RODZINY BEZ BARIER

PLAKATY

Pokaz slajdów

STATYSTYKI

Wizyt wczoraj: 165
Wizyt dzisiaj: 83
wizyt wszystkich: 214109

OBECNIE NA STRONIE

AKTUALNOŚCI
Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
 SIŁA TKWI W NAS!
       W życiu każdego z nas zdarzają się momenty w których potrzebujemy wsparcia lub pomocy. Bardzo cierpimy, a dotychczasowe próby poradzenia sobie z problemami zawodzą. Warto wtedy skorzystać z profesjonalnej pomocy. Innym razem odczuwamy jakiś dziwny brak, głód i coś w życiu pcha nas w kierunku rozwoju osobistego. Szukamy wiedzy, inspiracji i nowych doświadczeń.Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom beneficjentów projektu systemowego „Pomocna dłoń plus” zaprosiliśmy Ich do udziału w terapii psychologicznej i  terapii uzależnień oraz otoczyliśmy wsparciem asystenta rodziny.
           Działania te będą  realizowane  od kwietnia 2014 roku  do grudnia 2014 roku.
 
 Opracował: Zespół projektowy MGOPS w Bobolicach
 
WARSZTATY KULINARNE O TEMATYCE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
          Dnia 11 kwietnia 2014 r. beneficjentki projektu systemowego "Pomocna dłoń plus" realizowanego przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Manowie uczestniczyły w warsztatach kulinarnych o tematyce Świąt Wielkanocnych. W czasie zajęć Panie zapoznały się z prezentacją multimedialna "Tradycje Świąt Wielkanocnych w Polsce i na świecie".
Pod okiem specjalisty BO wykonały potrawy zgodnie z tajnikami sztuki kulinarnej, które na koniec spotkania w miłej atmosferze zostały skonsumowane. Zajęcia praktyczne dały możliwość wymiany doświadczeń i sposobów rozwiązywania kuchennych problemów.
 
  Opracował: Zespół projektowy GOPS w Manowie
 
DRUGIE SPOTKANIE ZE SPECJALISTĄ
          W dniu 11.04.2014 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeszynie Niedalino Nr 29A odbyło się drugie spotkanie ze specjalistą – psychologiem w ramach realizacji projektu systemowego „Pomocna dłoń plus”. Spotkanie to zakończyło cykl poradnictwa grupowego rozpoczynając tym samym spotkania indywidualne beneficjentów ze specjalistą. Spotkania te potrwają do czerwca 2014 roku. 
  Opracował: Zespół projektowy GOPS w Świeszynie
 WARSZTATY WYJAZDOWE - TRENING UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

     W dniach 28-30 marca 2014 roku uczestnicy projektu z Polanowa wraz z rodzinami uczestniczyli w wyjazdowych warsztatach pn. trening umiejętności i kompetencji społecznych. Uczestnicy warsztatów uzyskali wiedzę i nowe umiejętności w zakresie umiejętności interpersonalnych oraz wychowawczych. Podczas pobytu wszyscy aktywnie uczestniczyli w zajęciach, a w wolnych chwilach rodzinnie spędzali czas na spacerach i zabawach w parku wodnym.

 

 

 Opracował: Zespół projektowy MGOPS w Polanowie
 
WARSZTATY Z DORADZTWA ZAWODOWEGO
       W dniach 24-31.03.2014 r beneficjentki projektu systemowego "Pomocna dłoń plus" realizowanego przez GOPS w Biesiekierzu wzięły udział w warsztatach z doradztwa zawodowego. Beneficjenci zapoznali się z wieloma czynnikami, zasadami funkcjonowania rynku pracy i metodami poszukiwania ofert pracy. Spotkania grupowe miały na celu uświadomienie uczestnikom roli rozmowy wstępnej w procesie rekrutacji, pozyskaniu informacji na temat przebiegu rozmów kwalifikacyjnych oraz treningu umiejętności koniecznych w aktywnym poszukiwaniu pracy. Każdy z uczestników objęty był również indywidualną poradą. Warsztaty miały na celu wykształcenie aktywnych postaw poruszania się na rynku pracy, zastosowanie mechanizmów zwiększających mobilność zawodową każdego beneficjenta oraz przełamanie  barier związanych z brakiem motywacji do działania.
  
 Opracował: Zespół projektowy GOPS w Biesiekierzu
 
KOLEJNY ROK REALIZACJI PROJEKTU "POMOCNA DŁOŃ PLUS"
       W  dniu 31.01.2014r. zakończyła się rekrutacja beneficjentów do tegorocznej edycji projektu systemowego „Pomocna dłoń plus” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 9 osób z terenu Gminy Sianów wraz z otoczeniem- klientów pomocy społecznej. W związku z zwiększonym  budżetem na realizację projektu w miesiącu marcu zwiększyliśmy liczbę osób do 17. Działania zaplanowane w ramach projektu w 2014 roku to m.in. doradztwo zawodowe,  wsparcie psychologiczne ,trening kompetencji i umiejętności społecznych, wyjazdy integracyjne, wyjścia kulturalno – edukacyjne i wiele innych.  
       W  dniu 31.03.2014r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy w Sianowie odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie informacyjno – promocyjne beneficjentów .
 Opracował: Zespół projektowy MGOPS w Sianowie
 
