Spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Koszalinie

Dnia 8.02.2017 r. przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Koszalinie.  Spotkanie poprowadził zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Pan Marcin Kowalski.  Przedstawił główne założenia i cele projektu Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych pn. Region wyrównanych szans oraz zadania z zakresu polityki społecznej, które Samorząd Województwa zaplanował zlecić organizacjom pozarządowym w bieżącym roku.

Więcej informacji na stronie: http://www.rops.wzp.pl/aktualnosci/spotkania-konsultacyjno-informacyjne-w-szczecinie-i-koszalinie

ko