Posiedzenie Powiatowego Konwentu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

26 stycznia 2024r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie odbyło się posiedzenie Powiatowego Konwentu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Jednym z głównych zadań Zespołu jest opracowywanie wspólnych rozwiązań w ramach współpracy ze wszystkimi partnerami realizującymi zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej.  W skład Konwentu wchodzi 16 osób, są to przedstawiciele Jednostek Organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego, Miejsko Gminnych i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Policji, Sądu Rejonowego w Koszalinie oraz organizacji pozarządowych takich jak Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, pełniąca również funkcję przewodniczącej Konwentu uroczyście powitała gości, wręczyła w imieniu Starosty Koszalińskiego akty powołania dla nowych członków oraz przedstawiła porządek i cel posiedzenia.

Spotkanie przebiegło zgodnie z harmonogramem, wszystkie punkty zostały zrealizowane, omówiono sprawy bieżące, wypracowano wnioski ze spotkania.