Koperta Życia – ratunek w lodówce

W powiecie koszalińskim ruszył projekt pod nazwą: KOPERTA ŻYCIA – RATUNEK W LODÓWCE. Pracownicy Centrum przygotowują pakiety i koperty życia dla mieszkańców powiatu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Bezpieczny Powiat – Koperta życia – Ratunek w lodówce! Dla mieszkańców Powiatu Koszalińskiego

Akcja „Koperta życia” to inicjatywa powiatu Koszalińskiego skierowana głównie do osób starszych, chorych, samotnych, dla których może stanowić nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale stać się ratunkiem w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. „Koperta życia” to akcja, która ma usprawnić pracę zespołów ratownictwa medycznego…

Centra pomocy rodzinie z całej Polski pracowały w Wejherowie

Relacja z posiedzenia Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”.

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 r.

Termin Opis 06.03.2017 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (1-y cykl 2017) w ramach Modułu II oraz Modułu I 15.04.2017 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (1-y cykl 2017) w ramach…

Powiatowy Konwent do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – styczniowe ustalenia

W dniu 30 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Konwentu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Konwentu. W nowym roku zadaniem zespołu jest opracowanie kolejnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Koszalińskim. Jego przewidywalny zakres czasowy to lata 2018 – 2025. W związku…

Pilotażowy program „Aktywny samorząd w 2017 r.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku. Dokument można pobrać klikając w poniższy link: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3673,Aktywny-samorzad-w-2017-roku.html W 2017 roku realizowane będą następujące formy wsparcia: Moduł I: Obszar A…

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie

W dniu 14 lutego 2017 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie odbyło się pierwsze  tym roku posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. W trakcie posiedzenia Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie określenia zadań z…

Lutowe Posiedzenie Zespołu Koordynującego ds. Realizacji Strategii

W dniu 03 lutego 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Koordynującego ds. Realizacji Strategii. Głównym celem spotkanie było omówienie i przyjęcie Sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koszalińskim na lata 2016 – 2024 za rok 2016.  Dokument po dyskusji został…

Szkolenie kadry kierowniczej Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu koszalińskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie 9-10.02.2017 r.

Przez dwa dni, w Ośrodku Wypoczynkowym Jawor w Sarbinowie, kadra kierownicza Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu  koszalińskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie uczestniczyła w szkoleniu prowadzonym przez przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie – Panią Iwonę Klimowicz oraz Panią Małgorzatę…