Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach

Adres: ul. Pionierów 3, 76-020 Bobolice

Dyrektor: Agnieszka Gąsiorowska

Typ: dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (kobiety, dziewczęta)

Liczba miejsc: 65

Tel.: 94 31 87 332

e-mail: bobolice@domypomocy.pl