Wyróżnienie dla Powiatu Koszalińskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Dnia 22 czerwca 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie pod hasłem DZIECKO JEST NAJWAŻNIEJSZE, odbył się IV Kongres Rodzicielstwa Zastępczego, którego inicjatorem oraz organizatorem jest Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Partnerami tego wydarzenia byli:

  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych oraz Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM,
  • Związek Powiatów Polskich,
  • Gdańskie Wydawnictwo Psychologicznie.

Patronat honorowy nad kongresem objęli:

  • Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak,
  • Minister Rodziny, pracy i Polityki Społecznej,
  • Minister Sprawiedliwości,
  • Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Podczas spotkania wręczono wyróżnienia dla 13 powiatów i 13 organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej za wkład w rozwój opieki zastępczej oraz podejmowanie wysiłków, aby dobrze realizować zapisy Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wśród wyróżnionych znaleźli się Powiat Koszaliński oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Obchodom towarzyszyły wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Rzecznika praw Dziecka. Nie zabrakło także wystąpień światowej sławy naukowców w zakresie opieki nad dziećmi. Niels Peter Rygaard z Danii mówił o budowaniu więzi w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach adopcyjnych. Wykład Chrisa Taylora pisarza, terapeuty, konsultanta poświęcony był wspieraniu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.