Projekt „Żłobek Bajkowy Las – szczęśliwe dziecko, spokojni rodzice”

logo PCPR

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Oświatowa – Europejskie Centrum Edukacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 realizuje projekt „Żłobek Bajkowy Las – szczęśliwe dziecko, spokojni rodzice”.
Projekt zakłada tworzenie nowych miejsc opieki do lat 3. Jego głównym celem jest umożliwienie powrotu na rynek pracy 56 osobom (54 kobietom i 2 mężczyznom) po przerwie na urodzenie i wychowanie dziecka. Projekt zapewnia bezpłatną opiekę nad dzieckiem w żłobku przez okres do 12 miesięcy.

Fundacja posiada obecnie 3 wolne miejsca dla rodziców z orzeczoną niepełnosprawnością.
Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są w siedzibie Fundacji tel. 94 342 48 20  lub 508 948 252 (Żłobek).
oraz na stronie internetowej http://zlobek.fundacja-ece.edu.pl/zlobek/