SPOTKANIE REKRUTACYJNE KOLEJNEJ GRUPY USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW
        Dzięki zwiększonym środkom na realizację projektu systemowego „Pomocna dłoń plus” do udziału w projekcie zgłosiła się kolejna grupa usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. 28 marca  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie odbyło się spotkanie  młodzieży i ich opiekunów  z  zespołem projektowym Lidera. Członkowie zespołu przedstawili zasady obowiązujące wszystkich uczestników projektu, propozycje działań w ramach aktywnej integracji oraz ogólne wiadomości na temat EFS i POKL.
  Opracował: Zespół projektowy PCPR w Koszalinie
 
 SPOTKANIE ZE SPECJALISTĄ
        W dniu 28.03.2014r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie Niedalino Nr 29A odbyło się spotkanie z psychologiem w ramach realizacji projektu systemowego „Pomocna dłoń plus”. Było to pierwsze spotkanie grupowe kolejne zaplanowane jest na kwiecień, a po nim rozpocznie się cykl spotkań indywidualnych.
Opracował: Zespół projektowy GOPS w Świeszynie
 
NARADA REALIZATORÓW PROJEKTU
        21 marca w siedzibie Lidera odbyła się robocza narada realizatorów projektu systemowego „Pomocna dłoń plus”. Tematy spotkania to: działania aktywnej integracji, promocja i monitoring. Dzięki zwiększonym środkom finansowym wszyscy partnerzy zapowiedzieli dodatkowe działania, które zostaną skierowane do klientów pomocy społecznej objętych wsparciem projektowym.
 
 Opracował: Zespół projektowy PCPR w Koszalinie
 
WYJŚCIE INTEGRACYJNO - KULTURALNE
          W ramach aktywnej integracji beneficjenci projektu systemowego "Pomocna dłoń plus" wzięli udział w wyjściu integracyjno - kulturalnym. Celem spotkania była integracja uczestników projektu oraz ich najbliższego otoczenia, pokazanie innych form spędzania czasu wolnego oraz zapoznanie z kulturą. Uczestnicy wyjścia spotkali się w restauracji na pysznym obiedzie, a następnie udali się do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego na spektakl „Intryga”.
Opracował: Zespół projektowy GOPS w Świeszynie
  
 
ŚLADAMI DUCHA GÓR
        W ramach aktywnej integracji beneficjenci projektu systemowego "Pomocna dłoń plus" wzięli udział w wyjeździe integracyjno-społecznym do Karpacza. Celem głównym wyjazdu była aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez zwiększenie poczucia wartości beneficjentów, wzmocnienie ich wiary we własne siły, czy też zwiększenie kompetencji społecznych. Wyjazd miał na celu spełnienie funkcji integracyjnej, beneficjenci mogli spędzić czas wspólnie ze swoimi rodzinami co przyczyniło sie do zaciśnięcia więzi rodzicielskich i małżeńskich.
Opracował: Zespół projektowy GOPS w Biesiekierzu
 
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie Niedalino Nr 29A informuje, że została zakończona rekrutacja beneficjentów ostatecznych projektu systemowego „Pomocna dłoń plus” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na 2014 rok. W tegorocznej edycji projektu weźmie udział 13 osób w tym 1 osoba która kontynuuje udział w projekcie od 2012 roku z uwagi na zdobywanie wykształcenia. W związku z powyższym w dniu 10.03.2014 roku odbyło się spotkanie informacyjno – promocyjne w siedzibie Ośrodka. Na spotkaniu zostały omówione zaplanowane działania w ramach aktywnej integracji tj. spotkania ze specjalistami, warsztaty tematyczne, wyjścia i wyjazdy integracyjne.  

 Opracował: Zespół projektowy GOPS w Świeszynie
 
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!
          Zakończyliśmy rekrutację do projektu systemowego Pomocna dłoń plus w wyniku, której  zrekrutowaliśmy 16 nowych  beneficjentów. W projekcie uczestniczyć będzie również 8 osób, które powrócą do projektu po zakończonym udziale w projekcie w  2013 roku. Zawarte zostaną  łącznie  24  kontrakty socjalne.Zgodnie z  wnioskiem o dofinansowanie i planem aktywnej integracji  beneficjenci odbędą  się min warsztaty i  treningi kompetencji  i umiejętności społecznych.  Ponadto w  ramach kontraktów zaoferowano terapię psychologiczną , wsparcie asystenta rodzinnego i  animatora lokalnego oraz terapię uzależnień. Beneficjenci, którzy  powrócą będą nadal  kontynuować kształcenie. W ramach działań  środowiskowych zostaną zorganizowane spotkania integracyjne z okazji Dnia Dziecka i Dnia Seniora „Złota Jesień” i Festiwal młodych talentów wokalnych. Przewiduje się wypłatę świadczeń  pieniężnych  w formie zasiłków celowych. Zwracamy się  do wszystkich  uczestników  z życzeniami sukcesów, wytrwałości w realizacji zamierzeń tych projektowych, jak i  osobistych oczekiwań.
 
