Konferencja kierowników i dyrektorów ośrodków pomocy społecznej

Dnia 6.02.2017 r. w Drawsku Pomorskim odbyła się konferencja kierowników i dyrektorów ośrodków pomocy społecznej, która zorganizowana została przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim oraz  Burmistrza Drawska Pomorskiego Zbigniewa Ptaka. Głównym tematem poruszanym podczas spotkania były zasady umieszczania osób w domach pomocy społecznej, odpłatność za pobyt w dps, osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności, procedury postępowania. Prelegentkami były przedstawicielki ROPS Pani Iwona Klimowicz – doradca w zakresie rodziny, pieczy zastępczej i pomocy społecznej oraz Pani Sylwia Juźwiak – prawnik.

W drugiej części konferencji rozważane było powołanie konwentu kierowników, dyrektorów Ośrodków Pomocy Społecznej województwa zachodniopomorskiego. Pani Mirosława Zielony – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie podzieliła się doświadczeniami z funkcjonowania Konwentu Dyrektorów PCPR, który działa na terenie województwa zachodniopomorskiego już od 2007 r.

ko