Spotkanie z dyrektorami domów pomocy społecznej

Dnia 18 sierpnia 2016 r w Domu Pomocy Społecznej w Parsowie im. Anselma Młodzika odbyło się spotkanie z dyrektorami domów pomocy społecznej z terenu powiatu koszalińskiego. Podczas spotkania omawiano aktualną sytuację każdego z domów, poruszane były zagadnienia związane ze standaryzacją domów. Poinformowano przedstawicieli dps-ów, że w miesiącu sierpniu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie powołany został zespół opiniujący zasadność umieszczenia w konkretnym typie domu ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zdrowotnej osoby ubiegającej się o umieszczenie.

ko