Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych w gminie Polanów

13 maja 2017 roku w Polanowie został komisyjnie odebrany 9-cio osobowy mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich. Zakup pojazdu został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar…

Zaproszono nas…

Zaproszenie na V Kongres Rodzicielstwa Zastępczego Program Kongresu

Nasze doświadczenia są ważne – Zakopane

W dniach 23-26.04.2017r. oraz w dniach 26-29.04.2017r. w Zakopanem odbyły się Szkolenia dyrektorów, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i psychologów pracujących z rodzinami zastępczymi. Ich organizatorem było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”, któremu przewodniczy Andrzej Smulczyński, dyrektor PCPR w Busku…

Nasze doświadczenia są ważne – Szczecin

Ciekawe wystąpienie dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie  Doroty Rybarskiej- Jarosz w sposób niezwykle obrazowy i ciekawy przedstawiło problemy i potrzeby społeczne w województwie zachodniopomorskim, a także koszty zaniechania działań w zakresie polityki społecznej. Problemy związane z realizacją skutecznej polityki społecznej w…

Konferencja Dzień Instrumentów na Rzecz Integracji Społecznej – nowe możliwości dla samorządów

Dnia 26 kwietnia 2017 r. w sali sesyjnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, odbyła się konferencja „Dzień Instrumentów na Rzecz Integracji Społecznej – nowe możliwości dla samorządów”, zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, a objęta Patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. Konferencja została zorganizowana w…

Serdecznie podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Przedszkolaków, Ich Rodziców oraz wspaniałej kadry Przedszkola nr 11 w Koszalinie za przekazanie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z okazji Świąt Wielkiej Nocy wielkiego pudełka słodyczy. Do podziękowań dołączają się mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach, którzy z wielką…

Szkolenie dyrektorów i pracowników DPS

W dniu 12 kwietnia 2017 r. w siedzibie starostwa powiatowego odbyło się szkolenie dyrektorów i pracowników Domów Pomocy Społecznej  powiatu koszalińskiego.  Inicjatorem  spotkania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Zakres szkolenia obejmował zasady stosowania procedur ochrony przeciw pożarowej, od przyjęcia zgłoszenia urządzeń…

Echa ze spotkania centrów pomocy rodzinie w Wejherowie

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM” spotkał się na pierwszym roboczym posiedzeniu w tym roku. Odbyło się ono 15 marca 2017 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. W czasie obrad dyskutowano o XI Ogólnopolskim Forum PCPR…

Archiwum aktualności:

 

  • 32341Licznik odwiedzin:

Kontakt:

Adres:
Racławicka 13
75-620 Koszalin

Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30

tel.: 94 71-40-217 / fax: 94 71-40-252
e-mail: pcpr.sekretariat@powiat.koszalin.pl