Teleopieka – szansą na lepszą przyszłość seniorów i osób niepełnosprawnych

Dnia 12.07.2016 r. przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uczestniczyli w spotkaniu roboczym dotyczącym aplikowania o środki finansowe w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Rozważano wystąpienie o środki na wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach opiekuńczych np. teleopieki, systemów przywoławczych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele PCPR – ów, ośrodków pomocy społecznej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie, Fundacji Nauka dla Środowiska oraz Firmy RevoApp z Koszalina. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z zasadami działania Terminala RevoCare, urządzenia do monitorowania stanu zdrowia i samopoczucia seniorów, który zaprojektowany został zaprojektowany z myślą o osobach starszych, niepełnosprawnych mieszkających w swoich domach. System RevoCare umożliwia tej grupie osób, pozostać jak najdłużej samodzielnym a w szczególności podtrzymywać kontakty z rodziną i przyjaciółmi, słuchać radia internetowego lub korzystać z usług oferowanych przez firmy opiekuńcze.