Wspólne obrady Konwentów Starostów i Dyrektorów PCPR Województwa Zachodniopomorskiego

AXbRQKPdxBzkanouEqrVYUGIhHsWpJiy

Do niecodziennego spotkania doszło w Szczecinku 20 lipca 2016 r. Obradował Konwent Starostów Województwa Zachodniopomorskiego wspólnie z Konwentem Dyrektorów PCPR Województwa Zachodniopomorskiego. Tematem spotkania zwołanego w trybie pilnym był projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej, ustawy o…

Powiatowy Konwent do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

DSCF5466_r

W dniu 08 lipca 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowego Konwentu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Konwentu powołanego mocą Uchwały Zarządu Powiatu Nr 167/2016 z dnia 08 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Powiatowego Konwentu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego…

Teleopieka – szansą na lepszą przyszłość seniorów i osób niepełnosprawnych

mms_img1236515626

Dnia 12.07.2016 r. przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uczestniczyli w spotkaniu roboczym dotyczącym aplikowania o środki finansowe w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Rozważano wystąpienie o środki na wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach opiekuńczych np. teleopieki, systemów…

Sobótka 2016

DSC_0850_r

W piątek 24 czerwca br. w Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu odbyła się impreza integracyjna pn.”Sobótka 2016″. Organizatorem spotkania byli Stowarzyszenie Niepełnosprawni w Domu i Środowisku w Cetuniu oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oprócz mieszkańców DPS w Cetuniu udział wzięli mieszkańcy także…

II Festyn Sportowo – Integracyjny

IMG_2850_r

W piątek 1 lipca 2016 roku w Domu Pomocy Społecznej w Żydowie odbył się II Festyn Sportowo – Integracyjny.  Hasłem przewodnim festynu był „ Sport, Uśmiech, Zabawa”. W festynie uczestniczyło 11 drużyn z domów pomocy społecznej oraz środowiskowych domów samopomocy. Celem festynu było…

W krainie baśni 2016

DSCN0470_r

Pomimo, że od rana „wiało grozą” … niebo ciskało gromami a niebo płakało rzewnymi łzami, do krainy baśni 17 czerwca 2016r. w Domu Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie mieszkańcy zaprzyjaźnionych domów się zjechali. Pogoda nam szyki pomieszała i do Sali…

REGIONALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA obradowała w PCPR w Koszalinie

regionalna_komisja (1)

W dniu 24.06.2016 r w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie miało miejsce niecodzienne spotkanie  – odbyło się VII posiedzenie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie zachodniopomorskim. Posiedzenia odbywaj ą się zwyczajowo w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki…

Plebiscyt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z PFRON na Lidera 25-lecia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z PFRON chce nagrodzić Liderów 25-lecia – tych, których działania, pomysły i inicjatywy szczególnie przyczyniły się do rozwoju systemu wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Polsce. Ogłaszamy plebiscyt na Lidera 25-lecia. Nagrody honorowe wręczane będą w kategoriach:…

Wyróżnienie dla Powiatu Koszalińskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Dnia 22 czerwca 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie pod hasłem DZIECKO JEST NAJWAŻNIEJSZE, odbył się IV Kongres Rodzicielstwa Zastępczego, którego inicjatorem oraz organizatorem jest Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Partnerami tego wydarzenia byli: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych oraz Miejskich Ośrodków…

I posiedzenie Zespołu ds. opracowania programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

W dniu 15 czerwca 2016 r. w siedzibie ROPS odbyło się inauguracyjne posiedzenie powołanego Zarządzeniem nr 66/2016 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. Zespołu ds. opracowania nowego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w…

Archiwalne:

 

  • 2274Licznik odwiedzin:

Kontakt:

Adres:
Racławicka 13
75-620 Koszalin

Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30

tel.: 94 71-40-217 / fax: 94 71-40-252
e-mail: pcpr.sekretariat@powiat.koszalin.pl