Trudne rozmowy o budżetach na przyszły rok

W czwartek 13 października w siedzibie Centrum odbyło się spotkanie Starosty, Wicestarosty i Skarbnika powiatu z dyrektorami Domów Pomocy Społecznej w Cetuniu, Mielnie, Nowych Bielicach, Parsowie, Żydowie oraz z dyrektorem pcpr. O finansach nie rozmawia się łatwo, ale bazując na przygotowanych planach, analizach oraz doświadczeniach – dzięki spotkaniu można było uporządkować i ukierunkować oraz w pewnym sensie „pogodzić” potrzeby z możliwościami. Przed nami dalsze prace związane z konstruowaniem budżetu oraz sporządzaniem harmonogramu prac niezbędnych do realizacji ważnych działań związanych z bezpieczeństwem mieszkańców.