Więcej o: Harmonogram działań w ramach projektu: „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”

Harmonogram działań w ramach projektu: „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”

 (aktualizacja na dzień 2.05.2018 r.)

Powiat: koszaliński

Lp. Rodzaj oferowanego wsparcie Data uruchomienie wsparcia Miejsce prowadzenie wsparcie (adres) Dodatkowe informacje np.:

wcześniejsze umówienie telefoniczne, itp.

1. Doradztwo rodzinne 2.01.2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Koszalinie W godz. 7:30 – 15:30

Tel. 94 71 40 224, 94 71 40 210, 94 71 40 211, 94 71 40 226, 94 71 40 216

2. Doradztwo psychologiczne 15.01.2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Koszalinie Umawianie telefonicznie (nr tel.  94 71 40 224, 94 71 40 216)  i osobiście w siedzibie PCPR. Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

 

3. Doradztwo pedagogiczne – edukator seksualny 15.01.2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Koszalinie Umawianie telefonicznie (nr tel.  94 71 40 224, 94 71 40 216)  i osobiście w siedzibie PCPR. Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

 

4. Doradztwo prawne 24.05.2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Koszalinie Umawianie telefonicznie (nr tel.  94 71 40 224, 94 71 40 216)  i osobiście w siedzibie PCPR. Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

 

7. Usługi mediacji rodzinnych 2.01.2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Koszalinie Umawianie telefonicznie (nr tel.  94 71 40 224, 94 71 40 216)  i osobiście w siedzibie PCPR. Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.
8. Inne wsparcie (wpisać jakie) – psychoterapia 15.01.2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Koszalinie Umawianie telefonicznie (nr tel.  94 71 40 224, 94 71 40 216)  i osobiście w siedzibie PCPR. Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

 

Więcej o: ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA – SZKOŁY DLA RODZICÓW

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA – SZKOŁY DLA RODZICÓW

20 kwietnia 2018 r. zakończyły się cykliczne spotkania warsztatowe dla dwóch grup z powiatu koszalińskiego.

Rezultatem spotkań było nabycie przez uczestników projektu umiejętności interpersonalnych w komunikacji codziennej  i w sytuacjach pojawiających się konfliktów w środowisku rodzinnym. Tego typu umiejętności podniosą poczucie własnej wartości wszystkich członków rodziny i pozwolą na zwiększenie poziomu ich inteligencji emocjonalnej i społecznej. Wiele zaproponowanych ćwiczeń umożliwiło poznanie sposobów wzmacniania własnej osobowości oraz pracy z dzieckiem.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za współpracę i życzymy, aby zdobyta wiedza towarzyszyła im w życiu codziennym.

ld

Więcej o: Program edukacji społeczno – finansowej Aflatoun

Program edukacji społeczno – finansowej Aflatoun

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, w ramach Regionalnej Akademii Rodziny rozpoczęły się warsztaty edukacji – finansowej Aflatoun dla dorosłych. W zajęciach uczestniczą zawodowe rodziny zastępcze. Podczas zajęć uczestnicy zdobywają wiedzę na temat:

 • Jak lepiej gospodarować swoim budżetem domowym?
 • Jak nie wpaść w domową dziurę budżetową?
 • Czym są cele finansowe i jak je osiągać?
 • Jakie są sposoby i możliwości oszczędzania?
 • Jak opanować zasady racjonalnego pożyczania, aby mnie wpaść w pętlę zadłużenia?
 • Jak tworzyć plan finansowy i wdrażać go wżycie?
Więcej o: Ważne dla Mieszkańców Powiatu Koszalińskiego!

Ważne dla Mieszkańców Powiatu Koszalińskiego!

Miło nam poinformować, że trwają intensywne prace przygotowujące pracowników PCPR  w Koszalinie do realizacji partnerskiego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 p.n.: „ Zintegrowane wsparcie dla rodzin  i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”. Liderem projektu jest Województwo Zachodniopomorskie – w imieniu którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie. W imieniu Powiatu Koszalińskiego zadania wykonywać będzie PCPR w Koszalinie.

O projekcie w wieeelkim skrócie:

W ramach projektu w 6 powiatach województwa ( powiaty: koszaliński, szczecinecki, policki, wałecki, choszczeński, łobeski) będą funkcjonować REGIONALNE AKADEMIE RODZINY w ramach których oferować będziemy:

 • Szkolenie dla małżeństw w kryzysie „Zdążyć przed rozwodem”
 • Szkoła dla rodziców (podniesienie kompetencji wychowawczych)
 • Szkoła dla narzeczonych
 • Szkoła dla babć i dziadków
 • Warsztaty edukacji finansowej „wybierz przyszłość”
 • Mediacje rodzinne
 • Specjalistyczne wsparcie (psycholog, terapeuci, prawnicy)
 • Udział w grupach wsparcia i samopomocowych
 • Możliwość uczestnictwa w turnusach aktywizujących dla Rodzin

Oferujemy pogłębienie wiedzy i umiejętności  najmłodszym, młodym , dojrzałym i tym w jesieni życia.

Projekt będzie realizowany do końca 2018roku. W tej chwili trwają procedury przygotowawcze, administracyjne i organizacyjne. Myślę, że ruszymy w połowie roku po odbyciu wymaganych szkoleń….

Do udziału w projekcie będzie ogłoszony nabór. Jesteśmy zainteresowaniu udziałem mieszkańców powiatu – w szczególności rodzin zastępczych, usamodzielnianych wychowanków oraz rodzin z problemami opiekuńczo -wychowawczymi. Aktualne informacje o projekcie będą dostępne  w zakładce „Regionalna Akademia Rodziny”

mz