Baza instytucji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Koszalin, 1.07.2020 r.

 

INFORMATOR

zawierający dane teleadresowe instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

 1. Instytucje realizujące oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
L.p. Nazwa Adres Telefon/email
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Koszalinie

ul. Racławicka 13

75-620 Koszalin

94 7140 217

94 7140 252

pcpr.sekretariat@powiat.koszalin.pl

Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie
.

Program składa się z dwóch części:

 • Edukacyjnej podczas, której uczestnicy programu zdobywają wiedzę na temat zjawiska przemocy;
 • Korekcyjnej w trakcie, której uczestnicy biorą udział w treningach umiejętności społecznej, asertywności oraz nabywają umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sporów oraz korzystania ze wsparcia społecznego.

Program realizowany jest w gminach oraz w siedzibie PCPR w Koszalinie.

Realizator:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin.

Informacje na temat terminów udzielane są pod nr telefonu: 94 7140 224, 94 71 40 216.

 

Powiatowy Konwent do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zadaniem Zespołu jest w szczególności:

 • opracowanie wspólnych rozwiązań w ramach współpracy ze wszystkimi partnerami realizującymi zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy,
 • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie
  i realizacja programów osłonowych,
 • zbieranie i przekazywanie informacji na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie, jak również gromadzeniem informacji na temat miejsc, osób i możliwości udzielania pomocy
  w środowisku lokalnym oraz inicjowanie tworzenia nowych miejsc pomocy dla osób krzywdzonych (bądź wspieranie już istniejących placówek).
 • przedkładanie propozycji zmian w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2024,

Obsługa administracyjna Konwentu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, nr telefonu: 94 7140 224, 94 71 40 216.

 

 1. Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  z powiatu koszalińskiego inicjujące działania w stosunku do osób stosujących przemoc
1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Będzinie Będzino 56

76-037 Będzino

94 31 62 337

sekretariat@gopsbedzino.pl

2. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Manowie ul. Kolejowa 11

76-015 Manowo

94 318 31 61

gops_manowo@pocztazeto.pl

3. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie Niedalino 29a

76-024 Świeszyno

94 31 83 523

tel. alarmowy: 506 237 234

gops@swieszyno.pl

4. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Ośrodek Pomocy Społecznej
w Biesiekierzu
Biesiekierz 13,
76-039 Biesiekierz
94 31 80 316
ops@biesiekierz.eu
5. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie –  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie Adres stały:

ul. 6-go marca 35

76-032 Mielno

 

Adres tymczasowy:

ul. Chrobrego 45

76-032 Mielno

94 31 66 202
poczta@mops.mielno.pl
6. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 31 87 595

94 31 87 713
mgops@bobolice.pl

7. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie ul. Wolności 7
76-010 Polanów
94 31 88 385

94 341 94 61
mgops@polanow.pl

8. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie ul. Słowackiego 3A,
76-004 Sianów
94 31 85 512
zespol.interdyscyplinarny@poczta.fm
mgops@sianow.pl

 

 1. Baza instytucji samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
L.p. Nazwa

 

Adres Telefon/email

 

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Koszalinie

ul. Racławicka 13

75-620 Koszalin

94 71 40 217

94 71 40 252

pcpr.sekretariat@powiat.koszalin.pl

2 Komenda Miejska Policji Koszalin, ul. Słowackiego 11 997, 112
sekretariat.koszalin@sc.policja.gov.pl
3 Prokuratura Rejonowa
w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 107 Koszalin 94 34 19 510

pr.koszalin@prokuratura.koszalin.pl

4 Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Centrum Kryzysowe Caritas dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi „NADZIEJA” im. św. Jana Pawła II

ul. Harcerska 17
75-073 Koszalin

 

Dom Samotnej Matki „Dar Życia” w Koszalinie

ul. Wojska Polskiego 13, 75-701 Koszalin

 

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Koszalinie

Koszalin

ul. Bpa Czesława Domina 8

tel.: +48 94 342 30 05
kom.: +48 600 200 591
e-mail: centrum.kryzysowe.koszalin@caritas.pl 

 

tel. 516 840 090

e-mail: dsm-koszalin@caritas.pl 

 

 

kom. 518 960 940 TEL: 532 460 213 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

5 Ośrodek Pomocy Osobom Poszkodowanym Przestępstwem w Szczecinie – Stowarzyszenie SOS dla Rodziny ul. Energetyków 19

70-565 Szczecin

663 606 609

pomoc@sos.home.pl

GMINA BĘDZINO
1 Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Będzinie,
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Będzino 56

