Zaproszenie dla mieszkańców gminy Manowo

ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY BOBOLICE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Manowie zapraszają na indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.)

logo "przemoc boli"Jeżeli potrzebujesz
wsparcia lub informacji o Twoich uprawnieniach
i instytucjach które mogą Ci pomóc

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE

15 czerwca 2023 r.

w godz. 14.30 – 16.30 czekają na Ciebie specjaliści

Miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 11,
76-015 Manowo

 

Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Manowie, specjaliści
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, przedstawiciele Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej
w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, funkcjonariusze Policji, specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie oraz kuratorzy Zespołu Kuratorów Sądowych ds. wykonywania orzeczeń
w sprawach karnych Sądu Rejonowego w Koszalinie.

Z A P R A S Z A M Y !

Dzień rodzicielstwa zastępczego

Z okazji przypadającego w dniu 30 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, wszystkim rodzinom zastępczym z Powiatu Koszalińskiego składamy podziękowania za trud, poświęcenie i zaangażowanie w codzienną opiekę nad dziećmi. Życzymy Państwu samych radosnych chwil i pomyślności w życiu osobistym oraz cierpliwości  i wytrwałości w pełnieniu tej jakże potrzebnej społecznie funkcji Rodziny Zastępczej.

Wszystkim dzieciom z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka tym małym, średnim i dużym życzymy wszystkiego dobrego, samych radosnych chwil, kolorowych dni pełnych słońca. Niech każdy dzień będzie dla Was fascynującą przygodą pełną inspirujących wydarzeń.

Dyrektor i pracownicy
Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Koszalinie

Więcej o: ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY BOBOLICE

ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY BOBOLICE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach zapraszają na indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.)

Jeżeli potrzebujesz
wsparcia lub informacji o Twoich uprawnieniach

i instytucjach które mogą Ci pomóc

            PRZYJDŹ NA SPOTKANIE

           15 maja 2023 r.

w godz. 12.00 – 14.00 czekają na Ciebie specjaliści

Miejsce: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jedności Narodowej 13, 76-020 Bobolice, pok. nr 6.

Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach, specjaliści
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, przedstawiciele Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej
w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, funkcjonariusze Policji, specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie oraz kuratorzy Zespołu Kuratorów Sądowych ds. wykonywania orzeczeń w sprawach karnych Sądu Rejonowego w Koszalinie.

Z A P R A S Z A M Y !

Więcej o: Debata: „Miejsce dzieci pokrzywdzonych przestępstwem w kontekście praw człowieka oraz podejścia instytucjonalnego”

Debata: „Miejsce dzieci pokrzywdzonych przestępstwem w kontekście praw człowieka oraz podejścia instytucjonalnego”

22.03.2023 w auli Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie odbyła się debata:

„Miejsce dzieci pokrzywdzonych przestępstwem w kontekście praw człowieka oraz podejścia instytucjonalnego”

W debacie uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, Aresztu Śledczego w Koszalinie, Caritasu Diecezji  Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz CUS w Koszalinie.

Zaproszenie dla mieszkańców gminy Będzino

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie zapraszają na  indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.)

Rysunek serca z napisem przemoc boliJeżeli potrzebujesz wsparcia lub informacji o Twoich uprawnieniach
i instytucjach które mogą Ci pomóc

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE

20 kwietnia 2023 r.

w godz. 16.00 – 18.00 czekają na Ciebie specjaliści

Miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie, Będzino 56

Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, specjaliści z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, funkcjonariusze Policji, specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie oraz kuratorzy Zespołu Kuratorów Sądowych ds. wykonywania orzeczeń w sprawach karnych Sądu Rejonowego w Koszalinie.

Z A P R A S Z A M Y !

Program „Aktywny samorząd” w 2023 roku

Logo PFRON logo aktywny samorząd logo PCPR

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE:
Moduł I:
– od 01 marca do 31 sierpnia 2023 r.
Moduł II:
– od 1 marca do 31 marca 2023 r. (rok akademicki 2022/2023),
– do 10 października 2023 r. (rok akademicki 2023/2024).

Wnioski należy składać w formie elektronicznej w systemie SOW: https://sow.pfron.org.pl/logowanie
lub tradycyjnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Władysława Andersa 32, 75-626 Koszalin.

