Lutowe Posiedzenie Zespołu Koordynującego ds. Realizacji Strategii

W dniu 03 lutego 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Koordynującego ds. Realizacji Strategii.

Głównym celem spotkanie było omówienie i przyjęcie Sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koszalińskim na lata 2016 – 2024 za rok 2016.  Dokument po dyskusji został przyjęty i podjęto decyzję o skierowaniu go do akceptacji Zarządu Powiatu w Koszalinie, a następnie do prac na Radzie Powiatu w Koszalinie.

Ponadto Zespół postanowił, że w roku bieżącym należy zorganizować szkolenie dla osób wypełniających karty realizacji w celu standaryzacji treści merytorycznych.W toku dyskusji przedstawiono także pomysł projektu Koperta Życia. Jest to program mający na celu ułatwienie udzielania pierwszej pomocy dla osób w starszym wieku i osób niepełnosprawnych. Zasada działania koperty życia polega na umieszczeniu w szczelnej, wodoodpornej kopercie wszystkich danych o osobie, w tym: wiek, rodzaje chorób (najlepiej z opisem lekarza rodzinnego), rodzaj i ilość zażywanych leków. Koperta jest umieszczana w lodówce, która posiada na drzwiach specjalne oznakowanie. Pozwala to na szybkie postawienie diagnozy przez zespół ratowniczy.

rp