76-037 Będzino

94 31 62 337

sekretariat@gopsbedzino.pl

2 Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” w Będzinie 76-037 Będzino 56 94 31 62 337
GMINA BIESIEKIERZ
1 Ośrodek Pomocy Społecznej

w Biesiekierzu,
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Biesiekierz 13

76-039 Biesiekierz

94 31 80 316

ops@biesiekierz.eu

MIASTO I GMINA BOBOLICE
1 Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobolicach,

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie

ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 31 87 595

94 31 87 713

www.mgops.bobolice.pl
mgops@bobolice.pl

2 Posterunek Policji

w Bobolicach

ul. Koszalińska 8A,
76- 020 Bobolice
94 34 29 214

604 442 022

patryk.dzienisiewicz@sc.policja.gov.pl

3 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych
w Bobolicach
ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 31 87 595

94 31 87 713

swis.bobolice@wp.pl

4 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bobolicach ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 3187 595

94 31 87 713

mgops@bobolice.pl

5 Punkt Przeciwdziałania Przemocy ,,SENS”

w Bobolicach

ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 3187 595

94 31 87 713
mgops@bobolice.pl
swis.bobolice@wp.pl

6 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Bobolicach ul. Jedności Narodowej 13,
76-020 Bobolice
94 3187 595

94 31 87 713

mgops@bobolice.pl

GMINA MANOWO
1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Manowie,  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Kolejowa 11

76-015 Manowo

94 318 31 61

gops_manowo@pocztazeto.pl

MIASTO I GMINA MIELNO
1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie,
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie
Adres stały:

ul. 6-go marca 35

76-032 Mielno

 

Adres tymczasowy:

ul. Chrobrego 45

76-032 Mielno

94 31 66 202
poczta@mops.mielno.plprzemoc@mops.mielno.pl
2. Posterunek Policji w Mielnie ul. B. Chrobrego 10,
76-032 Mielno
94 342 98 21
94-342-98-31
3. Straż Miejska w Mielnie ul. B. Chrobrego 10,
76-032 Mielno
94 348 09 11
4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ul. Lipowa 48

Mielenko

76-032 Mielno

789 419 145
MIASTO I GMINA POLANÓW
1 Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

w  Polanowie,
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Wolności 7

76-010 Polanów

94 31 88 385

94 341 94 61

mgops@polanow.pl

MIASTO I GMINA SIANÓW
1 Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

w  Sianowie,  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie

ul. Słowackiego 3a

76-004 Sianów

94 31 85 512
zespol.interdyscyplinarny@poczta.fm
mgops@sianow.pl
2 Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Sianowie

ul. Słowackiego 3a

94 31 85 512
zespol.interdyscyplinarny@poczta.fm
mgops@sianow.pl
GMINA ŚWIESZYNO
1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie,

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie

Niedalino 29a

76-024 Świeszyno

94 3183 523

Tel. Alarmowy 506-237-234

gops@swieszyno.pl

 

 1. Numery telefonów alarmowych (interwencyjnych) i lokalnych telefonów zaufania działających w powiecie koszalińskim dla osób uwikłanych w przemoc
L.p. Gmina Rodzaj telefonu Nr telefonu
1 Świeszyno Interwencyjny/Alarmowy 506 237 234
2 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA Interwencyjny

Informacyjny

tel. 800 12 00 02 www.niebieskalinia.info
3 Policyjny Telefon Zaufania. interwencyjny 0 800 12 02 26 – Linia bezpłatna, czynna codziennie w godzinach od 8 do 22.
4 Telefon zaufania – Komenda Miejska Policji w Koszalinie Interwencyjny

Informacyjny

94 34 29 333
5 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka Interwencyjny

Informacyjny

800 12 12 12
6 Całodobowy telefon interwencyjny dla kobiet Fundacji Praw Kobiet Interwencyjny

 

600 07 07 17
(czynny całą dobę)
7 Telefon zaufania dla dzieci
i młodzieży
Interwencyjny

Informacyjny

116 111
8 Krajowe Centrum Interwencyjno – Konsultacyjne dla polskich
i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi
Interwencyjny

Informacyjny

22 628 01 20
9 Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi „La strada” Interwencyjny

Informacyjny

22 628 99 99
10 Fundacja „Znajdź Pomoc” Interwencyjny

Informacyjny

22 299 29 28
znajdzpomoc.pl
11 Mirosława Zielony – członek Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie działającego przy Wojewodzie Zachodniopomorskim Informacyjny 94 71 40 217
12 Radosław Płoszaj – Powiatowy Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie
Informacyjny 94 71 40 21 224