Więcej informacji o tym, jak założyć konto w systemie SOW oraz  Profil Zaufany znajduje się na stronie:

System Obsługi Wsparcia (SOW) SOW – portal informacyjny SOW (pfron.org.pl) (odnośniki)

Profil Zaufany Strona główna – Profil zaufany (pz.gov.pl) (odnośniki)

CEL GŁÓWNY PROGRAMU: Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

 1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
 2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
 4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
 5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu  terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Więcej „Program „Aktywny samorząd” w 2023 roku”

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?  Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie  pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

Co to znaczy, że pomoc jest nieodpłatna?

Wszystkie z podejmowanych działań w ramach:

 • nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • nieodpłatnej mediacji,

są darmowe i to niezależnie od tego czy sprawa będzie miała finał w sądzie.

Gdzie uzyskam pomoc?

Darmową pomoc uzyskasz w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w całym kraju.

Punkty znajdują się w każdym powiecie. O tym gdzie jest najbliższy punkt zapytaj:

 1. w starostwie powiatowym,
 2. w urzędzie gminy,
 3. w urzędzie miasta,

lub poszukaj:

 1. na stronach internetowych powiatów i gmin (które znajdziesz wpisując w wyszukiwarkę hasło: urząd gminy, powiatu lub miasta i miejscowość, w której punkcie chcesz się zapisać),
 2. na stronie internetowej ms.gov.pl.

Więcej „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja”

Uczymy języka polskiego

logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Pomorze Zachodnie, Unia Europejska

Powiat Koszaliński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w ramach realizacji projektu „POWIAT KOSZALIŃSKI OBYWATELOM UKRAINY” nr RPZP.07.06.00-32-P003/22 zorganizowało 2 grupy szkoleniowe – kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy.

Zajęcia odbywają się w Polanowie w każdy weekend dla 25 uchodźców z Ukrainy.

Każda z grup podczas 100 godzin pracy nabędzie umiejętności podstawowej komunikacji w języku polskim, pisania krótkich tekstów oficjalnych i nieoficjalnych, rozumienia najważniejszych treści, pozna podstawowe wyrażenia i zasób słów oraz uzyska wiedzę o kulturze i obyczajach polskich.  Przewidujemy utworzenie kolejnej grupy warstwowej od lutego 2023 r., dla której zajęcia będą odbywały się w Koszalinie.

W ramach projektu realizowane są także inne zadania: pomoc prawnika, psychologa, tłumacza,  asystenta integracyjnego opracowującego indywidualną ścieżkę integracji społecznej wspierającego w kontaktach z instytucjami i sytuacjami życia codziennego.

Rekrutacja do projektu jest otwarta i powszechna (nabór ciągły) obejmie swym działaniem teren Powiatu Koszalińskiego. Serdecznie zapraszamy do kontaktu odnośnie udziału w projekcie: Radosław Płoszaj, telefon 94 7140 253, 75-626 Koszalin, ul. Andersa 32, pok. 3.11.

GRUPA WSPARCIA WARSZATY „Przemoc ToNieMy – wybierz”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło realizację programu terapeutycznego i pomocy psychologicznej oraz działań edukacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w tym na rzecz reintegracji rodzin w ramach Programu „PrzeMoc ToNieMy – wybierz.

Termin realizacji projektu – grudzień 2022 r.

Celem działań jest prowadzenie otwartej grupy wsparcia z elementami terapii oraz przeprowadzenie warsztatów oraz działań edukacyjnych zawierających tematykę związaną z przeciwdziałaniem przemocy.

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ DOTKNIĘTĄ PRZEMOCĄ ALBO ZAGROŻONĄ JEJ STOSOWANIEM

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami :

Radosław Płoszaj, telefon 94 7140 253, email: przemoc@powiat.koszalin.pl

lub osobiście

Andersa 32, 75-626 Koszalin, , pok. 3.11.

Treści programowe:

 • wyeliminowanie postaw uległych i współzależnych,
 • motywacji do podejmowania działań mających na celu przerwanie występowania przemocy w rodzinie,
 • nabycia umiejętności odróżniania i wyznaczania różnych rodzajów celów, określania priorytetów,
 • poszerzenie (nauczenie) repertuaru zachowań alternatywnych do uległości wobec reakcji osób agresywnych,
 • zwiększenie świadomości dotyczących szkodliwości czynów jakim ulegają przed sprawcą (brak obrony, koło przemocy),
 • elementy asertywności,
 • zwiększenie wiedzy o funkcjonowaniu dzieci w rodzinie doświadczającej przemocy,
 • poszerzenie swojej wiedzy/świadomości na temat własnych zasobów, wpływu minionych doświadczeń na dalsze życie,
 • informacje o instytucjach świadczących pomoc.

PRZYJDŹ

MY NAPRAWDĘ POMAGAMY !!!

praca własna uczestników projektu przemoc to nie my