Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Koszalińskiego

logo PCPR

w sprawie ustalenia na 2019 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym Pobierz treść zarządzenia

Szkoła dla rodziców

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie rozpoczął się cykl spotkań warsztatowych dla osób z powiatu koszalińskiego. Od 5 lutego 2018 r. zajęcia rozpoczęła pierwsza grupa chętnych osób oraz 8 lutego 2018 do szkolenia przystąpiły rodziny zawodowe. Uczestnictwo w zajęciach szkoły dla rodziców…

Trudne rozmowy o budżetach na przyszły rok

W czwartek 13 października w siedzibie Centrum odbyło się spotkanie Starosty, Wicestarosty i Skarbnika powiatu z dyrektorami Domów Pomocy Społecznej w Cetuniu, Mielnie, Nowych Bielicach, Parsowie, Żydowie oraz z dyrektorem pcpr. O finansach nie rozmawia się łatwo, ale bazując na przygotowanych planach, analizach oraz…

XIII Europejski Festiwal Filmowy – Integracja „Ty i Ja” – 2016

W dniach 6-10 września 2016 r. odbył się XIII Europejski Festiwal Filmowy – Integracja „Ty i Ja” – 2016. W ramach Festiwalu, w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach, odbył się Mały Festiwal Integracja „Ty i Ja” pod nazwą  „Mistrzowie sportu – Mistrzowie…

Dom Pomocy Społecznej w Mielnie ma już 25 lat !

Z okazji 25 lat Domu Pomocy Społecznej w Mielnie wszystkim  mieszkańcom   i pracownikom Domu składamy życzenia….100 lat! Mieszkańcom życzymy dużo pogodnych, aktywnych dni, a pracownikom satysfakcji  z wykonywania ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. 8 września 2016 r. odbyła się uroczystość obchodów 25 lat…

W trosce o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców domów pomocy społecznej

W dniu 29 sierpnia 2016 odbyło się spotkanie robocze wykonawcy projektu dotyczącego inwestycji w Domach Pomocy Społecznej w Parsowie i Cetuniu. Na spotkaniu obecni byli dyrektorzy  DPS p.Ewa Palkowska-Paprocka oraz Józef Niwiński , przedstawiciel Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Artur Kuczmaszewski  oraz…

Spotkanie z dyrektorami domów pomocy społecznej

Dnia 18 sierpnia 2016 r w Domu Pomocy Społecznej w Parsowie im. Anselma Młodzika odbyło się spotkanie z dyrektorami domów pomocy społecznej z terenu powiatu koszalińskiego. Podczas spotkania omawiano aktualną sytuację każdego z domów, poruszane były zagadnienia związane ze standaryzacją domów. Poinformowano przedstawicieli dps-ów,…

Wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie

Dyrektor DPS w Koszalinie- pani Grażyna Sienkiewicz wraz z wicedyrektor Katarzyną Łuczaj gościły w placówce pracowników PCPR w Koszalinie. Mogliśmy obejrzeć Dom, porozmawiać z jego pracownikami i mieszkańcami, podziwiać funkcjonalność pomieszczeń. Przestronny, jasny i zadbany Dom  z pewnością będzie dobrze służył opieką i…

Teleopieka – szansą na lepszą przyszłość seniorów i osób niepełnosprawnych

Dnia 12.07.2016 r. przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uczestniczyli w spotkaniu roboczym dotyczącym aplikowania o środki finansowe w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Rozważano wystąpienie o środki na wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach opiekuńczych np. teleopieki, systemów…

Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach

Adres: ul. Pionierów 3, 76-020 Bobolice Dyrektor: Agnieszka Gąsiorowska Typ: dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (kobiety, dziewczęta) Liczba miejsc: 65 Tel.: 94 31 87 332 e-mail: bobolice@domypomocy.pl Strona internetowa: www.bobolice.domypomocy.pl