ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA – SZKOŁY DLA RODZICÓW

20 kwietnia 2018 r. zakończyły się cykliczne spotkania warsztatowe dla dwóch grup z powiatu koszalińskiego.

Rezultatem spotkań było nabycie przez uczestników projektu umiejętności interpersonalnych w komunikacji codziennej  i w sytuacjach pojawiających się konfliktów w środowisku rodzinnym. Tego typu umiejętności podniosą poczucie własnej wartości wszystkich członków rodziny i pozwolą na zwiększenie poziomu ich inteligencji emocjonalnej i społecznej. Wiele zaproponowanych ćwiczeń umożliwiło poznanie sposobów wzmacniania własnej osobowości oraz pracy z dzieckiem.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za współpracę i życzymy, aby zdobyta wiedza towarzyszyła im w życiu codziennym.

ld