Czwarte posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

Dnia 18 października 2016 r. w siedzibie PCPR w Koszalinie odbyło się czwarte posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie dotyczyło zaopiniowania projektu uchwały w sprawie podziału dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane w 2016 r.

Ponadto przyjęte zostało sprawozdanie za 2016 r. z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem opiniodawczo – doradczym działającym przy Staroście Koszalińskim.

ks