Lokalna Kampania Społeczna „Przemoc boli”

Rysunek serca z napisem przemoc boliKampania społeczna „Przemoc boli” prowadzona jest przez Powiat Koszaliński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Jest ona instrumentem polityki społecznej, która ma na celu informowanie społeczeństwa o możliwości korygowania niepożądanych agresywnych postaw oraz instytucjach świadczących tą pomoc.

Celem głównym kampanii jest „Poszerzenie wiedzy mieszkańców powiatu koszalińskiego, oraz służb i instytucji na temat zjawiska przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Celami  szczegółowymi są:

  • Informowanie mieszkańców powiatu koszalińskiego o formach oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie zawierających przełamywanie mitów i stereotypów na temat przemocy w rodzinie, usprawiedliwień jej stosowania, opisujących mechanizmy przemocy w rodzinie oraz jednoznacznie wskazujących na ich społeczną szkodliwość i społeczno-kulturowe uwarunkowania
  • promocja metod wychowawczych bez użycia przemocy i informowanie o zakazie stosowania kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę,
  • promocja działań służących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym ochronę i pomoc dla osób doznających przemocy oraz interwencję wobec osób stosujących przemoc
  • zacieśnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi i samorządami gminnymi w zakresie działań o charakterze informacyjnym i profilaktycznym,
  • upowszechnianie ogólnopolskich i ponadregionalnych projektów które skierowane są do mieszkańców powiatu koszalińskiego.

Osoba do kontaktu: Łukasz Hładzio, pokój 3.11, tel. 94 – 71-40-253, e – mail: lukasz.hladzio@powiat.koszalin.pl, lub przemoc@powiat.koszalin.pl

Pobierz “Broszura-Przewodnik-Przemoc.pdf”

Broszura-Przewodnik-Przemoc.pdf – Pobrano 2402 razy – 5,16 MB

Pobierz “PCPR_komiks1_przemoc_fizyczna_2021-12-14Q.pdf”

PCPR_komiks1_przemoc_fizyczna_2021-12-14Q.pdf – Pobrano 2476 razy – 4,13 MB

Pobierz “PCPR_komiks2_przemoc_finansowa_2021-12-14Q.pdf”

PCPR_komiks2_przemoc_finansowa_2021-12-14Q.pdf – Pobrano 2642 razy – 4,45 MB

Pobierz “PCPR_komiks3_przemoc_psychiczna_2021-12-14Q.pdf”

PCPR_komiks3_przemoc_psychiczna_2021-12-14Q.pdf – Pobrano 2616 razy – 5,27 MB