Brawo! większe bezpieczeństwo pracowników socjalnych

W dniu 3 sierpnia 2016 r.  Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu, w  imieniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała uzgodnione z Komendą Główną Policji „Ogólne zasady postępowania przy zapewnieniu przez Policję asysty pracownikowi socjalnemu przeprowadzającemu rodzinny wywiad środowiskowy lub świadczącemu pracę socjalną w środowisku”. Ze strony Komendy Głównej Policji dokument podpisał insp. Jan Lach Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Dokument określa procedury postępowania zarówno Policji jak i służb pomocy społecznej w związku z wprowadzeniem zmian do ustawy o pomocy społecznej w zakresie bezpieczeństwa pracowników socjalnych.

Podpisane Zasady zostaną  przekazane, za pośrednictwem Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz za pośrednictwem Komend Wojewódzkich do jednostek Policji.

mz