Pierwsze warsztaty wyjazdowe w ramach Programu „Młodzi Przeciw Przemocy” za nami …

Powiat Koszaliński i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie było organizatorem trzydniowego wyjazdu na Warsztaty o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który odbył się w dniach 25 do 27. 10. 2019 roku w Grzybowie/k. Kołobrzegu, w ramach Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”, adresowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Koszalińskiego, a współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W trakcie pobytu wytypowana przez szkoły dwudziestoosobowa grupa uczniów realizowała zaplanowane zajęcia szkoleniowo – rekreacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy pod czujnym okiem wykładowcy i wychowawców. Zajęcia  gabinetowe poprzeplatane były zajęciami rekreacyjnymi i spacerami nad morze. Pierwszy dzień pobytu zakończył się dwugodzinnymi  zmaganiami dzieci w kręgielni, gdzie wszyscy rywalizowali o najlepszy wynik rzutowy. Natomiast drugi dzień zakończyło  wspólne  śpiewanie „KAREOKE” i nadzorowany przez Ratownika i wychowawców pobyt uczestników na basenie hotelowym. Trzeci dzień pobytu to  zajęcia z wychowawcami, zakończone rozdaniem CERTYFIKATÓW potwierdzających udział w warsztatach. Wszyscy uczestnicy warsztatów wyjazdowych pozytywnie  podsumowali swój pobyt w indywidualnie wypełnianej  ankiecie ewaluacyjnej, wskazując zadowolenie z pobytu i podkreślając poznawcze walory wyjazdu. Wszyscy pozytywnie oceniali atmosferę panującą podczas trzech dni spędzonych wspólnie  w Hotelu SPA  „MAGNAT” w Grzybowie k. Kołobrzegu, podkreślając chęć uczestnictwa w takim wyjeździe po raz kolejny.