Informacja o turnieju

W dniu 9 grudnia 2019 roku odbył  się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej  im. Marii Skłodowskiej – CURIE w Starych Bielicach, Powiatowy Turniej „Nasza mocna strona – WOLNI OD PRZEMOCY”, realizowany w ramach Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”. W szranki  stanęli reprezentanci 17 szkół z terenu Powiatu Koszalińskiego. Po przywitaniu przybyłych na turniej zawodników i gości Dyrektor powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Koszalinie – Mirosława Zielony poinformowała uczestników o zasadach rozgrywania turnieju. Po czym dzieci rozpoczęły zmagania turniejowe  rozpoczynając od rozwiązania hasła krzyżówki, stanowiącego temat do pracy plastycznej, polegającej na narysowaniu plakatu. Plakaty oceniane były przez komisję turniejową, która wskazała prace 9 drużyn przechodzących do II etapu kwalifikacji. W trakcie dokonywania oceny prac przez komisję, pracownicy PCPR w Koszalinie prowadzili z dziećmi zabawy zręcznościowe
z użyciem alkogogli, a wszyscy mogli skorzystać z poczęstunku cateringowego.

II etap turnieju dotyczył aranżacji scenki teatralnej tematycznie nawiązującej do odgadniętego hasła krzyżówki „Młodzi Przeciw Przemocy”. Po zakończeniu prezentacji, komisja turniejowa dokonała oceny scenek  pod względem pomysłowości i umiejętności inscenizacyjnych i wskazała 6 drużyn przechodzących do III etapu kwalifikacji – zmagań quizowych czyli odpowiedzi na wylosowane pytania dotyczące zagadnień przemocy w rodzinie. Każda drużyna odpowiadała na trzy pytania, oceniane przez komisję. Po zakończeniu rundy pytań wyłoniono zwycięzców turnieju.

I miejsce w Turnieju i tytuł „NASZA MOCNA STRONA – WOLNI OD PRZEMOCY” zdobyła Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sianowie,

II miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa z Kłanina,

III miejsce Szkoła Podstawowa ze Świemina.

Wszystkie biorące udział we współzawodnictwie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary, a uczniowie indywidualnie Dyplomy za udział w Turnieju. Uczestnicy zmagań turniejowych pozytywnie ocenili atmosferę panującą podczas turnieju, podkreślając chęć uczestnictwa w takim przedsięwzięciu po raz kolejny.