Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Dnia 13.10.2016 r. w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych oraz  powiatowych koordynatorów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z powiatów: białogardzki, drawski, koszaliński, kołobrzeski, sławieński, szczecinecki, wałecki i Miasto Koszalin. Podczas spotkania omawiano m.in. wdrażanie i realizację procedur „Niebieskiej Karty” w województwie zachodniopomorskim a także o badaniach jakie prowadzone są przez kadrę naukową Uniwersytetu Szczecińskiego dotyczących skuteczności działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

ko