Realizacja projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”

W minionym tygodniu w ramach realizowanego przez Powiat koszaliński i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  odbyły się kolejne zajęcia profilaktyczne dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Tym razem realizatorów projektu gościły Szkoła Podstawowa w Kurowie i Szkoła Podstawowa
w Drzewianach z Gminy Bobolice i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sianowie. Tematami wiodącymi podczas zajęć z uczestnikami projektu, było przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie. W trakcie spotkań słuchacze mieli możliwość wysłuchania informacji dotyczących coraz częściej występującego zjawiska przemocy w rodzinie, form przeciwdziałania zjawisku przemocy oraz uzyskania dodatkowych informacji i porad w tym zakresie w ramach konsultacji indywidualnych. Poruszana na spotkaniach tematyka związana z zagadnieniami przemocy, jej rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu, budziła duże zainteresowanie słuchaczy, co przekładało się na aktywny udział uczestników w dyskusji poświęconej poruszanym tematom oraz na frekwencję podczas spotkań. Do chwili obecnej w spotkaniach, zrealizowanych w ramach projektu, wzięło udział ponad 350 osób, w tym uczniów, ich rodziców i kadry pedagogicznej  –  uczestników projektu. Przypominamy, że w jego realizacji bierze udział 25 Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Koszalińskiego, a szczegółowe informacje na temat projektu umieszczone są na stronie www.pcprkoszalin.pl – zakładka: Projekty – Młodzi  Przeciw Przemocy.