Więcej o: Realizacja projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”

Realizacja projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”

W minionym tygodniu w ramach realizowanego przez Powiat koszaliński i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  odbyły się kolejne zajęcia profilaktyczne dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Tym razem realizatorów projektu gościły Szkoła Podstawowa w Kurowie i Szkoła Podstawowa
w Drzewianach z Gminy Bobolice i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sianowie. Tematami wiodącymi podczas zajęć z uczestnikami projektu, było przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie. W trakcie spotkań słuchacze mieli możliwość wysłuchania informacji dotyczących coraz częściej występującego zjawiska przemocy w rodzinie, form przeciwdziałania zjawisku przemocy oraz uzyskania dodatkowych informacji i porad w tym zakresie w ramach konsultacji indywidualnych. Poruszana na spotkaniach tematyka związana z zagadnieniami przemocy, jej rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu, budziła duże zainteresowanie słuchaczy, co przekładało się na aktywny udział uczestników w dyskusji poświęconej poruszanym tematom oraz na frekwencję podczas spotkań. Do chwili obecnej w spotkaniach, zrealizowanych w ramach projektu, wzięło udział ponad 350 osób, w tym uczniów, ich rodziców i kadry pedagogicznej  –  uczestników projektu. Przypominamy, że w jego realizacji bierze udział 25 Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Koszalińskiego, a szczegółowe informacje na temat projektu umieszczone są na stronie www.pcprkoszalin.pl – zakładka: Projekty – Młodzi  Przeciw Przemocy.

Więcej o: Projekt „Młodzi Przeciw Przemocy”

Projekt „Młodzi Przeciw Przemocy”

Projekt „Młodzi Przeciw Przemocy” współfinansowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2019.

Projekt ten skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII a jego głównym celem jest uświadomienie młodzieży jakie konsekwencje niesie za sobą postępowanie przemocowe a także przybliżenie jak należy definiować przemoc. Dlatego też obok działań kierowanych do dzieci i młodzieży działania kierowane będą także do rodziców oraz kadry pedagogicznej.

Głównymi działaniami w ramach projektu są:

 • zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół;
 • zajęcia profilaktyczne dla rodziców uczniów szkół oraz konsultacje indywidualne dla rodziców;
 • zajęcia profilaktyczne dla kadry pedagogicznej;
 • warsztaty 3 dniowe, wyjazdowo – profilaktyczno – integracyjne, dla dwóch 20 osobowych grup młodzieży;
 • konkurs fotograficzny „Emocje w moim życiu”;
 • konkurs na autorską piosenkę „Słowem przeciw przemocy”;
 • turniej „Nasza mocna strona – WOLNI OD PRZEMOCY” pomiędzy szkołami biorącymi udział w projekcie;
 • otwarta konferencji podsumowującej projekt, (w tym także ogłoszenie wyników konkursu plastycznego, wręczenie nagród, wystawa nagrodzonych prac na konferencji) oraz promująca profilaktyczne działania projektowe.

Ważne informacje związane z projektem:

Realizator Projektu: Powiat Koszaliński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Szkoły biorące udział w Projekcie „Młodzi Przeciw Przemocy”:

 1. Szkoła Podstawowa w Będzinie z siedzibą w Łeknie
 2. Szkoła Podstawowa im. kpt. Władysława Wysockiego w Biesiekierzu
 3. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach
 4. Szkoła Podstawowa w Boninie
 5. Szkoła Podstawowa w Bukowie
 6. Szkoła Podstawowa w Dargini
 7. Szkoła Podstawowa im. Larysy Ewy Krause w Dąbrowie
 8. Szkoła Podstawowa w Dobrzycy
 9. Szkoła Podstawowa w Drzewianach
 10. Szkoła Podstawowa w Dunowie
 11. Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby w Iwięcinie
 12. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Kłaninie
 13. Szkoła Podstawowa w Kurowie
 14. Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Mielnie
 15. Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach
 16. Zespół Szkół Publicznych w Polanowie
 17. Szkoła Podstawowa im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie
 18. Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Sarbinowie
 19. Szkoła Podstawowa nr 1 im. hm. Janka Bytnara w Sianowie
 20. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty w Sianowie
 21. Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
 22. Szkoła Podstawowa w Suchej Koszalińskiej
 23. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie
 24. Szkoła Podstawowa im. kard. Ignacego Jeża w Tymieniu
 25. Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika w Zegrzu Pomorskim