DOBRA WSPÓŁPRACA

W czwartek 24 października – w ramach współpracy z gminami naszego powiatu odbyło się robocze spotkanie dyrektora i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie z dyrektorem i pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie oraz miejscowymi policjantami.

Spotkanie odbyło się w nowoczesnych wnętrzach Ośrodka , a dotyczyło współpracy w zakresie nie tylko pomocy społecznej, ale pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

To było owocne, potrzebne spotkanie na którym ustaliliśmy nie tylko procedury postępowań w różnych sytuacjach , ale także wyjaśniliśmy tryb działania i kompetencje do nich. Podobne spotkania planujemy w pozostałych 7 Ośrodkach na terenie powiatu koszalińskiego.