Opracował: Zespół projektowy MGOPS w Bobolicach
 
WKRÓTCE BĘDZIEMY PEŁNOLETNI - WARSZTATY WYJAZDOWE USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

      Korzystając z przerwy w nauce (ferie zimowe) w piątek 28 lutego rozpoczęliśmy cykl zajęć warsztatowych dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Trzydniowy wyjazd pozwolił nam poznać uczestników tegorocznej edycji projektu systemowego „Pomocna dłoń plus”. Czas warsztatów wypełniały przede wszystkim zajęcia z dramy, artererapii, podstaw samoobrony, układania  indywidualnego planu  usamodzielniania. Dodatkowo w czasie warsztatów nie zabrakło zabawy i okazji do spotkań z członkami zespołu projektowego. Nad całością czuwała Pani Mirosława Zielony – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie – Lider projektu.  

 

Opracował: Zespół projektowy PCPR w Koszalinie

 

 
SPOTKANIE REALIZATORÓW PROJEKTU
        18 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie odbyło się robocze spotkanie realizatorów projektu systemowego „Pomocna dłoń plus”. Już siódmy rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wspólnie z  gminami: Bobolice, Będzino, Biesiekierz, Manowo, Polanów, Sianów i Świeszyno oraz PUP Koszalin działa na rzecz klientów pomocy społecznej z terenu powiatu koszalińskiego. Spotkanie dotyczyło oceny stopnia realizacji projektu z uwzględnieniem potrzeb związanych z wdrażaniem instrumentów aktywnej integracji. 
 
 Opracował: Zespół projektowy PCPR w Koszalinie
 
SPOTKANIE REKRUTACYJNE USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW
      5 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie  odbyło się spotkanie rekrutacyjne uczestników projektu systemowego „Pomocna dłoń plus” . Wychowanków i ich opiekunów przywitała Pani Mirosława Zielony – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie,  Lider projektu.  W trakcie spotkania wychowankowie zostali zapoznani z ramowym planem aktywnej integracji na 2014 rok, który przewiduje szereg działań edukacyjnych, aktywizujących i wzmacniających. W spotkaniu uczestniczył zespół projektowy: Elżbieta Ałtyn – kierownik projektu, Robert Suszczak – koordynator, Janusz Machała – pracownik socjalny.
 
  Opracował: Zespół projektowy PCPR w Koszalinie
 
POMOCNA DŁOŃ PLUS W BOBOLICACH
           Rok 2014  jest  kolejnym  rokiem, w którym realizujemy projekt systemowy „Pomocna dłoń plus” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania projektu mają przede wszystkim na celu  pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców, wskazanie korzyści płynących    z osobistego rozwoju, przekonanie do realnych możliwości zmiany trudnej sytuacji życiowej, wyposażenie w wiedzę i umiejętności do samodzielnego tworzenia ścieżki życiowej, działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, zaangażowanie do realizacji zadań osób bezrobotnych. Zespół projektowy MGOPS w Bobolicach już  w pierwszych dniach stycznia 2014 roku zabrał się  do  wdrażania  zaplanowanych  i przewidzianych we wniosku o dofinansowanie zadań.
Przeprowadzono rekrutację uczestników, uwzględniając  zasadę równych szans obu płci, równo traktując mieszkańców miasta i wsi, osoby zdrowe  i niepełnosprawne. W 2014 roku przewiduje się powrót do projektu 8 beneficjentów, a zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie   planuje się  zrekrutowanie 11 nowych osób.  Pracownicy socjalni zawierali kontrakty   i opracowywali dokumentację. Wspólnie   przygotowano plan aktywnej integracji. Podjęto działania dotyczące współpracy z PUP   wynikające z zawartego porozumienia.

 Opracował: Zespół projektowy MGOPS w Bobolicach
 
REKRUTACJA DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO "POMOCNA DŁOŃ PLUS"
 
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie prowadzi nabór osób niepełnosprawnych chętnych do udziału w projekcie systemowym „Pomocna dłoń plus” na rok 2014

Poszukujemy osób:
•    w wieku aktywności zawodowej (od 18 do 64 roku życia)
•  niepełnosprawnych ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, lub orzeczeniem równoważnym wydanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
•     zamieszkujących na terenie realizacji projektu,

Działania zaplanowane dla osób zakwalifikowanych obejmują m.in.
•    udział w zajęciach podnoszenia kompetencji zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych,
•   udział w  warsztatach interpersonalnych,
•    sfinansowanie części kosztów turnusów rehabilitacyjnych lub zajęć rehabilitacyjnych- zgodnie z potrzebami,
•    organizację poradnictwa specjalisty ds. osób niepełnosprawnych na bazie Ośrodków Pomocy Społecznej i w siedzibie PCPR
kontakt: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , tel. 371-40-253
kontakt: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   , tel. 371-40-253
 
Opracował: Zespół projektowy PCPR w Koszalinie
 
 
 

LINKI