Praca z rodzinami metodą skoncentrowaną na rozwiązaniach

Dzięki finansowanemu z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego szkoleniu –  pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu koszalińskiego  oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Koszalinie mogli zapoznać się i spróbować pracy metodą skoncentrowaną na rozwiązaniach.

Nasza codzienna praca nie należy do łatwych i opiera się głównie na umiejętnościach pracy z drugim Człowiekiem – stąd tak ważne jest systematyczne poznawanie nowych metod i technik pracy. Metoda, którą dzisiaj poznaliśmy skupia się na budowaniu i utrzymywaniu relacji  z rozwiązaniami koncentrując wszystkich zaangażowanych. Metoda szuka mocnych stron i zasobów klienta, a korzyści z jej stosowania to przede wszystkim odejście od koncentracji na problemie, kreowanie wizji zmiany, budowanie banku zasobów niezbędnych do rozwiązania, pozytywna atmosfera, motywowanie do działania i…… wiele innych pozytywnych – i co ważne skutecznych działań. Wielu z nas intuicyjnie wykorzystywało podobne podejście, a usystematyzowana i praktycznie sprawdzona wiedza oraz wciąż doskonalone umiejętności z pewnością przyczynią się do pełniejszego i skuteczniejszego wykorzystania w pracy z Rodzinami.

mz