Harmonogram działań w ramach projektu: „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”

logo PCPR

 (aktualizacja na dzień 2.05.2018 r.)

Powiat: koszaliński

Lp. Rodzaj oferowanego wsparcie Data uruchomienie wsparcia Miejsce prowadzenie wsparcie (adres) Dodatkowe informacje np.:

wcześniejsze umówienie telefoniczne, itp.

1. Doradztwo rodzinne 2.01.2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Koszalinie W godz. 7:30 – 15:30

Tel. 94 71 40 224, 94 71 40 210, 94 71 40 211, 94 71 40 226, 94 71 40 216

2. Doradztwo psychologiczne 15.01.2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Koszalinie Umawianie telefonicznie (nr tel.  94 71 40 224, 94 71 40 216)  i osobiście w siedzibie PCPR. Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

 

3. Doradztwo pedagogiczne – edukator seksualny 15.01.2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Koszalinie Umawianie telefonicznie (nr tel.  94 71 40 224, 94 71 40 216)  i osobiście w siedzibie PCPR. Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

 

4. Doradztwo prawne 24.05.2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Koszalinie Umawianie telefonicznie (nr tel.  94 71 40 224, 94 71 40 216)  i osobiście w siedzibie PCPR. Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

 

7. Usługi mediacji rodzinnych 2.01.2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Koszalinie Umawianie telefonicznie (nr tel.  94 71 40 224, 94 71 40 216)  i osobiście w siedzibie PCPR. Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.
8. Inne wsparcie (wpisać jakie) – psychoterapia 15.01.2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Koszalinie Umawianie telefonicznie (nr tel.  94 71 40 224, 94 71 40 216)  i osobiście w siedzibie PCPR. Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.