Więcej o: Ostatni akcent „Młodzi Przeciw przemocy”

Ostatni akcent „Młodzi Przeciw przemocy”

Przez trzy miesiące Powiat Koszaliński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie był realizatorem projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”, adresowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Koszalińskiego, który był współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W dniu 19 grudnia 2019 roku realizację projektu zakończyła konferencja podsumowująca jego założenia, zorganizowana w sali widowiskowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie – Pani Mirosława Zielony przedstawiła przybyłym na konferencję przedstawicielom szkół uczestniczących w projekcie, reprezentantom Ośrodków Pomocy Społecznej z Gmin Powiatu Koszalińskiego, przedstawicielom Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych, członkom Powiatowego Konwentu ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie, uczniom i rodzicom – uczestnikom projektu krótką informację zawierającą spostrzeżenia i refleksje dotyczące osiągniętych celów dydaktycznych jakie zakładał projekt „Młodzi przeciw przemocy” pozytywnie  podsumowując jego realizację. Pani Dyrektor Mirosława Zielony, poinformowała uczestników konferencji, że w ramach realizowanych
w  ramach projektu szkoleń z zakresu tematyki przeciwdziałania przemocy, przeszkolonych zastało blisko 2500 osób (kadry nauczycielskiej, uczniów oraz rodziców).  Zrealizowano dwa, trzydniowe wyjazdy warsztatowe dla grupy 40 uczniów wytypowanych przez szkoły uczestniczące w projekcie. W trakcie wystąpienia stwierdziła również, że przeprowadzone zostały dwa konkursy – fotograficzny „Emocje w moim życiu” i słowno-muzyczny „ Słowem przeciw przemocy”, których laureaci zostali wyróżnieni w trakcie konferencji. Z wystąpienia zgromadzeni na konferencji uzyskali informację, że kolejnym przedsięwzięciem projektu, spinającym niejako realizację jego celów dydaktycznych,  był Powiatowy Turniej Międzyszkolny „Młodzi przeciw przemocy”, w którym w szranki stanęły zespoły 17 szkół podstawowych z terenu powiatu koszalińskiego. Rywalizację wygrała reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 2 z Sianowa, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Świeminie, a trzecie zajęła Szkoła Podstawowa w Kłaninie. Po wystąpieniu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie – Pani Mirosławy Zielony głos zabrali realizatorzy szkoleń Pan Waldemar Maniak, Pan Radosław Płoszaj i Pan Robert Faryniarz. W trakcie wystąpień przedstawili swoje uwagi i spostrzeżenia ze szkoleń z uczniami rodzicami i kadrą pedagogiczną szkół. Po zakończeniu wystąpień, zgromadzeni uczestnicy konferencji wysłuchali autorskiego wykonania piosenki w wykonaniu laureatki I miejsca konkursu słowno-muzycznego „ Słowem przeciw przemocy” uczennicy Szkoły Podstawowej w Mścicach – Julii Matejko. Po zakończeniu występu reprezentantom szkół wręczone zostały pamiątkowe statuetki za udział w projekcie, a laureatom konkursów – fotograficznego „Emocje w moim życiu” i słowno-muzycznego „ Słowem przeciw przemocy” wręczono nagrody rzeczowe. Radości i uśmiechom nie było końca. Na zakończenie konferencji Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie – Pani Mirosława Zielony podziękowała wszystkim obecnym za udział w konferencji i zaprosiła na ciasto i kawę przygotowane w holu biblioteki.

Więcej o: Informacja o turnieju

Informacja o turnieju

W dniu 9 grudnia 2019 roku odbył  się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej  im. Marii Skłodowskiej – CURIE w Starych Bielicach, Powiatowy Turniej „Nasza mocna strona – WOLNI OD PRZEMOCY”, realizowany w ramach Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”. W szranki  stanęli reprezentanci 17 szkół z terenu Powiatu Koszalińskiego. Po przywitaniu przybyłych na turniej zawodników i gości Dyrektor powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Koszalinie – Mirosława Zielony poinformowała uczestników o zasadach rozgrywania turnieju. Po czym dzieci rozpoczęły zmagania turniejowe  rozpoczynając od rozwiązania hasła krzyżówki, stanowiącego temat do pracy plastycznej, polegającej na narysowaniu plakatu. Plakaty oceniane były przez komisję turniejową, która wskazała prace 9 drużyn przechodzących do II etapu kwalifikacji. W trakcie dokonywania oceny prac przez komisję, pracownicy PCPR w Koszalinie prowadzili z dziećmi zabawy zręcznościowe
z użyciem alkogogli, a wszyscy mogli skorzystać z poczęstunku cateringowego.

