Ostatni akcent „Młodzi Przeciw przemocy”

Przez trzy miesiące Powiat Koszaliński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie był realizatorem projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”, adresowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Koszalińskiego, który był współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W dniu 19 grudnia 2019 roku realizację projektu zakończyła konferencja podsumowująca jego założenia, zorganizowana w sali widowiskowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie – Pani Mirosława Zielony przedstawiła przybyłym na konferencję przedstawicielom szkół uczestniczących w projekcie, reprezentantom Ośrodków Pomocy Społecznej z Gmin Powiatu Koszalińskiego, przedstawicielom Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych, członkom Powiatowego Konwentu ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie, uczniom i rodzicom – uczestnikom projektu krótką informację zawierającą spostrzeżenia i refleksje dotyczące osiągniętych celów dydaktycznych jakie zakładał projekt „Młodzi przeciw przemocy” pozytywnie  podsumowując jego realizację. Pani Dyrektor Mirosława Zielony, poinformowała uczestników konferencji, że w ramach realizowanych
w  ramach projektu szkoleń z zakresu tematyki przeciwdziałania przemocy, przeszkolonych zastało blisko 2500 osób (kadry nauczycielskiej, uczniów oraz rodziców).  Zrealizowano dwa, trzydniowe wyjazdy warsztatowe dla grupy 40 uczniów wytypowanych przez szkoły uczestniczące w projekcie. W trakcie wystąpienia stwierdziła również, że przeprowadzone zostały dwa konkursy – fotograficzny „Emocje w moim życiu” i słowno-muzyczny „ Słowem przeciw przemocy”, których laureaci zostali wyróżnieni w trakcie konferencji. Z wystąpienia zgromadzeni na konferencji uzyskali informację, że kolejnym przedsięwzięciem projektu, spinającym niejako realizację jego celów dydaktycznych,  był Powiatowy Turniej Międzyszkolny „Młodzi przeciw przemocy”, w którym w szranki stanęły zespoły 17 szkół podstawowych z terenu powiatu koszalińskiego. Rywalizację wygrała reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 2 z Sianowa, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Świeminie, a trzecie zajęła Szkoła Podstawowa w Kłaninie. Po wystąpieniu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie – Pani Mirosławy Zielony głos zabrali realizatorzy szkoleń Pan Waldemar Maniak, Pan Radosław Płoszaj i Pan Robert Faryniarz. W trakcie wystąpień przedstawili swoje uwagi i spostrzeżenia ze szkoleń z uczniami rodzicami i kadrą pedagogiczną szkół. Po zakończeniu wystąpień, zgromadzeni uczestnicy konferencji wysłuchali autorskiego wykonania piosenki w wykonaniu laureatki I miejsca konkursu słowno-muzycznego „ Słowem przeciw przemocy” uczennicy Szkoły Podstawowej w Mścicach – Julii Matejko. Po zakończeniu występu reprezentantom szkół wręczone zostały pamiątkowe statuetki za udział w projekcie, a laureatom konkursów – fotograficznego „Emocje w moim życiu” i słowno-muzycznego „ Słowem przeciw przemocy” wręczono nagrody rzeczowe. Radości i uśmiechom nie było końca. Na zakończenie konferencji Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie – Pani Mirosława Zielony podziękowała wszystkim obecnym za udział w konferencji i zaprosiła na ciasto i kawę przygotowane w holu biblioteki.