświadczenia oraz rozwinęły swoje kompetencje.

Posiedzenie Powiatowego Konwentu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

26 stycznia 2024r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie odbyło się posiedzenie Powiatowego Konwentu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Jednym z głównych zadań Zespołu jest opracowywanie wspólnych rozwiązań w ramach współpracy ze wszystkimi partnerami realizującymi zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej.  W skład Konwentu wchodzi 16 osób, są to przedstawiciele Jednostek Organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego, Miejsko Gminnych i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Policji, Sądu Rejonowego w Koszalinie oraz organizacji pozarządowych takich jak Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, pełniąca również funkcję przewodniczącej Konwentu uroczyście powitała gości, wręczyła w imieniu Starosty Koszalińskiego akty powołania dla nowych członków oraz przedstawiła porządek i cel posiedzenia.

Spotkanie przebiegło zgodnie z harmonogramem, wszystkie punkty zostały zrealizowane, omówiono sprawy bieżące, wypracowano wnioski ze spotkania.