Kolejny dzień realizacji Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”

28 października 2019 roku był kolejnym dniem realizacji Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy. Tym razem realizatorów projektu gościła Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Sarbinowie. W trakcie spotkania uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z problematyką przemocy w rodzinie, formom przeciwdziałania temu zjawisku i asertywnością wobec przemocy. Była również możliwość uzyskania porad w tym zakresie w ramach konsultacji indywidualnych. Poruszana tematyka wzbudziła duże zainteresowanie i aktywny udział słuchaczy w dyskusji poświęconej kwestiom przemocy.

Szczegółowe informacje na temat projektu umieszczone są na stronie www.pcprkoszalin.pl – zakładka: Projekty – Młodzi  Przeciw Przemocy.