Przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci

19 sierpnia  w siedzibie Starostwa odbyło się szkolenie mające na celu podniesienie kompetencji oraz poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy rodzin zastępczych oraz pracowników Centrum w zakresie trudnych spraw związanych z seksualnością  dzieci i młodzieży.

W sposób bardzo ciekawy a zarazem  wielkim wyczuciem, taktem oraz osobistym zaangażowaniem prowadzący szkolenie  przekazywał wiedzę dotyczącą spraw w tym tak wrażliwym zakresie. Mogliśmy dowiedzieć się między innymi: jak rozpoznać i definiować wykorzystywanie seksualne, jakie są metody diagnozy i rozpoznawanie przemocy seksualnej wobec dzieci, jak reagować i jak pracować z ofiarą przemocy seksualnej, jaka jest rola opiekunów faktycznych  i prawnych w udzielaniu pomocy dziecku krzywdzonemu seksualnie, formy pomocy dziecku- ofierze molestowania seksualnego.

Co ciekawe- wśród słuchaczy gościliśmy Wicestarostę Koszalińskiego Dariusza Kalinowskiego, który z zaciekawieniem przysłuchiwał się wykładowi w przerwie żywo dyskutując z przybyłymi na szkolenie rodzinami zastępczymi oraz pracownikami naszego Centrum.

mz