Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie koszalińskim –

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie

poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Dziecko, które trafia do rodziny zastępczej, często ma za sobą traumatyczne przeżycia przemocy i doświadczenia zerwanych więzi.

Wierzymy, że dobra rodzina zastępcza to najlepsza forma pomocy dziecku pozbawionemu opieki rodziców. Daje realną szansę na odzyskanie poczucia bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój.

Jest mnóstwo dzieci, które potrzebują ciepła i prawdziwego domu. Chcesz poświęcić swój czas i dać wsparcie i opiekę dzieciom ? – naprawdę możesz im pomóc. Rozważ  możliwość utworzenia rodziny zastępczej. Centrum udzieli wszelkich informacji dotyczących tego tematu. Pamiętaj, że wszystkie Rodziny Zastępcze nie są w powiecie koszalińskim pozostawione same sobie, mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Więcej informacji udzieli podczas indywidualnej rozmowy dyrektor PCPR w Koszalinie Mirosława Zielony lub kierownik Działu Wsparcia Dziecka i Rodziny Katarzyna Oryszewska (p. 217 sekretariat)

  ZAPRASZAMY !