Kolejne zajęcia profilaktyczne w ramach Programu „Młodzi Przeciw Przemocy” za nami …

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie przeprowadziło kolejne zajęcia profilaktyczne w ramach Programu „Młodzi Przeciw Przemocy”. W ostatnim tygodniu specjaliści spotkali się z uczniami, ich rodzicami i kadrą pedagogiczną w szkołach podstawowych w Bobolicach, Będzinie (siedziba w Łeknie) oraz Tymieniu.

Wartym podkreślenia jest fakt, że w zajęciach profilaktycznych od 27.09.2019 r. do 7.11.2019 r. wzięło udział ponad 1200 osób, a ledwo przekroczyliśmy półmetek spotkań ….