Więcej o: Trudne rozmowy o budżetach na przyszły rok

Trudne rozmowy o budżetach na przyszły rok

W czwartek 13 października w siedzibie Centrum odbyło się spotkanie Starosty, Wicestarosty i Skarbnika powiatu z dyrektorami Domów Pomocy Społecznej w Cetuniu, Mielnie, Nowych Bielicach, Parsowie, Żydowie oraz z dyrektorem pcpr. O finansach nie rozmawia się łatwo, ale bazując na przygotowanych planach, analizach oraz doświadczeniach – dzięki spotkaniu można było uporządkować i ukierunkować oraz w pewnym sensie „pogodzić” potrzeby z możliwościami. Przed nami dalsze prace związane z konstruowaniem budżetu oraz sporządzaniem harmonogramu prac niezbędnych do realizacji ważnych działań związanych z bezpieczeństwem mieszkańców.

Więcej o: XIII Europejski Festiwal Filmowy – Integracja „Ty i Ja” – 2016

XIII Europejski Festiwal Filmowy – Integracja „Ty i Ja” – 2016

W dniach 6-10 września 2016 r. odbył się XIII Europejski Festiwal Filmowy – Integracja „Ty i Ja” – 2016.

W ramach Festiwalu, w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach, odbył się Mały Festiwal Integracja „Ty i Ja” pod nazwą  „Mistrzowie sportu – Mistrzowie życia”.

Wyświetlono 3 filmy dokumentalne:

  1. Mój Tata rockman – produkcja Chiny- 2014 r.
  2. Szpila – produkcja Polska – 2014 r.
  3. Olimpijczycy – produkcja Polska – 2015 r.

Imprezą towarzyszącą była wystawa prac plastycznych i ceramicznych wykonanych przez niepełnosprawnych mieszkańców Domu.

Gośćmi Małego Festiwalu Integracja „Ty i Ja” – 2016 była młodzież ze Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach, ze Szkoły Podstawowej  w Biesiekierzu i Gimnazjum w Biesiekierzu.

W załączeniu zdjęcia z w/w imprezy.

DPS Nowe Bielice, 13.09.2016 r.

Ewa Skąpska

Ewa Górka

Więcej o: Dom Pomocy Społecznej w Mielnie ma już 25 lat !

Dom Pomocy Społecznej w Mielnie ma już 25 lat !

Z okazji 25 lat Domu Pomocy Społecznej w Mielnie wszystkim  mieszkańcom   i pracownikom Domu składamy życzenia….100 lat!

Mieszkańcom życzymy dużo pogodnych, aktywnych dni, a pracownikom satysfakcji  z wykonywania ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.

8 września 2016 r. odbyła się uroczystość obchodów 25 lat Domu Pomocy Społecznej  w Mielnie. To jeden z sześciu dps w powiecie koszalińskim, przeznaczony dla 80. osób przewlekle somatycznie chorych.

Jubileusz zgromadził wielu mieszkańców Domu oraz zaprzyjaźnionych dps, a także władze gmin, instytucji i powiatu z wicestarostą  Dariuszem Kalinowskim na czele. Wicestarosta wręczył wyróżnienia i podziękowania za wieloletnią współpracę najstarszym mieszkańcom Domu, a także emerytom     oraz pracownikom Domu. Gospodarze przygotowali wiele niespodzianek, wspaniałą zabawę i smaczny poczęstunek. Gdy – gonieni codziennymi obowiązkami opuszczaliśmy gościnne progi DPS w Mielnie – zabawa trwała w najlepsze! Wspaniałe humory, słoneczna pogoda i uśmiechnięte twarze mieszkańców  i gości to najlepsze podziękowania dla Jubilata. Sto lat!

mz

 

Więcej o: W trosce o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców domów pomocy społecznej

W trosce o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców domów pomocy społecznej

W dniu 29 sierpnia 2016 odbyło się spotkanie robocze wykonawcy projektu dotyczącego inwestycji w Domach Pomocy Społecznej w Parsowie i Cetuniu.
Na spotkaniu obecni byli dyrektorzy  DPS p.Ewa Palkowska-Paprocka oraz Józef Niwiński , przedstawiciel Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Artur Kuczmaszewski  oraz pracownicy PCPR.

Mamy nadzieję, że dzięki realizacji planowanych prac domy pomocy społecznej w naszym powiecie będą jeszcze bardziej funkcjonalne, bezpieczne i zwiększy się komfort pobytu mieszkańców  w tych pięknych, zabytkowych obiektach.

Następne spotkanie w podobnym składzie odbędzie się na początku września 2016r.
mz

Więcej o: Spotkanie z dyrektorami domów pomocy społecznej

Spotkanie z dyrektorami domów pomocy społecznej

Dnia 18 sierpnia 2016 r w Domu Pomocy Społecznej w Parsowie im. Anselma Młodzika odbyło się spotkanie z dyrektorami domów pomocy społecznej z terenu powiatu koszalińskiego. Podczas spotkania omawiano aktualną sytuację każdego z domów, poruszane były zagadnienia związane ze standaryzacją domów. Poinformowano przedstawicieli dps-ów, że w miesiącu sierpniu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie powołany został zespół opiniujący zasadność umieszczenia w konkretnym typie domu ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zdrowotnej osoby ubiegającej się o umieszczenie.

ko

Więcej o: Wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie

Wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie

Dyrektor DPS w Koszalinie- pani Grażyna Sienkiewicz wraz z wicedyrektor Katarzyną Łuczaj gościły w placówce pracowników PCPR w Koszalinie. Mogliśmy obejrzeć Dom, porozmawiać z jego pracownikami i mieszkańcami, podziwiać funkcjonalność pomieszczeń. Przestronny, jasny i zadbany Dom  z pewnością będzie dobrze służył opieką i wsparciem dla  umieszczonych tu mieszkańców. DPS w Koszalinie aktywnie współpracuje z 6. DPS powiatu koszalińskiego.

Dyrekcji i pracownikom Domu  w Koszalinie życzymy satysfakcji z pracy, a Mieszkańcom zdrowia, humoru i dobrego samopoczucia.

Autor:MZ

Więcej o: Teleopieka – szansą na lepszą przyszłość seniorów i osób niepełnosprawnych

Teleopieka – szansą na lepszą przyszłość seniorów i osób niepełnosprawnych

Dnia 12.07.2016 r. przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uczestniczyli w spotkaniu roboczym dotyczącym aplikowania o środki finansowe w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Rozważano wystąpienie o środki na wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach opiekuńczych np. teleopieki, systemów przywoławczych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele PCPR – ów, ośrodków pomocy społecznej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie, Fundacji Nauka dla Środowiska oraz Firmy RevoApp z Koszalina. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z zasadami działania Terminala RevoCare, urządzenia do monitorowania stanu zdrowia i samopoczucia seniorów, który zaprojektowany został zaprojektowany z myślą o osobach starszych, niepełnosprawnych mieszkających w swoich domach. System RevoCare umożliwia tej grupie osób, pozostać jak najdłużej samodzielnym a w szczególności podtrzymywać kontakty z rodziną i przyjaciółmi, słuchać radia internetowego lub korzystać z usług oferowanych przez firmy opiekuńcze.

Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach

Adres: ul. Pionierów 3, 76-020 Bobolice

Dyrektor: Agnieszka Gąsiorowska

Typ: dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (kobiety, dziewczęta)

Liczba miejsc: 65

Tel.: 94 31 87 332

e-mail: bobolice@domypomocy.pl