Szkolenie kadry kierowniczej Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu koszalińskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie 9-10.02.2017 r.

Przez dwa dni, w Ośrodku Wypoczynkowym Jawor w Sarbinowie, kadra kierownicza Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu  koszalińskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie uczestniczyła w szkoleniu prowadzonym przez przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie – Panią Iwonę Klimowicz oraz Panią Małgorzatę Rawską – Zajdel.

Szkolenie rozpoczęło się spotkaniem, w którym obok przedstawicieli instytucji pomocy społecznej uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele gmin. Podczas spotkania przedstawione zostały założenia dotyczące projektu pn „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”, który realizowany będzie w powiecie koszalińskim w latach 2017- 2018. Jednym z założeń projektu jest utworzenie Regionalnej Akademii Rodziny, w ramach której prowadzone będą m.in.:

  1. Program „Zdążyć przed rozwodem”,
  2. Usługi mediacji rodzinnych,
  3. „Szkoła dla rodziców, dziadków, narzeczonych”,
  4. Warsztaty edukacji finansowej „Wybierz przyszłość”,
  5. Usługi wsparcia psychologów, terapeutów, prawników,
  6. Grupy wsparcia i samopomocowe.

Druga część spotkania poświęcona była współpracy ośrodków pomocy społecznej w PCPR w Koszalinie w zakresie wsparcia dziecka i rodziny oraz  pieczy zastępczej. Szczególną uwagę zwracano na kompetencje pracowników na poziomie gminy oraz powiatu.

W drugim dniu szkolenia omawiane były zasady związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, sztuką rozwiązywania konfliktów, mediacjami. Uczestnicy szkolenia zwrócili uwagę na konieczność organizowania cyklicznych szkoleń dla pracowników służb społecznych z terenu powiatu koszalińskiego w zakresie:

  • Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • Kontroli zarządczej,
  • audytu wewnętrznego,
  • Kontaktów z mediami, itp.

ko