Realizacja MPP

logo PCPR

W dalszym ciągu Powiat Koszaliński realizuje Projekt „Młodzi Przeciw Przemocy. We wtorek 5 listopada 2019 roku wykonawców projektu gościła Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach. Uczestnicy projektu zostali zapoznani z problematyką przemocy w rodzinie, formom jej przeciwdziałania i asertywnością wobec przemocy. Zainteresowanie poruszaną tematyką przejawiało się aktywnym udziałem słuchaczy w zajęciach i dyskusji. Po spotkaniu z rodzicami była możliwość uzyskania porad w zakresie zjawiska przemocy w ramach konsultacji indywidualnych.