II etap turnieju dotyczył aranżacji scenki teatralnej tematycznie nawiązującej do odgadniętego hasła krzyżówki „Młodzi Przeciw Przemocy”. Po zakończeniu prezentacji, komisja turniejowa dokonała oceny scenek  pod względem pomysłowości i umiejętności inscenizacyjnych i wskazała 6 drużyn przechodzących do III etapu kwalifikacji – zmagań quizowych czyli odpowiedzi na wylosowane pytania dotyczące zagadnień przemocy w rodzinie. Każda drużyna odpowiadała na trzy pytania, oceniane przez komisję. Po zakończeniu rundy pytań wyłoniono zwycięzców turnieju.

I miejsce w Turnieju i tytuł „NASZA MOCNA STRONA – WOLNI OD PRZEMOCY” zdobyła Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sianowie,

II miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa z Kłanina,

III miejsce Szkoła Podstawowa ze Świemina.

Wszystkie biorące udział we współzawodnictwie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary, a uczniowie indywidualnie Dyplomy za udział w Turnieju. Uczestnicy zmagań turniejowych pozytywnie ocenili atmosferę panującą podczas turnieju, podkreślając chęć uczestnictwa w takim przedsięwzięciu po raz kolejny.

Więcej o: Warsztaty „Młodzi Przeciw Przemocy” 15 – 17. 11. 2019 r

Warsztaty „Młodzi Przeciw Przemocy” 15 – 17. 11. 2019 r

Powiat Koszaliński i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie po raz kolejny było organizatorem trzydniowego wyjazdu dzieci i młodzieży na Warsztaty o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który odbył się w dniach 15 – 17. 11. 2019 roku w Grzybowie/k. Kołobrzegu. W ramach adresowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Koszalińskiego, projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, kolejna dwudziestoosobowa grupa uczniów, uczestniczyła w szczegółowo zaplanowanych zajęciach szkoleniowo – rekreacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zajęcia  z uczestnikami realizowane były naprzemiennie z zajęciami rekreacyjnymi i spacerami nad morze. Pierwszy dzień pobytu zakończył się dwugodzinną rywalizacją dzieci w kręgielni, w której wszyscy walczyli o najlepszy wynik rzutowy. Drugi dzień warsztatów wypełniony był zajęciami, które zakończyło  wspólne  śpiewanie przez dzieci „KAREOKE” i nadzorowana przez Ratownika i wychowawców kąpiel w basenie hotelowym. Trzeci dzień pobytu to praca w grupach szkoleniowych, zakończona rozdaniem CERTYFIKATÓW potwierdzających udział w warsztatach. Wszyscy uczestnicy wyjazdu pozytywnie  podsumowali trzydniowe szkolenie w ramach projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”, podkreślając poznawcze walory zajęć. Uczniowie pozytywnie oceniali atmosferę panującą podczas trzech dni spędzonych wspólnie  w Hotelu SPA  „MAGNAT” w Grzybowie k. Kołobrzegu, deklarując chęć udziału  w kolejnym  wyjeździe.

Więcej o: Kolejne zajęcia profilaktyczne w ramach Programu „Młodzi Przeciw Przemocy” za nami …

Kolejne zajęcia profilaktyczne w ramach Programu „Młodzi Przeciw Przemocy” za nami …

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie przeprowadziło kolejne zajęcia profilaktyczne w ramach Programu „Młodzi Przeciw Przemocy”. W ostatnim tygodniu specjaliści spotkali się z uczniami, ich rodzicami i kadrą pedagogiczną w szkołach podstawowych w Bobolicach, Będzinie (siedziba w Łeknie) oraz Tymieniu.

Wartym podkreślenia jest fakt, że w zajęciach profilaktycznych od 27.09.2019 r. do 7.11.2019 r. wzięło udział ponad 1200 osób, a ledwo przekroczyliśmy półmetek spotkań ….

