Trochę o uzależnieniach, przemocy oraz kryzysie …

Ostatnie zajęcia szkoleniowe dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz dla spokrewnionych rodzin zastępczych zaowocowały pozyskaniem jakże ważnej wiedzy o uzależnieniach od alkoholu, narkotyków, roli rodziny zastępczej w pracy z dzieckiem pochodzącym z przemocy. Ponadto uczestnicy zapoznali się z przyczynami oraz skutkami jakie się rodzą gdy dziecko znajdzie się w sytuacji kryzysowej.

Materiał szkoleniowy oparty był na części teoretycznej, kiedy specjaliści prowadzili wykład, następnie uczestnicy zdobytą wiedzę wykorzystywali w ramach zajęć warsztatowych, gdzie wspólnymi siłami definiowali rodzaje przemocy, diagnozowali niewłaściwe zachowania dzieci znajdujących się w trudniej sytuacji, czy również poznawali założenia pracy ze „skrzywdzonym dzieckiem”.

Okazało się, że pomimo faktu że tematyka ta nie należy do łatwych zagadnień, spotkała się ona z entuzjastycznym przyjęciem ze strony uczestników, ponieważ każdy z kandydatów doskonale zdawał sobie sprawę z konieczności posiadania takiej wiedzy.

Nasze zajęcia miały na celu przybliżyć istotę zagadnienia przemocy (w tym także seksualnej wobec dzieci, która wywołuje najwięcej emocji i oburzenia) i wyposażyć uczestników w odpowiednią wiedzę oraz praktyczne umiejętności zapobiegania tego typu sytuacjom i radzenia sobie z nimi.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ – PRZYJDŹ, ZAPYTAJ, POROZMAWIAJ … bo Każdy zasługuje na rodzinę.

rp