Ważne dla Mieszkańców Powiatu Koszalińskiego!

Miło nam poinformować, że trwają intensywne prace przygotowujące pracowników PCPR  w Koszalinie do realizacji partnerskiego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 p.n.: „ Zintegrowane wsparcie dla rodzin  i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”. Liderem projektu jest Województwo Zachodniopomorskie – w imieniu którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie. W imieniu Powiatu Koszalińskiego zadania wykonywać będzie PCPR w Koszalinie.

O projekcie w wieeelkim skrócie:

W ramach projektu w 6 powiatach województwa ( powiaty: koszaliński, szczecinecki, policki, wałecki, choszczeński, łobeski) będą funkcjonować REGIONALNE AKADEMIE RODZINY w ramach których oferować będziemy:

  • Szkolenie dla małżeństw w kryzysie „Zdążyć przed rozwodem”
  • Szkoła dla rodziców (podniesienie kompetencji wychowawczych)
  • Szkoła dla narzeczonych
  • Szkoła dla babć i dziadków
  • Warsztaty edukacji finansowej „wybierz przyszłość”
  • Mediacje rodzinne
  • Specjalistyczne wsparcie (psycholog, terapeuci, prawnicy)
  • Udział w grupach wsparcia i samopomocowych
  • Możliwość uczestnictwa w turnusach aktywizujących dla Rodzin

Oferujemy pogłębienie wiedzy i umiejętności  najmłodszym, młodym , dojrzałym i tym w jesieni życia.

Projekt będzie realizowany do końca 2018roku. W tej chwili trwają procedury przygotowawcze, administracyjne i organizacyjne. Myślę, że ruszymy w połowie roku po odbyciu wymaganych szkoleń….

Do udziału w projekcie będzie ogłoszony nabór. Jesteśmy zainteresowaniu udziałem mieszkańców powiatu – w szczególności rodzin zastępczych, usamodzielnianych wychowanków oraz rodzin z problemami opiekuńczo -wychowawczymi. Aktualne informacje o projekcie będą dostępne  w zakładce „Regionalna Akademia Rodziny”

mz