Więcej o: Realizacja MPP

Realizacja MPP

W dalszym ciągu Powiat Koszaliński realizuje Projekt „Młodzi Przeciw Przemocy. We wtorek 5 listopada 2019 roku wykonawców projektu gościła Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach. Uczestnicy projektu zostali zapoznani z problematyką przemocy w rodzinie, formom jej przeciwdziałania i asertywnością wobec przemocy. Zainteresowanie poruszaną tematyką przejawiało się aktywnym udziałem słuchaczy w zajęciach i dyskusji. Po spotkaniu z rodzicami była możliwość uzyskania porad w zakresie zjawiska przemocy w ramach konsultacji indywidualnych.

Więcej o: Kontynuowano realizację Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”…

Kontynuowano realizację Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”…

W dniu 29 października 2019 roku kontynuowano realizację Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy. W tym dniu gościła nas Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi
w Mielnie
. Uczestnicy projektu mieli możliwość zapoznania się z problematyką przemocy w rodzinie, formom przeciwdziałania temu zjawisku i asertywnością wobec przemocy. Zainteresowanie problematyką przemocy, poruszaną w trakcie spotkań
z uczniami, ich rodzicami i gronem pedagogicznym przejawiało się aktywny udziałem słuchaczy w dyskusji. Po spotkaniu z rodzicami była możliwość uzyskania porad
w zakresie zjawiska przemocy w ramach konsultacji indywidualnych.

Szczegółowe informacje na temat projektu umieszczone są na stronie www.pcprkoszalin.pl – zakładka: Projekty – Młodzi  Przeciw Przemocy.

Więcej o: Kolejny dzień realizacji Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”

Kolejny dzień realizacji Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”

28 października 2019 roku był kolejnym dniem realizacji Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy. Tym razem realizatorów projektu gościła Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Sarbinowie. W trakcie spotkania uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z problematyką przemocy w rodzinie, formom przeciwdziałania temu zjawisku i asertywnością wobec przemocy. Była również możliwość uzyskania porad w tym zakresie w ramach konsultacji indywidualnych. Poruszana tematyka wzbudziła duże zainteresowanie i aktywny udział słuchaczy w dyskusji poświęconej kwestiom przemocy.

Szczegółowe informacje na temat projektu umieszczone są na stronie www.pcprkoszalin.pl – zakładka: Projekty – Młodzi  Przeciw Przemocy.

Więcej o: Pierwsze warsztaty wyjazdowe w ramach Programu „Młodzi Przeciw Przemocy” za nami …

Pierwsze warsztaty wyjazdowe w ramach Programu „Młodzi Przeciw Przemocy” za nami …

Powiat Koszaliński i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie było organizatorem trzydniowego wyjazdu na Warsztaty o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który odbył się w dniach 25 do 27. 10. 2019 roku w Grzybowie/k. Kołobrzegu, w ramach Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”, adresowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Koszalińskiego, a współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W trakcie pobytu wytypowana przez szkoły dwudziestoosobowa grupa uczniów realizowała zaplanowane zajęcia szkoleniowo – rekreacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy pod czujnym okiem wykładowcy i wychowawców. Zajęcia  gabinetowe poprzeplatane były zajęciami rekreacyjnymi i spacerami nad morze. Pierwszy dzień pobytu zakończył się dwugodzinnymi  zmaganiami dzieci w kręgielni, gdzie wszyscy rywalizowali o najlepszy wynik rzutowy. Natomiast drugi dzień zakończyło  wspólne  śpiewanie „KAREOKE” i nadzorowany przez Ratownika i wychowawców pobyt uczestników na basenie hotelowym. Trzeci dzień pobytu to  zajęcia z wychowawcami, zakończone rozdaniem CERTYFIKATÓW potwierdzających udział w warsztatach. Wszyscy uczestnicy warsztatów wyjazdowych pozytywnie  podsumowali swój pobyt w indywidualnie wypełnianej  ankiecie ewaluacyjnej, wskazując zadowolenie z pobytu i podkreślając poznawcze walory wyjazdu. Wszyscy pozytywnie oceniali atmosferę panującą podczas trzech dni spędzonych wspólnie  w Hotelu SPA  „MAGNAT” w Grzybowie k. Kołobrzegu, podkreślając chęć uczestnictwa w takim wyjeździe po raz kolejny.