Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku  składamy życzenia : Nadziei – by nie opuszczała, radości – by rozweselała, miłości – by obrodziła, dobroci – by zawsze była – …                                      Dyrektor i pracownicy PCPR w Koszalinie Koszalin 24 grudnia 2016…

DZIĘKUJEMY WAM … za to że jesteście szansą na rodzinę …

Drodzy kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej Drogie rodziny spokrewnione, w dniu 1 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Koszalinie odbyło się ostatnie nasze spotkanie szkoleniowe. Za wspólnie spędzony czas DZIĘKUJEMY, bo przecież 60 godzin szkolenia oznaczało 60 godzin pracy…

Stan przygotowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej do realizacji zadań w okresie zimowym 2016/2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w ramach działania z zakresu realizacji zadań w trudnych warunkach zimowych przygotowało następujące informacje: Stan wolnych miejsc dla osób bezdomnych, których pozostawienie zagrażałoby ich życiu i zdrowiu. Powiat Koszaliński dysponuje 677 miejscami w 6 domach pomocy społecznej.…

Dwudniowe szkolenie „Praca w środowisku wielokulturowym (w tym z uchodźcami)”

W dniach 17-18 listopada 2016 r. Stowarzyszenie  Kreatywni dla Szczecina i Regionu zorganizowało dwudniowe szkolenie w siedzibie Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej ,,Dom Technika” w Koszalinie, poświęcone różnicom kulturowym i religijnym, opowieściom o mitach i stereotypach na temat uchodźców. Poruszone zostały także kwestie…

„Człowiek jest wielki nie przez  to, co posiada, Lecz przez to, kim  jest, Nie przez to, co ma, Lecz przez to, czym  dzieli się  z innymi” Jan Paweł II Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę złożyć wszystkim pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w…

Wizyta studyjna przedstawicieli Powiatu Gostyńskiego

W dniach 8-10 listopada 2016 r. na terenie powiatu koszalińskiego odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli pomocy społecznej Powiatu Gostyńskiego. 9 – osobową grupy stanowili głównie dyrektorzy domów pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, instytucji wsparcia dla dzieci i młodzieży a także…

Mikołajkowa biblioteka DLA SENIORA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie prowadzi zbiórkę książek dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w powiecie koszalińskim. Zbliżające się mikołajki to idealna okazja, by przekazać potrzebującym egzemplarze beletrystyki, kryminałów, literatury pięknej i science fiction, publicystyki, które są w  co najmniej dobrym stanie i…

Z INSTYTUCJI DO RODZINY – pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego

 INFORMACJA O PROJEKCIE WiseEuropa, Fundacja Przyjaciółka i Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej realizują partnerski projekt „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”. Zgodnie z Konwencją ONZ o prawach dziecka, to wychowanie w środowisku rodzinnym, w atmosferze…

Samorządy na rzecz pomyślności rodziny

Rola samorządów powiatowych w realizacji zadań pomocy społecznej na rzecz pomyślności rodziny, realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rachunkowość JST to tematy spotkania. 18-20 września w Zawierciu odbyło się XI Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy…

Czwarte posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

Dnia 18 października 2016 r. w siedzibie PCPR w Koszalinie odbyło się czwarte posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie dotyczyło zaopiniowania projektu uchwały w sprawie podziału dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane w 2016…